Ta Thường Tới Bữa Quên Ăn Nửa Đêm Vỗ Gối

     
1. Đoạn văn bên trên trích từ công trình Hịch tướng sĩ. Tác giả Trần Quốc Tuấn.2. Phương thức diễn đạt chính biểu cảmTa là è cổ Quốc Tuấn.Ta áp dụng lối nói đối thoại, câu văn biền ngẫu.-> diễn đạt tình cảm của chính mình trực tiếp, khơi dậy trọng trách và lòng yêu thương nước của tướng sĩ.4. Giải pháp liệt kê:+ (Ta thường) cho tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối; ruột nhức như cắt, nước mắt váy đìa+ (chỉ căm tức chưa) xả thịt, lột da, ăn gan, uống huyết quân thù.+ trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, ngàn thây ta gói trong da ngựa,- Phân tích:+ biểu thị nỗi căm giận, căm uất quân giặc cho quên ăn, mất ngủ của trằn Quốc Tuấn.+ côn trùng căm thù, uất hận vô hạn cùng với quân giặc.+ chuẩn bị xông trộn ra chiến trường, hi sinh toàn bộ để trả mối quốc thù, quốc hận.5. Biện pháp tu từ đc sử dụng: Lối nói phô trương ( Nói quá ).

Bạn đang xem: Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối


*

*
Gia sư nangngucnoisoi.vn - Woody
3.Đoạn văn trên nói tới lòng căm giận của vị tướng soái trước cảnh nước mất bên tan. Đây là lời của vị chủ tướng nói cùng với binh sĩ nhằm mục đích khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Xem thêm: Gà Sao Làm Món Gì Ngon - Các Món Ngon Từ Thịt Gà Sao # Top Trend


Biện pháp tu từ được sử dụng: Lối nói khoa trương ( Nói vượt )ý nghĩa : nói về lòng căm giận của vị chủ tướng trước cảnh nước mất đơn vị tan. Đây là lời của vị soái tướng nói cùng với binh sĩ nhằm mục tiêu khích lệ ý thức chiến đấu của binh sĩ.

Xem thêm: Những Chính Sách Cai Trị Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc


5. Giải pháp tu từ đc sử dụng: Lối nói phô trương ( Nói quá )ý nghĩa : nói về lòng căm giận của vị tướng soái trước cảnh nước mất bên tan. Đây là lời của vị tướng soái nói cùng với binh sĩ nhằm khích lệ lòng tin chiến đấu của binh sĩ.
6.Không thể vắt “quên” bởi “không”, “chưa” bởi “chẳng” được.- Vì: thay thế sửa chữa sẽ làm biến hóa ý nghĩa của câu, không cân xứng với nội dung ý nghĩa sâu sắc của văn bản.- “Quên” sống đây tức là không nghĩ đến, ko để chổ chính giữa đến, cần sử dụng t này bộc lộ đúng ý của fan viết: căm thù giặc tới mức không để tâm tới sự việc ăn uống. “Quên” không hẳn là từ tủ định.- “Chưa”:biểu thị ý bao phủ định so với điều mà cho tới một thời gian nào kia không có, nhưng lại sau thời khắc đó có thể có. Còn “chẳng” cũng biểu lộ ý lấp định nhưng không có hàm ý là về sau hoàn toàn có thể có. Dùng từ “chưa” biểu lộ được đúng ý của è cổ Quốc Tuấn: không thể làm, không thể xả thịt bỏ da quân thù
#ta thường xuyên tới bữa quên ăn#ta thường xuyên tới bữa quên ăn uống nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đằm đìa chỉ#ta thường xuyên tới bữa quên ăn nửa tối vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt dầm dề thuộc tác phẩm nào#ta hay tới bữa quên ăn#nửa đêm vỗ gối#ruột nhức như cắt#nước mắt đằm đìa thuộc chiến thắng nào#ta thường tới bữa quên ăn uống nửa tối vỗ gối