Sóng Lan Truyền Từ Nguồn O Dọc Theo 1 Đường Thẳng Với Biên Độ Không Đổi

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một con đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương. Một điểm biện pháp nguồn một khoảng tầm bằng 1/4 bước sóng tất cả li độ 5 centimet ở thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là

A.

Bạn đang xem: Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

10 cm

B.5 3 cm

C.5 2 cm

D. 5 cm


*

*

*


Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời gian t = 0, điểm O đi qua vị trí cân đối theo chiều dương. Một điểm cách nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 cách sóng tất cả li độ 5 cm ở thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 10 cm

B. 5/3 cm

C. 5/2 cm

D. 5 cm


Sóng viral từ mối cung cấp O dọc từ một mặt đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Ở thời gian t = 0, điểm O đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương. Một điểm giải pháp nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 bước sóng tất cả li độ 5 cm ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là

A. 10 cm.

B. 5 3  cm.

C. 5 2  cm

D. 5 cm.


Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời gian t = 0, tại O gồm phương trình u0 = Acosωt cm. Một điểm bí quyết nguồn một khoảng tầm bằng một nửa bước sóng bao gồm li độ 5 cm ở thời khắc bằng 0,5 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5 cm.

B. 10 cm.

Xem thêm: Ngâm Tre Trong Nước Để Làm Gì, Sàn Tre Ngoài Trời Chịu Nước Tuyệt Vời

C. 5 cm.

D. 5 2  cm.


Sóng cơ lan truyền từ mối cung cấp O dọc theo một mặt đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, trên O tất cả phương trình: u0 = Acosωt (cm). Một điểm biện pháp nguồn một khoảng bằng 1/2 bước sóng bao gồm li độ 5cm ở thời gian bằng một nửa chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5cm.

B. 5cm.

C. 5 2  cm.

D. 10cm.


Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc từ trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và cách sóng λ. Hiểu được tại thời khắc t = 0, bộ phận tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương cùng tại thời khắc t = 5 T 6 thành phần tại điểm M phương pháp O một quãng d = λ 6 tất cả li độ là –2 cm. Biên độ sóng là

A. 4 3 c m

B. 2 2 c m

C. 2 3 c m

D. 4 cm


Một sóng cơ lan truyền từ mối cung cấp O, dọc theo trục Ox cùng với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ. Biết rằng tại thời điểm t = 0, bộ phận tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời khắc t=5T/6 phần tử tại điểm M phương pháp O một quãng d = λ 6  có li độ là – 2 cm. Biên độ sóng là

A. 4 3 cm.

 B. - 4 3 cm 

C. -4 cm

D. 4 cm.


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng cùng với biên độ sóng không đổi gồm phương trình sóng tại nguồn O là: u = A . Cos ( ω t – π / 2 ) (cm). Một điểm M bí quyết nguồn O bởi 1/3 cách sóng, ở thời khắc t = π / ω bao gồm li độ √ 3 (cm). Biên độ A là:

A. 2 c m

B. 2 3 c m

B. 4 c m

D. 3 c m


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng với biên độ sóng không đổi có phương trình sóng tại nguồn O là: u = A.cos(ωt – π/2) (cm). Một điểm M phương pháp nguồn O bởi 1/3 bước sóng, ở thời điểm t = p/ω tất cả li độ 3  (cm). Biên độ A là

A. 2 (cm)

B.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn - 48 Câu Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Đơn Có Đáp Án

2 3 (cm)

C. 4 (cm)

D. 3 (cm)


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ khôngđổi, phương trình sóng tại nguồn O là u = Acos2pt/T (cm). Một điểm M phương pháp nguồn O bằng 7/6 cách sóng ở thời điểm t = 1.5t có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là