Some colors disappear quickly in the sea but blue light bounces back or is reflected

     

A. Therefore /ˈðer.fɔːr/ (adv): bởi vì đó, vì chưng vậy (thường là gắn thêm với một suy luận logic hay là một lí vị vừa được nói tới trước đó)

B. Hence/hens/ (adv): vì vì sao đó

C. Consequently/ˈkɒn.sɪ.kwənt.li/ (adv): bởi đó, công dụng là (thường của một hành động nào đó)

D. However /ˌhaʊˈev.ər/ (adv): tuy nhiên

Tạm dịch: Một vài màu sắc sắc mất tích nhanh chóng trong biển lớn nhưng ánh sáng xanh dương bật trở về hay được làm phản chiếu lại bề mặt. Điều này làm cho biển gồm màu xanh. Vì lí vì chưng đó, một khung trời giông bão đã làm biển lớn trông xám xịt


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions

When I was going khổng lồ school this morning, I saw a _______ girl. She asked me how to get lớn Hoan Kiem Lake


A. Beautiful young blonde Russian


B. Beautiful young Russian blonde


C. Blonde young beautiful Russian


D. Russian young blonde beautiful


Câu 2:


Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

If Bill loses his job, at least they have Mary’s income lớn _______ on


A. Fall behind


B. Fall for


C. Fall back


D. Fall under


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Mike didn’t follow his parents’ advice on choosing his career. He regrets it now


A. If Mike followed his parents’ advice on choosing his career, he would regret it now.


B. Mike regrets having followed his parents’ advice on choosing his career.

Bạn đang xem: Some colors disappear quickly in the sea but blue light bounces back or is reflected


C. If only Mike followed his parents’ advice on choosing his career.


D. Mike wishes he had followed his parents’ advice on choosing his career.


Câu 4:


Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

It"s not beyond the realm of possibility that some schools may have khổng lồ cut sport altogether


A. Possible


B. Impossible


C. Unlikely


D. Certain


Câu 5:


Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The next step is (A) deforestation, which involves (B) growing forests in areas (C) where there (D) were none before


A. Deforestation


B. Growing


C. Where


D. Were


Câu 6:


Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Nobody wears clothes lượt thích that any more – they’re _______.

Xem thêm: Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 1, Thiếu Lâm Tự Truyền Kì


A. Fashion


B. Unfashionable


C. Fashionable


D. Fashionably


Câu 7:


Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

_______ to lớn rent a flat, we phối about contacting all the accommodation agencies in the city


A. Deciding


B. Having decided


C. Khổng lồ decide


D. Decided


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại nangngucnoisoi.vn


*

liên kết
thông tin nangngucnoisoi.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: So Sánh Việt Bắc Và Tây Tiến Và Việt Bắc, So Sánh Tây Tiến Và Việt Bắc


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nangngucnoisoi.vn