So Sánh Phong Trào Cần Vương Với Khởi Nghĩa Yên Thế

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

tham khảo!

 

Nội dung

Khởi nghĩa lặng Thế

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương

Mục đích

Chống lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

Đánh Pháp giành lại độc lập, phục hồi lại chế độ phong kiến.

Bạn đang xem: So sánh phong trào cần vương với khởi nghĩa yên thế

Thời gian tồn tại

Diễn ra vào 30 năm (1884 - 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác trực thuộc địa lần máy nhất.

Diễn ra vào 10 năm (1885 - 1896), trong thời gian Pháp bình định Việt Nam.

Lãnh đạo

Nông dân.

Văn thân, sĩ phu.

Địa bàn hoạt động

Chủ yếu ở Yên nắm (Bắc Giang) và một vài tỉnh Bắc Kì.

Các tỉnh giấc Trung cùng Bắc Kì.

Lực lượng tham gia

Nông dân.

Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.

Phương thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang tuy vậy có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

Khởi nghĩa vũ trang.

Tính chất

Phong trào mang tính chất từ vệ, tự phát

Phong trào yêu thương nước kháng Pháp theo ý thức hệ phong kiến và bộc lộ tình thần dân tộc bản địa sâu sắc.

 

Đúng 2
bình luận (0)
*

Giống nhau: phần nhiều là phong trào yêu nước có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. - Khác nhau: Lãnh đạo: Phong trào bắt buộc Vương gồm các Văn nhân sĩ phu yêu thương nước bên dưới ngọn cờ Cần Vương. Khởi nghĩa Yên Thế là ước muốn xây dựng cuộc sống thường ngày bình đẳng và sơ khai về kinh tế xã hội.

Xem thêm: Cho Hình Chữ Nhật Abcd Có (Ab = A;,Ad = B ), Cho Hình Chữ Nhật Abcd Có Ab > Bc


Đúng 1
comment (0)

tham khảo!

 

Nội dung

Khởi nghĩa yên ổn Thế

Các cuộc khởi nghĩa trong trào lưu Cần vương

Mục đích

Chống lại chính sách bình định của Pháp, đảm bảo cuộc sống của mình. 

Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chính sách phong kiến.

Thời gian tồn tại

Diễn ra trong 30 năm (1884 - 1913), vào cả thời gian Pháp bình định và triển khai khai thác nằm trong địa lần sản phẩm công nghệ nhất.

Diễn ra vào 10 năm (1885 - 1896), trong thời gian Pháp tỉnh bình định Việt Nam.

Lãnh đạo

Nông dân.

Văn thân, sĩ phu.

Địa bàn hoạt động

Chủ yếu ngơi nghỉ Yên ráng (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

Các tỉnh Trung với Bắc Kì.

Lực lượng tham gia

Nông dân.

Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.

Phương thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang nhưng lại có giai đoạn hòa hoãn, có tiến trình tác chiến.

Khởi nghĩa vũ trang.

Tính chất

Phong trào mang ý nghĩa chất từ vệ, từ bỏ phát

Phong trào yêu nước phòng Pháp theo ý thức hệ phong con kiến và mô tả tình thần dân tộc sâu sắc.

Xem thêm: Tiến Hành Thí Nghiệm Điều Chế Etyl Axetat Theo Các Bước Sau Đây

 


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ

Phong trào cần Vương (1885- 1896) và khởi nghĩa Yên nỗ lực (1884- 1913) tất cả điểm gì giống với khác nhau?


Lớp 8 lịch sử hào hùng
3
0

So sánh thành phần lãnh đạo trào lưu cần Vương và cuộc khởi nghĩa yên ổn Thế

A. Trào lưu Cần vương là võ quan lại triều đình, khởi nghĩa Yên nắm là nông dân

 B. Phong trào Cần vương là văn thân sĩ phu, khởi nghĩa Yên vắt là quan liêu lại

C. Trào lưu Cần vương vãi là tướng lĩnh vào triều, khởi nghĩa Yên ráng là dân tộc

 D. Trào lưu Cần vương vãi là văn thân, sĩ phu, khởi nghĩa Yên cố kỉnh là nông dân


Lớp 8 lịch sử vẻ vang
2
0

so sánh điểm như thể và khác biệt giữa các cuộc khởi nghĩa vào phong trào

buộc phải Vương.


Lớp 8 lịch sử dân tộc
1
0

3. Luyện tập :   So sánh phong trào Yên cố kỉnh với trào lưu Cần Vương 

Nội dung so sánh 

Phong trào phải vương 

Phong trào yên Thế 

Bối cảnh kế hoạch sử 

 

 

Mục tiêu đấu tranh 

 

 

Hình thức đấu tranh 

 

 

Lực lượng tham gia 

 

 

Kết quả 

 

 

Ý nghĩa 

 

 

 


Lớp 8 lịch sử dân tộc
0
0

 So sánh phong trào Cần Vương với khởi nghĩa im Thế


Lớp 8 lịch sử
6
0

so sánh cuộc khởi nghĩa yên nắm và phong trào cần vương. 


Lớp 8 lịch sử dân tộc
3
0

Câu 1: so sánh khởi nghĩa Yên nỗ lực và hầu hết cuộc Khởi nghĩa béo của trào lưu Cần Vương?


Lớp 8 lịch sử hào hùng
1
1
Lớp 8 lịch sử hào hùng
1
0

Lập bảng đối chiếu điểm không giống nhau giữa cuộc khởi nghĩa Yên cụ với những

cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?

(Thời gian tồn tại; phương châm khởi nghĩa; yếu tố lãnh đạo; Địa bàn hoạt động

 

Điểm khác

Khởi nghĩa yên ổn Thế

Phong trào bắt buộc Vương

Thời gian

 

 

 

Mục tiêu khởi nghĩa

 

 

 

Thành phần

lãnh đạo

 

 

Địa bàn hoạt động

 

 

 


Lớp 8 lịch sử dân tộc
3
0

Lớp học tập trực tuyến đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)