SO SÁNH LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG( 10/1930) VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ( 2/1930)

     

– Đều khẳng định tính chất của biện pháp mạng trong tiến trình trước mắt là tư sản dân quyền, tiếp đến bỏ qua tiến trình TBCN, tiến thẳng lên XHCN và nhà nghĩa cùng sản


– Đều khẳng định nhiệm vụ của biện pháp mạng bốn sản dân quyền là phòng đế quốc, chống phong kiến, 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ nam nữ khăng khít với nhau

– Đều xác định lãnh đạo là ách thống trị công nhân thông qua Chính đảng tiên phong, cách mạng nước ta là 1 cỗ phận, bao gồm quan hệ mật thiết, đính thêm bó với cách mạng cụ giới.

Bạn đang xem: So sánh luận cương chính trị của đảng( 10/1930) và cương lĩnh chính trị( 2/1930)


II. Không giống nhau

1. đặc điểm xã hội

– cương lĩnh chính trị đầu tiên: làng mạc hội nước ta là làng mạc hội ở trong địa nửa phong kiến, bao hàm 2 mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa tổng thể dân tộc nước ta với đế quốc Pháp xâm lăng và mâu thuẫn giữa quần chúng. # lao rượu cồn (chủ yếu đuối là nông dân) với địa công ty phong kiến, trong đó, xích míc cơ bạn dạng nhất, gay gắt nhất là xích míc giữa cục bộ dân tộc việt nam với đế quốc Pháp và lũ tay sai.


– Luận cương chính trị 10/1930: làng mạc hội Đông Dương có 2 mâu thuẫn dân tộc và giai cấp, trong các số đó mâu thuẫn kẻ thống trị là cơ bản nhất

2. Tính chất cách mạng.

-Cương lĩnh chính trị đầu tiên: giải pháp mạng trải qua 2 giai đoạn: phương pháp mạng tư sản dân quyền và giải pháp mạng thổ địa để tiến lên chũ nghĩa cùng sản. Hai giai đoạn tiếp đến nhau, không bức tường chắn nào phòng cách.

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: biện pháp mạng Đông Dương lúc đầu là biện pháp mạng tứ sản dân quyền, sau khi thắng lợi tiến trực tiếp lên XHCN không qua giai đoạn cải cách và phát triển TBCN. Ngừng thắng lợi của tiến độ này mới làm tiếp tiến độ khác.


3. Kẻ thù cách mạng

-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: Đế quốc Pháp, vua quan lại phong con kiến và tư sản phản bí quyết mạng. Cương cứng lĩnh đã xác minh rõ kẻ thù không phải toàn thể là phong kiến và bốn sản

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: Đế quốc với phong kiến, luận cưng cửng không minh bạch rõ trong mặt hàng ngũ ách thống trị phong loài kiến còn có bộ phận tiến bộ, Luận cương cũng không nhắc đến phần tử tư sản mại bản.

4. Trọng trách cách mạng


-Cương lĩnh chính trị đầu tiên: Đánh đổ đế quốc Pháp, đàn phong kiến và tứ sản phản biện pháp mạng, tạo cho nước việt nam độc lập. Dựng lên cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp của đế quốc, tịch kí ruộng đất,… phân chia cho dân nghèo, tiến hành cải cách ruộng đất.

Xem thêm: Định Nghĩa Góc Kề Bù Là Gì, Khái Niệm Hai Góc Kề Bù, Hai, Từ Điển Tiếng Việt Góc Kề Bù

– Luận cương thiết yếu trị 10/1930: Đánh đổ quyền năng phong kiến, tấn công đổ ách áp bức tách bóc lột bốn bản, thực hành thực tế cách mạng thổ địa và đánh đổ đế quốc Pháp, tạo nên Đông Dương hoàn toàn độc lập.

5. Sứ mệnh lãnh đạo

-Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên: giai cấp công nhân thông qua đội mũi nhọn tiên phong là Đảng cùng Sản Việt Nam.

– Luận cương bao gồm trị 10/1930: giai cấp vô sản cùng với đội đi đầu là Đảng cùng sản Đông Dương

6. Lực lượng biện pháp mạng

-Cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên. Kẻ thống trị công nhân, dân cày là đụng lực là gốc của giải pháp mạng cần phải liên minh với thống trị tiểu bốn sản, tư sản dân tộc, trung cùng tiểu địa chủ.

– Luận cương chính trị 10/1930. Chỉ gồm công nhân và nông dân, không nói tới các kẻ thống trị khác.

III. Nhấn xét

– Về phương thức cách mạng và mối quan hệ giữa bí quyết mạng vn và vắt giới, cả cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất và Luận cương chủ yếu trị 10/1930 đều xác định giống nhau.

– tuy nhiên hạn chế lớn số 1 của Luận cương thiết yếu trị 10/1930 không vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa đề nghị k nêu cao được vụ việc dân tộc lên số 1 mà nặng nề về vụ việc đấu tranh giai cấp, chưa khẳng định được xích míc dân tộc tuyệt mâu thuẫn giai cấp là công ty yếu, kẻ thù nào là chủ yếu. Đánh giá chỉ k đúng tài năng cách mạng của giai cấp tiểu tứ sản, trung và tiểu địa chủ…. Và năng lực liên minh với thống trị tư sản dân tộc; không thấy được năng lực phân hóa và lôi cuốn 1 cỗ phận thống trị địa nhà trong biện pháp mạng giải phóng dân tộc.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Làm Clip Chúc Mừng Sinh Nhật Đơn Giản, Tạo Video Chúc Mừng Sinh Nhật Online Miễn Phí

– Sự đúng đắn của cương cứng lĩnh chính trị thứ nhất thể hiện tại ở việc xác định đúng mực mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, xác định đúng lực lượng và quân thù cách mạng, đó là 1 cương cứng lĩnh phương pháp giải phóng dân tộc chính xác và trí tuệ sáng tạo của Đảng vẫn soi con đường chỉ lối cho giải pháp mạng việt nam trong cuộc đấu tranh cho độc lập tự do.