SO SÁNH C3 C4 CAM

     
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

Bạn đang xem: So sánh c3 c4 cam


You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.

Xem thêm: Xem Phim Người Đàn Bà Thứ Hai Tập 17, Người Đàn Bà Thứ Hai


TRỌN BỘ bí mật học xuất sắc 08 môn
vững chắc suất Đại học đứng đầu - Giữ nơi ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm cùng đàm phán với những thành viên siêu ân cần & dễ thương trên diễn đàn.

Xem thêm: Một Điện Tích Điểm Q=+10Uc


*

- Giống:*Đều bao gồm 3 tiến độ là giai đoạn cố định CO2 , quá trình tái thắt chặt và cố định CO2 và giai đoạn tái sinh chất nhận CO2.* pha sáng ở những nhóm thực vật đầy đủ giống nhau : là quá trình ôxi hóa H2O nhờ tích điện ánh sáng → H+ + e- →ATP, NADPH và giải phóng O2. Gồm những pứ sau :+ làm phản ứng kích thích hóa học diệp lục bởi những photon+ làm phản ứng quang phân li nước nhờ tích điện hấp thụ từ các photon+ phản bội ứng quang đãng hóa ra đời ATP và NADPH* Pha tối :+ Xét thực thứ C3 , C4 và CAM : đều sở hữu chu trình Canvin ( quy trình C3 )- không giống :+)Mỗi con phố thì có những tầng lớp thực vật thay mặt khác nhau như : ở con đường C3 đại diện thay mặt là phần đông các loài thực trang bị ; ở tuyến phố C4 thay mặt là nhóm các thực vật ưa sáng sống ở những miền nhiệt đới , cận nhiệt đới ( ngô , cao lương, mía...); ở con đường CAM thì đại diện là các cây sinh sống ở khu vực khô hạn , hoang mạc với điểm sáng là thân cây mọng nước ( xương rồng, thanh long..).+) chất nhận CO2 thứ nhất : = ở tuyến phố C3 chất nhận CO2 đầu tiên là 1 hợp chất đường 5 cacbon ( RiDP_ribulozo- 1,5 - điphotphat) = ở tuyến đường C4 với CAM chất nhận CO2 trước tiên là 1 hợp chất 3 cacbon PEP ( axit photphoenolpiruvic). +) sản phẩm ổn định thứ nhất : = ở tuyến đường C3 thành phầm ổn định đầu tiên là 1 hợp hóa học 3 cacbon APG .= ở con phố C4 với CAM thành phầm ổn định thứ nhất là các hợp chất 4 cacbon ( AOA và axit malic/ aspatic).+) quy trình :- Về mặt không gian: = ở con phố C3 chỉ gồm một quá trình là chu trình Canvin xẩy ra ở tế bào tế bào giậu.= ở tuyến phố C4 , giai đoạn cố định CO2 lần đầu ra mắt trong các tế bào tế bào giậu, giai đoạn tái thắt chặt và cố định CO2 theo quy trình Canvin xảy ra trong các tế bào bao bó mạch= ở tuyến đường CAM cả hai giai đoạn cố định CO2 đều xẩy ra ở tế bào mô giậu- Về mặt thời gian: = ở con đường C3 chu trình Canvin xảy ra vào buổi ngày .= ở con đường C4 thì 2 tiến trình cũng đều xẩy ra ban ngày .= ở con phố CAM thì giai đoạn cố định và thắt chặt CO2 lần đầu ra mắt vào đêm hôm khi khí khổng mở, còn quá trình tái cố định và thắt chặt CO2 theo chu trình Canvin diễn ra vào ban ngày lúc khí khổng đóng.