Số nhóm gen liên kết

     

 + tiêu giảm sự xuất hiện thêm biến dị tổ hợp, những nhóm tính trạng được di truyền bất biến qua những thế hệ, có ý nghĩa sâu sắc trong tiến hoá của loài.

+ Nhờ những gen
Bạn đang xem: Số nhóm gen liên kết

*
2 trang
*
kidphuong
*
*
1791
*
0Download


Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có 3 Nghiệm Toán 10 2022, Tìm M Để Pt Có 3 Nghiệm Phân Biệt

Bạn vẫn xem tư liệu "Ôn tập links gen", để cài tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Cách Làm Ớt Ngâm Nước Mắm Ăn Một Lần Là Nhớ Mãi, 4 Bước Làm Ớt Ngâm Nước Mắm Đơn Giản

LIÊN KẾT GENCác gen thuộc nằm trên 1 NST phân li cùng mọi người trong nhà và làm thành team gen liên kết.Số nhóm gen link ở từng loài tương ứng với số NST solo bội của chủng loại đóSố nhóm tính trạng link tương ứng cùng với số đội gen lien kếtVD: Ở bạn bộ NST 2n = 46 -> n = 23Vậy số đội gen links là 23Ở loài ruồi giấm 2n = 8 -> số nhóm link là 4- Ý nghĩa: + tinh giảm sự mở ra biến dị tổ hợp, các nhóm tính trạng được di truyền ổn định qua những thế hệ, có ý nghĩa sâu sắc trong tiến hoá của loài.+ Nhờ các gen phân bổ dọc trên 1 NST phải vật hóa học di truyền được chia hầu như cho 2 tB bé trong sút phân.I.Bài tập1. Khẳng định số hình trạng giao tử , viết những loại giao tử cùng tính tỉ lệ những loại giao tử:VD1: → 2 thứ hạng giao tử là: Ab = aB =VD2: → 2 hình trạng giao tử là: AbC = aBc =VD3: Aa→ 4 đẳng cấp giao tử là: A BD = A bd = aBD = abd =Một cá thể có kg như sau: HH. Các NST link hoàn toàn. Cần sử dụng dữ khiếu nại trên để trả lời các câu sau:Số kiểu giao tử được tạo ra bằng bao nhiêu?a. 4b. 16c. 2d. 82. Tỉ lệ xuất hiện loại giao tử AB De H là:a. 1/16b. 1/ 4c. 1/8d. 1/123. Loại giao tử aB DE H xuất hiện với tỉ trọng nào?a. 25%b. 50%c. 12,5%d. 0%2. Xác định hiệu quả lai:VD: Một cặp cha mẹ có mẫu mã gen x . Xác định tỉ lệ phân li KG với KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: quả tròn, b: Quả lâu năm và các gen link hoàn toàn.- P: x Giao tử P: Ab, aBAb, aBF:PLKG: 1:2 : 1PLKH: 3 cao tròn : 1 tốt dàiVD 2: Một cặp cha mẹ có kiểu dáng gen Aa x Aa xác định tỉ lệ phân li KG cùng KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: quả tròn, b: dài, D: quả trắng d: quả vàngQuả và những gen links hoàn toàn. Sử dụng dữ kiện trên để vấn đáp các câu sau:Số kiểu tổ hợp giao tử xuất hiện thêm trong phép lai là:a. 4b. 8c. 16d. 62. Bao gồm bao nhiêu KG xuất hiện ở F 1 phép lai trên?a. 9b. 4c. 8d. 6Cách tính: Cặp Aa x Aa bao gồm 3 KG, Cặp x bao gồm 2 kilogam -> 3 x2 = 6 hình dáng genTỉ lệ mở ra KH cây thấp quả dài màu trắng là:a. 25%b. 12,5%c. 6,25%d.18,75% giải pháp tính: Aa x Aa -> 1/ 4 cây thấp. X -> 1/ 2 quả dài màu trắng Cây phải chăng quả dài màu trắng : 1/ 4 x ½ = 1/ 8 = 12,5%