Số điểm dao động cùng pha với nguồn

     

Xác định số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trên một đoạn thẳng vào giao trét sóng cơ. Đây là dạng bài bác tập hay chạm mặt trong đề thi ĐH- CĐ. Khi có tác dụng dạng bài tập này bạn đọc nên để ý đến phương pháp hiệu quang quẻ trình.

Bạn đang xem: Số điểm dao động cùng pha với nguồn


*

3.VÍ DỤ MINH HỌA:

Ví dụ 1: cùng bề mặt nước bao gồm 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB = 24cm.Bước sóng λ = 2,5 cm. Hai điểm M cùng N cùng bề mặt nước cùng giải pháp đều trung điểm của đoạn AB một quãng 16 cm và cùng bí quyết đều 2 nguồn sóng cùng A với B. Số điểm trên đoạn MN giao động cùng pha với 2 mối cung cấp là:

A. 7. B. 8. C.

Xem thêm: Giải Lịch Sử 8 Bài 4: Phong Trào Công Nhân Và Sự Ra Đời Của Chủ Nghĩa Mác

6. D. 9.

  Gọi M là điểm dao hễ cùng pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hòa hợp tại M là: uM = 2acos(π (fracd_2-d_1lambda ))cos(20πt - π (fracd_2+d_1lambda ) )

Để M xê dịch ngược pha với S1 thì: π (fracd_2+d_1lambda ) = 2kπ suy ra: (d_2 +d_1=2klambda)

Với d1 = d2 ta có: (d_2=d_1=klambda) ; call x là khoảng cách từ M đến AB: d1 = d2 = (sqrtx^2+(fracAB2)^2=klambda)

Suy ra = (left | x ight |=sqrt(klambda )^2-(fracAB2)^2=sqrt6,25k^2-144) ;

Với 0 ≤ x ≤ 16 4,8 ≤ k ≤ 8 k = 5, 6, 7, 8.

Xem thêm: Nhạc Vàng - Mùa Xuân Đầu Tiên

Vậy trên đoạn MN gồm 2x 4 = 8 điểm giao động cùng pha với nhì nguồn.

Chọn B

4. Bài tập rèn luyện.

Bài 3: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động u1 = acosωt; u2 = asinωt. Khoảng cách giữa nhì nguồn là S1S2 = 3,25λ . Hỏi bên trên đoạn S1S2 gồm mấy điểm cực to dao đụng cùng pha với u2.  Chọn đáp số đúng:

A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm

Bài 4 : trên mặt hóa học lỏng bao gồm hai nguồn phối kết hợp S1, S2 giao động với phương trình tương xứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 2,75λ. Bên trên đoạn S1S2 , số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha cùng với u1 là:


 A. 3 điểm B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm.

Bài 5 : hai nguồn sóng phối hợp trên khía cạnh nước phương pháp nhau một đoạn S1S2 = 9λ vạc ra xấp xỉ cùng trộn nhau. Bên trên đoạn S1S2, số điểm tất cả biên độ cực to cùng trộn với nhau và cùng pha với nguồn (không nhắc hai nguồn) là:

A. 12 B. 6 C. 8 D. 10

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 12 - coi ngay