Giải Phương Trình Sinx + 4Cos X = 2 + Sin2X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

*

(Leftrightarrow sinx+4cosx=2+2sinx.cosx)

(Leftrightarrowleft(sinx-2 ight)-2cosxleft(sinx-2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-2 ight)left(1-2cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=2left(vn ight)\1=2cosxendmatrix ight.)(Rightarrow cosx=dfrac12)

(Leftrightarrow cosx=cosdfracpi3)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi3+k2pi\x=dfrac-pi3+k2piendmatrix ight.left(kin Z ight))


*

Tìm nghiệm của phương trình sin 2 x + 2 cos 2 x + 4 cos x − sin x − 1 = 0 .

Bạn đang xem: Giải phương trình sinx + 4cos x = 2 + sin2x

A. X = ± π 3 + k π

B. X = ± π 3 + k 2 π

C. X = ± π 6 + k π

D. X = ± π 6 + k 2 π


Số điểm màn trình diễn nghiệm của phương trình sin 2 x + 4 cosx − sinx = 4  trên mặt đường tròn lượng giác là

A. 2

B.

Xem thêm: Tòa Golden Palace Lê Văn Lương Hà Nội, Tòa Nhà Golden Palace

1

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Lớp 1, Hướng Dẫn Soạn Giáo Án Tiếng Việt Lớp 1

4

D. 3


sin2x+cos2x=1+sinx-4cosx

Số nghiệm thuộc <-2p;2p> của pt bên trên là?

Các chúng ta giải tay góp mình với, bản thân biết bấm máy... Cơ mà giải tay hoài ko ra... Hepl me!!!


Gọi S là tâp hợp tất cả các nghiệm thuộc khoảng (0;2018) của phương trình lượng giác 3 ( 1 - cos 2 x ) + sin 2 x - 4 cosx + 8 = 4 ( 3 + 1 ) sinx . Tính tổng tất cả các phần tử của S là

A. 310408 3 π

B. 102827 π

C. 312341 3 π

D. 104760 π


a)(y=sqrt3sinx+cosx=2left(dfracsqrt32sinx+dfrac12cosx ight))(=2left(sinx.cosdfracpi6+cosx.sindfracpi6 ight))(=2sinleft(x+dfracpi6 ight))

Có (-1le sinleft(x+dfracpi6 ight)le1) (Leftrightarrow-2le2sinleft(x+dfracpi6 ight)le2)

(Leftrightarrow-2le yle2)

miny=-2 (Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=-1) (Leftrightarrow x+dfracpi6=-dfracpi2+2kpileft(kin Z ight)) (Leftrightarrow x=-dfrac2pi3+k2pileft(kin Z ight))

maxy=2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6 ight)=1) (Leftrightarrow x+dfracpi6=dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=dfracpi3+k2pileft(kin Z ight))

b) (y=sin2x-cos2x=sqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight))

Có (sqrt2gesqrt2sinleft(2x-dfracpi4 ight)ge-sqrt2)

(Leftrightarrowsqrt2ge yge-sqrt2)

miny=(-sqrt2) (Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=-1)(Leftrightarrow2x-dfracpi4=-dfracpi2+k2pileft(kin Z ight))(Leftrightarrow x=-dfracpi8+kpileft(kin Z ight))

maxy=(sqrt2Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4 ight)=1)(Leftrightarrow x=dfrac3pi8+kpileft(kin Z ight))

c) (y=3sinx+4cosx=5left(dfrac35sinx+dfrac45cosx ight))

Đặt (cosa=dfrac35) và (sina=dfrac45)(vì cos2a+sin2a=1)

(y=5left(sinx.cosa+cosx.sina ight))(=5sinleft(x+a ight))

(Rightarrow-5le yle5)

miny=-5  (sinleft(x+a ight)=-1)(Leftrightarrow x=-dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

maxy=5  (sinleft(x+a ight)=1)(Leftrightarrow x=dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Z ight))

(P/s1:cái x ngơi nghỉ câu c ấy trông nó dại ngu?? P/s2:sau khi load lại câu hỏi ở 1 tab khác ,thấy 1 câu trả lời nhưng vẫn đăng vị cảm thấy vứt đi hơi tổn phí :?)