Sinh trưởng thứ cấp là gì

     

I. Sinh trưởng của thực vật là gì

- Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng và thể tích của những tế bào, mô, cơ quan trên cơ thể thực vật.

Bạn đang xem: Sinh trưởng thứ cấp là gì

Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá bên trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa…

II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp


1. Những mô phân sinh

-Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, bảo trì được khả năng nguyên phân.

-Khi qua giai đoạn non trẻ, sự sinh trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế trong tế bào phân sinh.

- mô phân sinh bao gồm: tế bào phân sinh đỉnh, tế bào phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng.

+ tế bào phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân với rễ, có chức năng sinh ra nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm cho gia tăng chiều lâu năm của thân và rễ. Mô phân sinh đỉnh gồm cả ở cây Một lá mầm với cây hai lá mầm.

+ mô phân sinh bên: phân bố theo hình trụ và hướng ra phần kế bên của thân, tất cả chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Tế bào phân sinh bên chỉ bao gồm ở cây nhị lá mầm.

+ mô phân sinh lóng: nằm ở vị trí các mắt của vỏ thân, tất cả tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều nhiều năm của lóng (hay các vị trí khác với đỉnh thân). Tế bào phân sinh lóng chỉ có ở cây Một lá mầm.

*

Phân loại

Có ở team thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh- 1 lá mầm- 2 lá mầm- Chồi đỉnh- Chồi nách- Đỉnh rễ- góp thân, rễ tăng chiều dài
Mô phân sinh bên- 2 lá mầm- Ở thân, rễ- giúp thân, rễ tăng đường kính
Mô phân sinh lóng- 1 lá mầm- Mắt của thân- giúp tăng chiều nhiều năm của thân

2. Sinh trưởng sơ cấp

- Diễn ra ở thực vật 1 với 2 lá mầm.

- Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng của thân cùng rễ theo chiều dài vị hoạt động của tế bào phân sinh đỉnh thân với đỉnh rễ.

*

3. Sinh trưởng thứ cấp

- Xảy ra chủ yếu ở thực vật nhì lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm cho tăng bề ngang (độ dày) của thân và rễ bởi vì hoạt động nguyên phân của tế bào phân sinh bên. Nhì mô phân sinh bên bao gồm tầng phát sinh mạch dẫn cùng tầng gây ra vỏ.

- Sinh trưởng thứ cấp tồn tại trong cây gỗ lâu năm với hình thành cần thân gỗ lớn với nhiều vòng gỗ với lớp bần phía bên ngoài gọi là vỏ thân cây.

*

- Cấu tạo thân cây gỗ:

+ Phần vỏ bảo phủ phần thân.

Xem thêm: Danh Sách Toàn Bộ Nhạc Dragon Ball, Dragon Ball

+ Phần gỗ: Gỗi lõi (ròng) màu sẫm nằm ở trung vai trung phong của thân, gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước với muối khoáng. Gỗ giác color sáng, nằm kế tiếp gỗ lõi, gồm những lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ, vận chuyển nước cùng muối khoáng chủ yếu.

- Vòng gỗ mặt hàng năm: bởi tầng sinh mạch tao ra nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm tất cả độ dày mỏng khác nhau.

*

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a) những nhân tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, những thời kì sinh trưởng của giống, của loại cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) Nhân tố mặt ngoài

- Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sinh trưởng của cây. Nhiệt độ ưng ý hợp đến sự sinh trưởng của cây nhiệt đới là 25 - 35 độ C.

- Hàm lượng nước: là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của cây. Tùy theo đặc điểm sinh lí của từng loại thực vật mà bao gồm nhu cầu nước khác nhau.

- Ánh sáng: gồm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp với sự tích lũy các chất vào cây. Ánh sáng sủa ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thân mầm với phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: cần thiết đến sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế.

- Dinh dưỡng khoáng: thực vật cần cung cấp đầy đủ những nguyên tố thiết yếu đa lượng với vi lượng, nếu thiếu những nguyên tố này đều có tác dụng cho quy trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng chậm cùng năng suất giảm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Giống nhau:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể vì chưng tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Khác nhau:

Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng thứ cấp
Khái niệmSinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài vì chưng hoạt động của tế bào phân sinh đỉnhSinh trưởng thứ cấp là quy trình sinh trưởng ở thực vật do sự phân loại của những mô phân sinh mặt làm thực vật phân phát triển thân, rễ theo chiều ngang (làm nó khổng lồ ra).
Đặc điểm

- Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm

- làm tăng chiều lâu năm của thân cùng rễ

- do hoạt động của mô phân sinh đỉnh cùng mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

Xem thêm: Top 10 Truyện Cười Ngắn Về Thầy Cô Giáo Và Những Học Sinh Cá Biệt

- Sinh trưởng thứ cấp chỉ bao gồm ở cây nhị lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác với vỏ

kimsa88
cf68