Since Water Is The Basis Of Life Composing The

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions

Since water is the basis of life, composing the greater part of the tissues of all living things, the crucial problem of desert animals is to survive in a world where sources of flowing water are rare. Và since man’s inexorable necessity is to absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to withstand its desiccating effects. No moist- skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found. The giants of the North American desert are the deer, the coyote, và the bobcat. Since desert country is open, it holds more swift-footed running & leaping creatures than the tangled forest. Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, và ruled by stealth. Yet they are not emaciated. Having adapted khổng lồ their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the word. The secret of their adjustment lies in the combination of behavior và physiology. None could survive if, lượt thích mad dogs & Englishmen, they went out in the midday sun; many would die in a matter of minutes. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging to lớn hunt only by night. The surface of the sun-baked desert averages around 150 degrees, but 18 inches down the temperature is only 60 degrees.

Bạn đang xem: Since water is the basis of life composing the


Dịch bàiNước là nền tảng gốc rễ của sự sống, nó kết cấu nên đa số các tế bào của sinh vật, vấn đề quan trọng đặc biệt của những sinh đồ ở sa mạc là mãi sau trong môi trường xung quanh khan hi hữu nước. Và cũng chính vì nhu cầu cần thiết và không biến hóa của con người là dung nạp lượng phệ nước một trong những khoảng thời hạn thường xuyên, họ hãn hữu khi hiểu được rằng có rất nhiều sinh trang bị sống cả đời nhưng mà không cần một giọt nước nào. Một điều chắc chắn là là sa mạc không có tác dụng tận diệt đi sự sống cơ mà chỉ bao gồm dạng sống cần yếu chịu được ảnh hưởng khô hạn của nó. Gần như loài động vật hoang dã da ẩm, ưa nước tất yêu tồn tại sinh sống đây. Chỉ rất có thể thấy một vài động vật hoang dã to lớn như: sa mạc Bắc Mĩ bao gồm hươu, chó sói đồng cỏ và linh miêu. Vày sa mạc là lãnh địa rộng lớn lớn, trong số ấy tồn tại nhiều loài thú chạy nhanh và nhảy xuất sắc hơn so với sống trong rừng rậm. Dân số phần nhiều là gần như loài nạp năng lượng đêm, lặng tĩnh, trầm lặng, với ngậy tràn sự im ắng. Mặc dù nhiên, chúng không nhỏ yếu. Đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, bọn chúng khỏe mạnh hệt như những động vật ở bất kì chỗ nào khác trên ráng giới. Kín đáo của sự ưa thích nghi của chúng nằm tại vị trí việc kết hợp của hành vi và sinh lý học. Không ai hoàn toàn có thể sống sót nếu, giống hệt như những con chó điên và những người dân Anh, bọn chúng đi ra bên ngoài vào buổi thân trưa; nhiều trong những chúng sẽ chết chỉ vào vài phút. Vị vậy, phần đông chúng thừa qua rất nhiều giờ lạnh thiêu cháy trong những hang ổ non mẻ, ẩm ướt bên bên dưới mặt đất, và chỉ đi săn vào ban đêm. Mặt phẳng của sa mạc bị nắng nóng hun đốt trung bình khoảng tầm 150 độ, tuy nhiên 18 inch ở phía bên dưới nhiệt độ chỉ nên 60 độ.


*

Câu 0. The tác giả mentions all the following as examples of the behavior of desert animals EXCEPT______.

A. they are watchful và quiet.

B. they sleep during the day.

C. they dig home underground.

D. they are noisy & aggressive.


Đáp án D

Đáp án D.Tác giả kể tới toàn bộ những điều tiếp sau đây như là số đông ví dụ của hành động của động vật hoang dã xa mạc, NGOẠI TRỪ______.A. Chúng thận trọng và im tĩnh. B. Bọn chúng ngủ vào ban ngày. C. Chúng đào tổ bên dưới lòng đất. D. Chúng ồn ã và hiếu chiến. Dẫn chứng ở chỗ 2: “Its population is largely nocturnal (B), silent, filled with reticence (B), and ruled by stealth. <…>. So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground (C), emerging lớn hunt only by night” – (Dân số nhiều phần là hầu như loài ăn đêm, im tĩnh, trầm lặng, và ngậy tràn sự yên ổn ắng. <…>.Vì vậy, hầu hết chúng hầu hết vượt qua đông đảo giờ phút nóng thiêu đốt trong số những hang ổ non mẻ, không khô ráo bên bên dưới mặt đất, và chỉ đi săn vào ban đêm).


A. healthy animals live longer lives.

B. living things adjust to their environment.

C. desert life is colorful và diverse.

D. water is the basis of desert life.


Đáp án B

Đáp án B.Chúng ta có thể suy luận từ đoạn văn rằng ______.A. Rượu cồn vật mạnh khỏe sống lâu hơn. B. Sinh đồ dùng sống ưng ý nghi với môi trường xung quanh xung quanh. C. Cuộc sống thường ngày sa mạc đầy màu sắc và đa dạng. D. Nước là gốc rễ của cuộc sống trên sa mạc. Minh chứng ở doạn 2: “Having adapted lớn their austere environment, they are as healthy as animals anywhere else in the word.” – (Đã say đắm nghi được với môi trường xung quanh sống tương khắc nghiệt, chúng khỏe khoắn như hầu như loài động vật hoang dã ở bất kì nơi nào khác trên vắt giới.).


A. are smaller và fleeter than forest animals.

B. are more active during the day than those in the tangled forest.

C. live in an accommodating environment.

D. are not as healthy as those anywhere else in the world.

Xem thêm: Lý Thuyết Tìm Căn Bậc Hai Của Số Phức Cực Hay, Tìm Căn Bậc Hai Của Số Phức Bằng Máy Tính Casio


Đáp án A

Đáp án A.Theo đoạn văn, mọi sinh đồ dùng ở sa mạc ______. A. Bé dại hơn và cấp tốc hơn so với động vật sống vào rừng. B. Chuyển động mạnh hơn vào ban ngày so với gần như sinh vật trong rừng rậm. C. Sống trong một môi trường dễ yêu thích nghi. D. Ko khoẻ như các sinh đồ gia dụng ở chỗ khác trên thế giới. Dẫn chứng ở đoạn đoạn 2: “Few large animals are found. <…>. Since desert country is open, it holds more swift-footed running and leaping creatures than the tangled forest.” – (Chỉ một vài ba loài động vật to lớn được tra cứu thấy. <…>. Vì sa mạc là lãnh địa rộng lớn, trong các số đó tồn tại những loài thú chạy nhanh và nhảy xuất sắc hơn so với ở trong rừng rậm).


A. moist-skinned animals.

B. many large animals.

C. water-loving animals.

D. the coyote và the bobcat.


Đáp án D

Đáp án D.Cụm trường đoản cú “those forms” sinh hoạt trong đoạn văn nhắc tới tất cả những chủng loại sau đây, NGOẠI TRỪ ______.A. động vật da ẩm. B. động vật to lớn. C. động vật ưa nước. D. Chó sói đồng cỏ và linh miêu. Vật chứng ở đầu đoạn 2: “Uncompromising as it is, the desert has not eliminated life but only those forms unable to lớn withstand its desiccating effects. No moist- skinned, water-loving animals can exist there. Few large animals are found” – (Một điều chắc hẳn rằng là sa mạc không làm cho tận diệt đi sự sống mà lại chỉ có những dạng sống quan trọng chịu được những tác động khô hạn của nó. Hầu hết loài động vật hoang dã da ẩm, ưa nước chẳng thể tồn tại làm việc đây. Chỉ có vài loài động vật lớn là được tra cứu thấy). => “those form” ám chỉ tới phần lớn loài động vật hoang dã không phù hợp với môi trường khô hạn làm việc xa mạc (trong kia có động vật hoang dã da ẩm, động vật to to và động vật ưu nước).


Đáp án A

Đáp án A. Từ “them” nghĩa là______.A. Rượu cồn vậtB. PhútC. Nhỏ ngườiD. Nước“them” ở đấy là chỉ đều loài động vật hoang dã sống làm việc xa mạc. Trợ thời dịch: “So most of them pass the burning hours asleep in cool, humid burrows underneath the ground, emerging khổng lồ hunt only by night” – (Vì vậy, phần đông chúng quá qua hồ hết giờ phút nóng thiêu đốt trong số những hang ổ đuối mẻ, không khô ráo bên dưới mặt đất, và chỉ còn đi săn vào ban đêm).


Đáp án D

Đáp án D.Câu hỏi tự vựng. Trường đoản cú “emaciated” trong đoạn văn sát nghĩa với______.A. Wild (adj): hoang dã.B. Unmanageable (adj): không quản lí được.C. Cunning (adj): khéo léo, xảo quyệt. D. Unhealthy (adj): không khỏe mạnh mạnh. Emaciated (adj): gầy gò, hốc hác = D. Unhealthy. Trợ thì dịch: “Its population is largely nocturnal, silent, filled with reticence, & ruled by stealth. Yet they are not emaciated” – (Dân số đa số là hồ hết loài nạp năng lượng đêm, yên tĩnh, trầm lặng, với ngậy tràn sự yên ắng. Tuy nhiên, bọn chúng không hề nhỏ xíu yếu.).


A. water is an essential part of his existence.

B. very few large animals are found in the desert.

C. sources of flowing water are rare in a desert.

D. water composes the greater part of the tissues of living things.


Đáp án A

Đáp án A.Con fan khó rất có thể hiểu được lý do nhiều loài động vật hoang dã sống cả đời vào sa mạc, cũng chính vì ______. A. Nước là 1 phần thiết yếu vào sự tồn tại của họ. B. Cực kỳ ít loài động vật hoang dã lớn được tìm thấy vào sa mạc. C. Các nguồn nước thường rất ít ở sa mạc. D. Nước sinh sản nên phần lớn các tế bào sống. Dẫn chứng tại đoạn đầu của đầu đoạn văn: “Since water is the basis of life <…>. Và since man’s inexorable necessity is khổng lồ absorb large quantities of water at frequent intervals, he can scarcely comprehend that many creatures of the desert pass their entire lives without a single drop.) – (Nước là nền tảng gốc rễ của sự sống, nó cấu trúc nên phần lớn các tế bào của sinh vật,<…>. Và bởi vì nhu cầu cần yếu và không chuyển đổi của con người là dung nạp lượng béo nước giữa những khoảng thời hạn thường xuyên, cần họ hi hữu khi phát âm được rằng có không ít sinh đồ gia dụng sống cả đời mà không đề xuất một giọt nước nào.)


A. “Man’s Life in a Desert Environment”

B. “Desert Plants”

C. “Animal Life in a Desert Environment”

D.

Xem thêm: Chu Vi Hình Chữ Nhật Cơ Sở Của Elip, Top 37 Tính Hay Nhất 2022

“Life Underground”


Đáp án C

Đáp án C.Tiêu đề mang đến đoạn văn này rất có thể là ______.A. "Cuộc sinh sống của con người trong môi trường xung quanh sa mạc" B. “Thực vật dụng ở sa mạc” C. "Cuộc sinh sống của động vật trong môi trường xung quanh sa mạc" D. "Cuộc sống dưới lòng đất"Nội dung chủ yếu của đoạn văn là nói tới Những loài động vật hoang dã sống trên xa mạc, phải tiêu đề tương xứng chỉ tất cả C.


*

*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn