Câu 12 (Th): Scholars Believe That There Are Still Relics

     

P2 (quá khứ phân từ) => giả dụ MĐ quan lại hệ với nghĩa bị động (bỏ đại từ quan hệ, quăng quật tobe)

to V => giả dụ trước MĐ tình dục có những từ chỉ thiết bị tự hoặc duy nhất

- Danh trường đoản cú “relics” (di hài) cần thiết tự thực hiện hành động “bury” (chôn cất) => MĐ quan hệ nam nữ dạng bị động.

Bạn đang xem: Câu 12 (th): scholars believe that there are still relics

Bạn sẽ xem: Scholars believe that there are still relics buried under the tomb và awaiting __________

Câu đầy đủ: Scholars believe that there are still relics that are buried under the tomb và awaiting khổng lồ be excavated.

Câu rút gọn: Scholars believe that there are still relics buried under the tomb and awaiting lớn be excavated.

Tạm dịch: những học giả tin rằng vẫn còn đó những di đồ vật được chôn cất dưới lăng chiêu tập và đang ngóng được khai quật. Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_______ , she often wears in red & black.

A. After I have met my beloved teacher

B. Whenever I meet my beloved teacher

C. By the time I meet my beloved teacherD. Until I will meet my beloved teacher

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. shift

B. windC. bringD. bride

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng in each of the following questions.

Xem thêm: Tổng Hợp 1 0 Món Ngon Từ Thịt Băm, Ăn Cùng Cơm Trắng Hết Veo 3 Nồi

A. romanticB. incredibleC. applicantD. duration

Câu 4:

What can be inferred from the passage?

A. A video clip sharing website brought parkour and freerunning to lớn an international audience.

B. The best place to vì parkour or free-running is in cities.

C. There are a large number of reported injuries in freerunning.

A. Because he saw indigenous people doing it in Martinique.

B. Because he saw how it could save lives.

C. Because he saw how the French were poor at negotiating obstacles.

D. Because he had great athletic ability, skills, & agility.

Câu 6:

What does the word “indigenous” mean? A. endemicB. rescueC. nativeD. European

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. influencedB. endangeredC. coughedD. developed

Bình luận

bình luận Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nangngucnoisoi.vn


*

liên kết thông tin nangngucnoisoi.vn Tải vận dụng × CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!

Đăng ký

với Google với Facebook

Hoặc

Đăng ký kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập

nangngucnoisoi.vn

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Những Điều Kiêng Kỵ Khi Đi Đám Ma, Những Điều Kiêng Kỵ Khi Đi Viếng Đám Tang

Đăng nhập

cùng với Google với Facebook

Hoặc

Đăng nhập Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký

nangngucnoisoi.vn

Quên mật khẩu

Nhập địa chỉ cửa hàng email chúng ta đăng ký để lấy lại password đem lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

nangngucnoisoi.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Bạn phấn kích để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Gửi gmail.com nangngucnoisoi.vn