Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu

     
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Trong cac khoảng không bao lâu sau ,khoảng thời hạn nào ngắn độc nhất 5 phút , 500 giây , 01/05 giờ 1/144 ngày ?


*

*

5 phút =300 giây, 500 giây, 01/05 giờ = 720 giây, 1/144 ngày = 600 giây Vậy 5 phút là khoảng thời hạn ngắn nhất


Câu 5. (0,5điểm)Khoảng thời hạn nào ngắn độc nhất ? . 500 giây B. (dfrac15)giờ C.20 phút D. (dfrac320)giờ...

Bạn đang xem: Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu


Câu 5. (0,5điểm)Khoảng thời hạn nào ngắn duy nhất ?

. 500 giây B. (dfrac15)giờ C.20 phút D. (dfrac320)giờ


trong những khoảng vài ngày sau khoảng thời hạn nào nhiều năm nhất ?

A.1230 giây B.23 phút C.2/5 tiếng D1/4 giờ


trong những khoảng thời gian thời gian làm sao là ngắn tốt nhất ? A 3600 giây B 140 phút C 1,4 giờ D 1 giờ 15 phút

 


Trong những khoảng thời gian thời gian nào là ngắn tuyệt nhất ? A 3600 giây B 140 phút C 1,4 giờ đồng hồ D 1 giờ 15 phút


Trong những khoản thời gian dưới đây, khoảng thời gian nào nhiều năm nhất ?

A.15 phút B.1/3 giờ đồng hồ C.2/5 giờ đồng hồ 1260 giây


Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời hạn nào là dài nhất ?

A. 600 giây B. 20 phút C.(dfrac14)giờ D.(dfrac310)giờ


Trong những khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 6000 giây;

b) trăng tròn phút

c)

*
giờ ;

d)

*
giờ.


a) 6000 giây = 10 phút

c)

*
giờ = 60 phút : 4 = 15 phút

d)

*
giờ =
*
giờ = 60 phút : 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời hạn 20 (ở b) là nhiều năm nhất.

Xem thêm: Ch3Coona Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Lý Thuyết Và Bài Tập Sự Điện Li


Trong các khoảng thời hạn sau, khoảng thời gian nào là nhiều năm nhất?

a) 6000 giây;

b) trăng tròn phút

c) 1 4 giờ;

d)

*
giờ.


a) 6000 giây = 10 phút

c)

*
giờ = 60 phút : 4 = 15 phút

d)

*
giờ =
*
giờ = 60 phút : 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời gian 20 (ở b) là lâu năm nhất.

Xem thêm: Đặc Điểm Sông Ngòi Nước Ta Có Đặc Điểm Gì? Sông Ngòi Của Việt Nam Có Đặc Điểm Gì


Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là nhiều năm nhất...

A. 60 giây

B. 1 tháng 5 giờ

C. 20 phút

D. 3/10 giờ


tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên