WITH WHAT TOPIC IS THE PASSAGE PRIMARILY CONCERNED? COMMUNICATION AMONG DRIVERS TECHNOLOGICAL ADVANCES

     

*

*

*

Bài 8 - Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 45 lớn 54.

Bạn đang xem: With what topic is the passage primarily concerned? communication among drivers technological advances

Recent technological advances in manned & unmanned vehicles, along with breakthroughs in satellite technology and computer equipment, have overcome some of the limitations of divers & diving equipment for scientists doing research on the great oceans of the world. Without a vehicle, divers often became sluggish, & their mental concentration was severely limited. Because undersea pressure affects their speech organs, communication among divers has always been difficult or impossible. But today, most oceanographers avoid the use of vulnerable human divers, preferring lớn reduce the risk lớn human life and make direct observations by means of instruments that are lowered into the ocean, from samples take from the water, or from photographs made by orbiting satellites. Direct observations of the ocean floor can be made not only by divers but also by deep-diving submarines in the water và even by the giải pháp công nghệ of sophisticated aerial photography from vantage points above the surface of more than seven miles và cruise at depths of fifteen thousand feet. In addition, radio-equipped buoys can be operated by remote control in order to lớn transmit information back lớn land-based laboratories via satellite. Particularly important for ocean study are data about water temperature, currents, và weather. Satellite photographs can show the distribution of sea ice, oil slicks, và cloud formations over the ocean. Maps created from satellite pictures can represent the temperature & the màu sắc of the ocean"s surface, enabling researchers khổng lồ study the ocean currents from laboratories on dry land. Furthermore, computers help oceanographers khổng lồ collect, organize, & analyze data from submarines & satellites. By creating a mã sản phẩm of the ocean"s movement & characteristics, scientists can predict the patterns và possible effects of the ocean on the environment.Recently, many oceanographers have been relying more on satellites và computers than on research ships or even submarine vehicles because they can supply a greater range of information more quickly và more effectively. Some of humankind"s most serious problems, especially those concerning energy & food, may be solved with the help of observations made possible by this new technology.


Bài dịch tham khảo:Tiến bộ cách đây không lâu về công nghệ trong phương tiện đi lại có người điều khiển và không bạn lái, cùng với các đột phá trong technology vệ tinh cùng thiết bị trang bị tính, đã vượt qua một vài hạn chế của những thợ lặn và thiết bị lặn cho những nhà khoa học thực hiện nghiên cứu và phân tích trên những đại dương khủng của cố giới. Nếu không tồn tại một phương tiện, thợ lặn thường biến đổi chậm chạp, cùng sự tập trung ý thức của bọn họ bị hạn chế. Bởi vì áp lực mặt dưới biển tác động đến các thành phần ngôn ngữ, liên lạc tiếp xúc giữa các thợ lặn luôn luôn là khó khăn hoặc ko thể. Nhưng ngày nay, đa số các nhà hải dương học tránh việc sử dụng các thiết bị lặn dễ dẫn đến tổn thương tinh chỉnh và điều khiển con người, tôn vinh việc bớt nguy cơ so với mạng sống con người và tiến hành quan giáp trực tiếp bằng những phương luôn thể lặn sâu xxuống biển, từ đầy đủ mấu đem từ dưới nược hay ảnh chụp tư vệ tnh. Vấn đề quan gần kề trực tiếp lòng đại dương rất có thể được thực hiện không chỉ bởi các thợ lặn bên cạnh đó bởi tàu ngầm lặn sâu trong nước và thậm chí là là bởi vì các technology chụp hình ảnh trên ko tinh vi từ mọi điểm tiện lợi ở trên mặt phẳng của rộng bảy dặm và hành trình ở độ sâu 15.000 feet. Kế bên ra, phao đồn được sản phẩm radio hoàn toàn có thể được vận hành bằng phương pháp điều khiển từ xa nhằm truyền tải tin tức về những phòng thể nghiệm trên khu đất liền trải qua vệ tinh. Đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu và phân tích đại dương là những dữ liệu về nhiệt độ của nước, loại chảy, cùng thời tiết. Hình hình ảnh vệ tinh rất có thể hiển thị sự phân bổ của băng biển, dầu loang, và ra đời đám mây trên đại dương. Bản đồ được tạo nên từ hình ảnh vệ tinh hoàn toàn có thể đại diện cho nhiệt độ và color của mặt phẳng đại dương, chất nhận được các nhà nghiên cứu để nghiên cứu và phân tích các loại chảy hải dương từ các phòng nghiên cứu trên đất liền. Hơn nữa, máy vi tính giúp những nhà thành phố hải dương học nhằm thu thập, tổ chức, với phân tích dữ liệu từ những tàu ngầm và vệ tinh. Bằng phương pháp tạo ra một mô hình của phong trào và điểm lưu ý của đại dương, những nhà khoa học rất có thể dự đoán các mô hình và các tác động có thể có của đại dương đối với môi trường.Gần đây, những nhà hải dương học sẽ dựa nhiều hơn thế trên các vệ tinh và máy vi tính hơn so với nghiên cứu và phân tích trên tàu hoặc xe thậm chí còn tàu ngầm vị họ rất có thể cung cung cấp một loạt thông tin nhiều hơn nữa và kết quả hơn. Một vài vấn đề rất lớn nhất của nhân loại, nhất là những vấn đề người tương quan đến tích điện và thực phẩm, có thể được xử lý với sự giúp đỡ của những quan gần cạnh mà công nghệ mới này cho phép thực hiện.


*

A. Communication among drivers

B. Technological advances in oceanography

C. Direct observation of the ocean floor

D. Undersea vehicles


Đáp án B

Tác giả trình làng những hiện đại khoa học ngay sinh sống đầu bài xích đọc, sinh sống thân bài người sáng tác thường thực hiện phép tương phản giữa việc quan cạnh bên được triển khai trong ngôi trường hợp có và ko có tân tiến khoa học, cuối bài tác giả kết luận những hiện đại giúp các nhà công nghệ nghiên cứu hiệu quả và lộ diện khả năng xử lý một số vụ việc lớn.Recent technological advances in manned và unmanned vehicles, along with breakthroughs in satellite technology và computer equipment, have overcome some of the limitations of divers & diving equipment…Recently, many oceanographers have been relying more on satellites và computers than on research ships or even submarine vehicles because they can supply a greater range of information more quickly and more effectively. Some of humankind"s most serious problems, especially those concerning energy và food, may be solved with the help of observations made possible by this new technology.


Đáp án B

Nervous: lo lắngConfused: bối rốiSlow moving: hoạt động chậmSluggish: châmVery weak: rất yếu


A. the pressure affected their speech organs

B. the vehicles they used have not been perfected

C. they did not pronounce clearly

D. the water destroyed their speech organs


Đáp án A

Thể hiện ở câu: Because undersea pressure affects their speech organs, communication among divers has always been difficult or impossible.


A. the limitations of diving equipment

B. radios that divers use lớn communicate

C.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Quần Bơi Nam Ở Hà Nội Không Thể Bỏ Qua, Địa Chỉ Mua Quần Bơi Nam Tại Hà Nội

controlling currents and the weather

D. vehicles as well as divers


Đáp án D

Recent technological advances in manned and unmanned vehicles, along with breakthroughs in satellite technology & computer equipment, have overcome some of the limitations of divers & diving equipment for scientists doing research on the great oceans of the world.Tiến cỗ khoa học vượt qua những tinh giảm về con người và đồ vật lăn – từ đó giúp cải thiện chất lượng quan tiền sát, nghiên cứu


A. are too small for a man lớn fit inside

B. are very slow to lớn respond

C. have the same limitations that divers have

D. make direct observations of the ocean floor


Đáp án D

Thể hiện tại ở câu dưới đây trong bài:Direct observations of the ocean floor can be made not only by divers but also by deep-diving submarines in the water and…


A. travel at a constant speed

B. function without problems

C. stay in communication

D. remain still


Đáp án A

Direct observations of the ocean floor can be made not only by divers but also by deep-diving submarines in the water và even by the giải pháp công nghệ of sophisticated aerial photography from vantage points above the surface of more than seven miles & cruise at depths of fifteen thousand feet.Cruise: đi lò dò, chậm chạp (thường để tìm cái gì đó)Hay: (of a motor vehicle or aircraft) travel smoothly at a moderate or economical speed:Eg: we sit in a jet, cruising at some 30,000 ft(thường của 1 phương nhân tiện xe hay thứ bay) đi chậm chạp rãi, sinh hoạt một tốc độ vừa phải.


A. By operators inside the vehicle in the part underwater

B. By operators outside the vehicle on a ship

C. By operators outside the vehicle on a diving platform

D.

Xem thêm: # 3 Cách Làm Món Gà Kho Gừng, # 3 Cách Làm Thịt Gà Kho Gừng

By operators outside the vehicle in a laboratory on shore


Đáp án D

Thể hiện ở câu vào bài: In addition, radio-equipped buoys can be operated by remote control in order lớn transmit information back to lớn land-based laboratories via satellite.