QUÃNG ĐƯỜNG LỚN NHẤT VẬT ĐI ĐƯỢC

     

Để giải việc này chúng ta sử dụng cách làm tính với sơ đồ tính nhanh. Qua việc này các bạn sẽ tính được vận tốc lớn tuyệt nhất và nhỏ tuổi nhất trong khoảng thời hạn cần tính.

Bạn đang xem: Quãng đường lớn nhất vật đi được


*

bài tập 

Bài 1: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân đối O cùng với biên độ A và chu kỳ luân hồi T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là:

 A. A B. (sqrt2)A C. (sqrt3)A   D. 1,5A. HD: Lập luận như bên trên ta có:- Δφ = ωΔt = (frac2pi T.fracT4=fracpi 2Rightarrow S_max=2AsinfracDelta varphi 2=2Asinfracpi 4=sqrt2A)

Bài 2:   Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường lớn số 1 mà trang bị đi được trong khoảng thời gian Dt = 1/6 (s):

A. 4(sqrt3)cm. B. 3(sqrt3)cm. C.(sqrt3) cm. D. 2(sqrt3)cm.

Bài 3:   Một nhỏ lắc lò xo bao gồm một lò xo gồm độ cứng k = 100N/m cùng vật có trọng lượng m = 250g, xê dịch điều hoà cùng với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời hạn t = 0 lúc vật qua VTCB.

Xem thêm: Trong Công Nghiệp, Điều Chế So2 Trong Công Nghiệp ? Điều Chế So2 Trong Công Nghiệp, Phương Pháp

Quãng đường vật đi được vào 10π (s) trước tiên là:

A. 9m. B. 24m. C. 6m. D. 1m.

Xem thêm: Phân Loại Và Các Dạng Đề Văn So Sánh Văn Học Có Đáp Án Chi Tiết

Bài 4: Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng đường nhỏ bé nhất nhưng mà vật đi được vào khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s):

A.(sqrt3) centimet B. 1 cm C. 3(sqrt3)cm D. (sqrt3)cm

Chú ý:  Nhìn sơ đồ chúng ta suy ra đáp án nhanh, nếu như không nhớ sơ đồ các bạn phải nhớ bí quyết tính nha.

*

 Đáp án : 1B-2A-3-4A

Bạn đọc thiết lập file đi cùng tại đây:

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn trang bị lý lớp 12 - xem ngay