Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

     

Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top giải mã tìm hiểu cụ thể kiến thức về Polime nhé!

I. Khái niệm, phân nhiều loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp hóa học hữu cơ có khối lượng phân tử khủng do nhiều solo vị bé dại (mắt xích) links với nhau.

 - cách làm tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là thông số trùng hợp, thông số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là mắt xích.

- thương hiệu polime = Poli + thương hiệu monome.

2. Phân loại

a. Theo mối cung cấp gốc- Polime vạn vật thiên nhiên (có sẵn vào thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su đặc thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay cung cấp tổng thích hợp (nguyên liệu tổng hợp bao gồm sẵn vào tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ).

- Polime tổng vừa lòng (nguyên liệu không có sẵn yêu cầu tổng hợp nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch thẳng (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không gian (rezit xuất xắc bakelit, cao su đặc lưu hóa).

Xem thêm: Tìm Hiểu Yếu Tố Biểu Cảm Trong Văn Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự Violet

Chú ý minh bạch mạch polime chứ chưa phải mạch cacbon. 

c. Theo phương thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng hợp là phản bội ứng cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tựa như nhau để chế tác thành polime.

- Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải bao gồm chứa link bội hoặc vòng ko bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng ngưng là phản ứng cùng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo ra thành polime đồng thời có giải phóng các phân tử chất vô cơ dễ dàng và đơn giản như H2O.

- Điều kiện nhằm monome tham gia phản ứng trùng ngưng: trong phân tử phải bao gồm 2 nhóm chức trở lên có khả năng tham gia phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO với phenol).

II. đặc thù của Polime


*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc điểm vật lý

Hầu hết là hóa học rắn, không bay hơi, không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định, đa số không tan trong dung môi thường.

2. đặc điểm hóa học 

Tham gia các phản ứng cắt mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số trong những Polime quan trọng đặc biệt được cần sử dụng làm chất dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)

nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm tía loại novolac, rezol và rezit. Họ thường xem xét novolac:

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng pha trộn nhựa novolac cùng rezol

 

IV. Một số trong những loại tơ tổng phù hợp thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng thích hợp caprolactam nhận được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một số loại cao su

1. Cao su đặc BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su đặc isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su thiên nhiên BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su đặc BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su thiên nhiên thiên nhiên

VI. Một trong những loại keo dán dán 

1. Vật liệu nhựa vá săm

2. Keo epoxi

3. Keo ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ nước tinh bột

VI. Phương pháp điều chế Polyme

Có thể điều chế polime bởi phản ứng trùng phù hợp hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng đúng theo Polyme

- Trùng hòa hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome), giống như nhau hay tương tự như nhau thành phân tử không hề nhỏ (polime)

- Điều kiện buộc phải về cấu trúc của monome thâm nhập phản ứng trùng phù hợp là vào phân tử yêu cầu có link bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng hèn bền như:

Phản ứng trùng dừng Polyme

- Khi đun nóng, những phân tử axit ϵ–aminocaproic kết phù hợp với nhau tạo thành policaproamit và giải phóng phần lớn phân tử nước

- Khi đun nóng tất cả hổn hợp axit terephtalic cùng etylen glicol, ta thu được một polieste hotline là poli (etylen-terephtalat) bên cạnh đó giải phóng mọi phân tử nước:

Các bội phản ứng trên gọi là phản nghịch ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Chị Em Nên Lựa Chọn Cấy Que Tránh Thai Ở Đâu Tốt? Cấy Que Tránh Thai Bao Nhiêu Tiền, Cấy Ở Đâu Tốt

- Vậy trùng ngưng là thừa trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ tuổi (monome) thành phân tử mập (polime) đồng thời giải phóng số đông phân tử nhỏ khác (như H2O,…)

- Điều khiếu nại cần để có phản ứng trùng ngưng: những monome gia nhập phản ứng trùng ngưng bắt buộc có tối thiểu hai team chức có tác dụng phản ứng để tạo nên được liên kết với nhau.