Poli vinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

     

Dãy các chất nào sau đây khi tác dụng với clo trong đk chiếu sáng mọi thu được một dẫn xuất monoclo ?


Cho m gam hỗn hợp hơi X có hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) bội phản ứng với CuO dư, thu được các thành phần hỗn hợp hơi Y có nước cùng anđehit. Tỉ khối tương đối của Y đối với khí hiđro bởi 14,5. Cho toàn thể Y làm phản ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3trong NH3, chiếm được 64,8 gam Ag. Cực hiếm của m là


Lên men trọn vẹn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn cục khí CO2sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là


Cho các phát biểu sau:

(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Poli vinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

(2) Ở đk thường, anilin là hóa học rắn.

(3) các amino axit là số đông chất rắn ngơi nghỉ dạng tinh thể không màu, vị tương đối ngọt.

(4) bé dại vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện thêm kết tủa.

Xem thêm: Giúp Chị Em Trả Lời: Tôm Bóc Nõn Làm Món Gì Ngon ? Giá Bao Nhiêu

(5) Ở đk thích hợp, triolein thâm nhập phản ứng cùng H2.

(6) toàn bộ các peptit đều sở hữu phản ứng color biure.

(7) Tinh bột với xenlulozơ là đồng phân của nhau vì bao gồm cùng phương pháp là (C6H10O5)n.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Cách Nấu Canh Kim Chi Đơn Giản, Cách Nấu Canh Kim Chi Hàn Quốc Đơn Giản Tại Nhà

Số tuyên bố đúng là


Cho 3,36 (lít) khí CO2vào 200 ml hỗn hợp NaOH xM cùng Na2CO30,4Mthu được dung dịch X chứa 19,98 gam các thành phần hỗn hợp muối. Khẳng định nồng độ mol/l của NaOH vào dung dịch?


Thuỷ phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là


Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Mang đến 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng toàn diện với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch đựng 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ vào X là:


Hấp thụ không còn 5,6 lít khí CO2(đktc) vào dung dịch chứaxmol KOH vàymol K2CO3, chiếm được 250 ml hỗn hợp X. Mang đến từ từ đến khi hết 125 ml dung dịch X vào 375 ml hỗn hợp HCl 0,5M, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phương diện khác, đến 125 ml hỗn hợp X tính năng với dung dịch Ba(OH)2dư, thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị củax


Cacbohiđrat cất đồng thời link α–1,4–glicozit và liên kết α–1,6–glicozit vào phân tử là


Từ 16,20 tấn xenlulozơ fan ta phân phối được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Cực hiếm của m là


*

Trang web share nội dung miễn phí tổn dành cho người Việt.


khóa huấn luyện và đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài xích tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn phí

Thông tin lao lý


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền