Phương trình đường thẳng y=ax+b

     

Tìm phương trình đường thẳng (d:y = ax + b). Biết mặt đường thẳng (d) trải qua điểm (Ileft( 1;2 ight)) và chế tạo với hai tia (Ox,;Oy) một tam giác có diện tích bằng (4).

Bạn đang xem: Phương trình đường thẳng y=ax+b


Đường trực tiếp (d:y = ax + b) trải qua điểm (Ileft( 1;2 ight) Rightarrow 2 = a + b left( 1 ight))

Ta gồm (d cap Ox = Aleft( - dfracba;0 ight)); (d cap Oy = Bleft( 0;b ight)).

Suy ra (OA = left| - dfracba ight| = - dfracba) với (OB = left| b ight| = b) (do (A, m B) thuộc nhị tia (Ox), (Oy)).

Tam giác (OAB) vuông trên (O).

Do đó, ta gồm (S_Delta ABC = dfrac12OA.OB = 4)( Rightarrow dfrac12.left( - dfracba ight).b = 4 Leftrightarrow b^2 = - 8a left( 2 ight))

Từ (left( 1 ight)) suy ra (b = 2 - a). Nuốm vào (left( 2 ight)), ta được

(left( 2 - a ight)^2 = - 8a Leftrightarrow a^2 - 4a + 4 = - 8a) ( Leftrightarrow a^2 + 4a + 4 = 0 Leftrightarrow a = - 2)

Với (a = - 2 Rightarrow b = 4).

Vậy đường thẳng đề nghị tìm là (d:y = - 2x + 4).


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Hàm số số 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tìm những giá trị của $m$ nhằm hàm số $y = left( m^2 - m ight)x + 1$ đồng đổi mới trên $R$.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Công Viên Vào Buổi Sáng Sớm Lớp 5, Tả Cảnh Công Viên Lớp 5 Ngắn Gọn Nhất


Cho hàm số $y = 2mx - m - 1,,,left( d ight)$. Kiếm tìm $m$ để con đường thẳng $left( d ight)$ đi qua điểm $Aleft( 1;,,2 ight)$.


Cho hai tuyến đường thẳng$y = 3x - 2,,left( d_1 ight)$ với $y = 2mx + m - 1,,,left( d_2 ight)$. Tìm cực hiếm $m$ nhằm $left( d_1 ight)$ giảm $left( d_2 ight)$ trên điểm bao gồm hoành độ bằng $2$.


Tìm tất cả các quý hiếm thực của (m) để con đường thẳng (y = m^2x + 2) cắt đường trực tiếp (y = 4x + 3).


Tìm $m$ để tía đường trực tiếp $y = 2x - 3,,left( d_1 ight);,,,y = x - 1,,left( d_2 ight);,,,y = left( m - 1 ight)x + 2,,,,left( d_3 ight)$ đồng quy.


Viết phương trình con đường thẳng d trải qua điểm $Aleft( - 1;, - ,5 ight)$ và sản xuất với trục $Ox$ một góc bởi $120^0$.


Có từng nào giá trị nguyên của $m$ thuộc đoạn $left< 0;,,3 ight>$ để hàm số $y = left( m^2 - 1 ight)x$ đồng thay đổi trên $R.$


Cho mặt đường thẳng $(d): y = – 2x + 3.$ kiếm tìm $m$ để con đường thẳng $d’: y=mx + 1$ giảm $d$ trên một điểm thuộc con đường phân giác của góc phần tứ thứ hai.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Món Ăn Từ Mực Tươi “Vừa Nghe Tên Đã Thèm”, Top 8 Món Ăn Chế Biến Từ Mực Ngon Và Dễ Làm Nhất


Tìm điểm thắt chặt và cố định thuộc vật dụng thị hàm số $y = 2mx - m + 1,,,left( d ight)$.


Cho hàm số $y = 2left( m - 1 ight)x - m^2 - 3,,,left( d ight)$. Tìm toàn bộ các giá trị của $m$ nhằm $(d)$ giảm trục hoành tại một điểm gồm hoành độ $x_0$ thỏa mãn nhu cầu $x_0


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát