Phong Trào Đấu Tranh Chống Thực Dân Pháp Của Nhân Dân Campuchia

     
*Bạn đang xem: Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân campuchia

*

Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Bài 1: Nhật Bản Bài 2: Ấn Độ Bài 3: Trung Quốc Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941) Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939) Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918) Trắc nghiệm tổng hợp Lịch sử 11 có đáp án Đề thi Lịch sử 11 Đề thi Lịch sử 11 Học kì 1 có đáp án Đề thi Lịch sử 11 Học kì 2 có đáp án chuyên đề lịch sử 11 Chủ đề 1: Nhật Bản và Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Chủ đề 2: Ấn Độ và Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Chủ đề 3: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh Chủ đề 4: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 -1918) Chủ đề 5: Những thành tựu văn hóa thời cận đại


Xem thêm: Giáo Án Môn Tiếng Việt Lớp 1 Sách Cánh Diều, Kể Chuyện: Hai Tiếng Kì Lạ

Trắc nghiệm Lịch Sử 11: Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân campuchia

744 lượt thi

19 câu hỏi

19 phút
Xem thêm: Vai Trò Của Kali Đối Với Thực Vật Là Thành Phần Của Thành Tế Bào

Câu 1:

Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, Campuchia là vùng ảnh hưởng của nước nào?


Trước khi bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, mặc dù vẫn giữ được nền độc lập nhưng trên thực tế Campuchia là vùng ảnh hưởng của Xiêm