Phản ứng tráng gương của glucozo

     

Phản ứng tráng gương của Glucozơ là tài liệu cực kì hữu ích mà lại nangngucnoisoi.vn muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Bạn đang xem: Phản ứng tráng gương của glucozo

Tài liệu bao gồm lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ như minh họa kèm theo một số trong những dạng bài bác tập về phản nghịch ứng tráng gương. Mong muốn với tài liệu này các bạn có thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong những bài soát sổ một tiết, bài xích thi học tập kì 1 sắp đến tới. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và cài tại đây.


Phản ứng tráng gương của Glucozơ


1. định hướng phản ứng tráng gương của Glucozơ

Phương trình phản ứng:

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

Nhớ: 2nC6H12O6 = nAg

Phương pháp chung:

+ phân tích xem đề cho gìhỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho. Tính số mol của hóa học đề hỏi ⇒ khối lượng của hóa học đề hỏi

2. Ví dụ minh họa phản ứng tráng gương của Glucozơ

Ví dụ 1: Đun rét 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, mật độ của hỗn hợp glucozơ là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời

Số mol của bạc đãi là:

nAg = 15/108 mol

Phương trình phản ứng hóa học

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta gồm nC6H12O6 = ½.nAg = ½.(15/108) = 0,07 mol

mctC6H12O6 =0,07 .180 = 12,5 gam

Nồng độ của hỗn hợp glucozơ là

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%

Ví dụ 2: Để tráng bạc tình một chiếc gương soi, tín đồ ta phải đun rét dung dịch chứa 36g glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3 vào amoniac. Trọng lượng bạc đã sinh ra phụ thuộc vào mặt kính của gương và cân nặng AgNO3 cần dùng thứu tự là từng nào (biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn)


Gợi ý trả lời

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

Phương trình bội phản ứng hóa học

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2 …………….. →………………0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

Bảo toàn thành phần Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Ví dụ  3: Đun 10ml hỗn hợp glucozo với cùng một lượng dư AgNO3/NH3 chiếm được lượng Ag đúng bởi lượng Ag hiện ra khi đến 6,4g Cu tác dụng hết với hỗn hợp AgNO3. độ đậm đặc mol của dung dịch glucozo bao nhiêu?

Gợi ý trả lời

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Phương trình bội phản ứng hóa học

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1 → 0,2

C6H12O6 + Ag2O

*
C6H12O7 + 2Ag

0,1 ← 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp glucozo là:

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

Ví dụ 4. Triển khai phản ứng tráng gương 72 gam hỗn hợp glucozo 10% cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì cân nặng bạc kim loại tạo thành là:

Gợi ý đáp án

Số mol glucozo phản bội ứng là:

nGlucozo= 0,04 mol

=>nGlucozo phản ứng = 0,04.0,4 = 0,016 mol

=> nAg = 2 nGlucozo = 0,024 mol => mAg = 2,476 gam

Bài 5. rành mạch dung dịch các hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương thức hóa học: Saccarozo, mantozo, glixerol, andehit axetic.

Gợi ý đáp án


Dùng làm phản ứng tráng gương ta chia thành 2 nhóm:

Nhóm 1: tất cả Saccarozơ cùng glixerol không tạo nên kết tủa Ag.

Nhóm 2: bao gồm mantozơ với andehit axetic chế tạo kết tủa Ag.

CH3CHO + 2OH → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3+ H2O

C11H21O10−CHO + 2OH → C11H21O10COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

Nhận biết team 1:

Hai chất đem nấu nóng với H2SO4, Saccarozơ đã thủy chia thành glucozơ với fructozơ. Tiếp tục chức năng với AgNO3/NH3 thì các thành phầm của saccarozơ tham gia phản ứng với phản nghịch ứng tráng gương còn glixerol thì không tham gia.

C12H22O11 + H2O

*
C6H12O6 + C6H12O6

CH2OH−(CHOH)4CHO + 2OH → CH2OH(CHOH)4COONH4+ 2Ag + 3NH3+ H2O

Nhận biết nhóm 2: dùng Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường mantozơ tạo ra dung dịch greed color lam trong veo còn andehit axetic không tạo được dung dịch màu xanh lá cây lam.

Ví dụ  6. Để phân biệt những chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, tròng trắng trứng và rượu etylic, rất có thể chỉ sử dụng thuốc thử nào. Trình diễn cách nhận thấy các hóa chất trên.

Gợi ý đáp án

Ở dạng câu hỏi nhận biết này, chúng ta đọc rất có thể dễ dàng dấn thể sinh hoạt đây bọn họ không thể thực hiện dung dịch AgNO3/NH3 để phân biệt được, vì tất cả Glucozơ và anđehit axetic gần như phản ứng và cho kết tủa tương tự nhau. Vì thế thuốc demo được sử dụng ở đây chính là dung dịch Cu(OH)2.

Trích mẫu mã thử cùng đánh số sản phẩm tự:

Nhỏ hỗn hợp Cu(OH)2/OH- vào những ống nghiệm đựng sẵn mẫu mã thử được đặt số trước đó

Ống nghiệm làm sao thấy Cu(OH)2 rã ở nhiệt độ thường và tạo nên kết tủa đỏ gạch ốp Cu2O lúc đun nóng chính là glucozo


Khi cho Cu(OH)2 chỉ tan ở ánh nắng mặt trời thường đó chính là glixerol

Andehit axetic chỉ chế tác kết tủa đỏ gạch Cu2O khi đun nóng

Lòng white trứng phản ứng màu sắc biure chế tạo ra màu tím

Ống nghiệm không xẩy ra phản ứng hiện tượng gì là Rượu etylic

3. Bài xích tập bội phản ứng tráng gương của Glucozơ

Câu 1. Đun lạnh dung dịch chứa 9 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 đầy đủ phản ứng trong dung dịch NH3 thấy Ag tách bóc ra. Tính lượng Ag thu được

A. 10,8g

B. 20,6

C. 28,6

D. 26,1

Câu 2. Đun lạnh dd chứa 36 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì cân nặng Ag thu đươc về tối đa là:

A. 21,6g

B. 32,4

C. 19,8

D. 43,2

Câu 3. Đun rét dd cất m gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì nhận được 32,4 g Ag .giá trị m là:

A. 21,6 gam

B. 108gam

C. 27 gam

D. Số khác

Câu 4. Đun lạnh dung dịch cất m g glucozơ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chiếm được 16,2 Ag quý giá m là (H= 75%):

A. 21,6g

B. 18 g

C. 10,125g

D. Số khác

Câu 5.

Xem thêm: 5 Trò Chơi Tự Làm Ở Nông Thôn Xưa Làm Đồ Chơi, Top 11 Món Đồ Chơi Dân Gian Truyền Thống Thú Vị

Tính lượng kết tủa bội bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch đựng 18g glucozơ. (H=85%)

A. 21,6g

B. 10,8g

C. 18,36g

D. 2,16 g

Câu 6. cho 200ml hỗn hợp glucozơ pứ trọn vẹn với dd AgNO3 trong NH3 thấy gồm 10,8g Ag bóc ra. Tính mật độ mol/lít của hỗn hợp glucozơ đang dùng.

A. 0,25M

B. 0,05M

C. 1M

D. Số khác

Câu 7. Đun rét dung dịch cất 54g glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 /NH3 thì lượng Ag buổi tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Quý giá m là.

A. 32,4

B. 48,6

C. 64,8

D. 24,3g

Câu 8. cho 10,8 gam glucozơ phản nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì cân nặng Ag thu được là:

A.2,16 gam

B.3,24 gam

C.12,96 gam

D.6,48 gam

Câu 9. tổng hợp 6,12 gam tất cả hổn hợp glucozo cùng saccarozo vào nước nhận được 100ml hỗn hợp X. Cho X tính năng với AgNO3/NH3 dư chiếm được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong lếu láo hợp lúc đầu là:

A. 2,7 gam

B. 3,42 gam

C. 32,4 gam

D. 2,16 gam

Câu 10. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ cùng với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, chiếm được 6,48 gam bạc. độ đậm đặc % của hỗn hợp glucozơ là

A. 11,4 %

B. 14,4 %

C. 13,4 %

D. 12,4 %

Bài 11: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 3,06 gam dung dịch truyền tiết thanh glucozo thu được 0,1836 gam Ag. Nồng độ xác suất của dung dịch truyền ngày tiết thanh bên trên là:


A. 7,65%

B. 5%

C. 3,5%

D. 2,5

Bài 12: Đun rét dung dich chứa 27 gam glucozo với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì trọng lượng Ag tối đa thu được:

A. 32,4 g.

B. 21,6 g.

C. 16,2 g.

D. 10,8 g.

Bài 13: trọng lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi làm cho nóng dung dịch tất cả hổn hợp chứa 9 gam glucozơ với lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g

B. 3,60 g

C. 7,20 g

D. 14,4 g

Bài 14: đến 50ml dung dịch glucozơ không rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bội bạc kết tủa. độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp glucozơ đã dùng làA. 0,20M.

B. 0,10M.

C. 0,01M.

Xem thêm: Cộng Đồng Than Thép Châu Âu Âu, Cộng Đồng Than Và Thép Châu Âu

D. 0,02M.

Bài 15: Thủy phân trọn vẹn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường xung quanh axit hoàn toản ta thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dd X và đun nhẹ, khối lượng Ag nhận được là