Phản ứng este hóa là gì

     

Phản ứng este hóa là gì?

– bội nghịch ứng este hóa là làm phản ứng thân axit cacboxylic cùng ancol trong đk nhiệt độ, tất cả H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác. Trong đk đó, đồng thời xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit, tạo ra axit với ancol ban đầu. Làm phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este vào axit là làm phản ứng thuận nghịch, công suất phản ứng H (H2SO4, to) Ry(COO)xyR’y + xyH2O

Nếu axit cacboxylic và ancol gia nhập phản ứng hầu như thuộc loại đơn chức (hay gặp) thì phản ứng bao gồm phương trình dạng:

RCOOH + R’OH ←-> (H2SO4, to) RCOOR’ + H2O ( H2SO4 ngoài tính năng xúc tác còn có công dụng hút nước)

VD:

C2H5OH +CH3COOH ⇌ (H+, to) H2O + CH3COOC2H5

CH3OH + CH3COOH ⇌ (H+, to) CH3COOCH3 + H2O


*

Thí nghiệm điều chế este trong chống thí nghiệm.

Bạn đang xem: Phản ứng este hóa là gì


Cách giải câu hỏi este hóa

Dạng bài bác tìm công suất phản ứng este hóa

*

VD: Trộn 20 ml đụng etylic 92o với 300 ml axit axetic 1M thu được hỗn hợp X. đến H2SO4 sệt vào X rồi cho lên nấu nóng, sau một thời gian thu được 21,12 gam este. Biết trọng lượng riêng của ancol etylic nguyên hóa học là 0,8 gam/ml. Năng suất phản ứng este hoá là ?

Giải

*

Ban đầu số mol ancol nhiều hơn nữa số mol axit suy ra ancol dư, công suất phản ứng tính theo axit.

Theo (1) số mol axit và ancol gia nhập phản ứng là 0,24 mol. Vậy hiệu suất phản ứng là :

H = 0,24/0,3 x 100 = 80%.

Bài toán tính khối lượng este

VD: các thành phần hỗn hợp X bao gồm axit HCOOH với CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Mang 5,3 gam hỗn hợp X tác với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của những phan ung este hoa đều bằng 80%). Giá trị của m là?

Giải

Gọi phương pháp trung bình của hai axit là :

*

Vì số mol hai axit cân nhau nên

*

*

Do vậy tính sản phẩm theo số mol axit

*

Vậy meste = 0,1(8 + 44 + 29) x 80/100 = 6,48 (gam).

Một số bài bác tập vận dụng :

Bài 1 Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bởi phản ứng nào ?

A. CH3COOH + C6H5OH (xt, to).

B. CH3OH + C6H5COOH (xt, to).

C. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, to).

D. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, to).

Bài 2: phương pháp nào sau đây dùng để làm điều chế etyl axetat ?

A. Đun hồi lưu tất cả hổn hợp etanol, giấm cùng axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng với axit sunfuric.

Xem thêm: Cơ Thể Mà Tế Bào Sinh Dưỡng Đều Thừa 2 Nhiễm Sắc Thể Trên 1 Cặp Tương Đồng Được Gọi Là

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic với axit sunfuric quánh trong ly thuỷ tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu tất cả hổn hợp etanol, axit axetic với axit sunfuric đặc.

Bài 3: tất cả hổn hợp M gồm ancol no, 1-1 chức X và axit cacboxylic solo chức Y, hầu hết mạch hở và bao gồm cùng số nguyên tử C, tổng cộng mol của hai hóa học là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Trường hợp đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Phương diện khác, nếu nấu nóng M cùng với H2SO4 sệt để triển khai phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este chiếm được là

A. 22,80 B. 34,20 C. 27,36 D. 18,24

Bài 4: X là láo hợp có HCOOH với CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). đem 21,2 gam X công dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) nhận được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa phần đông đạt 80%). Quý giá m là

A. 40,48 gam.

B. 23,4 gam.

C. 48,8 gam

D. 25,92 gam.

Bài 5: cân nặng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml. Công suất phản ứng este hoá là :

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. Công dụng khác.

Bài 6: cho 45 gam axit axetic phản nghịch ứng cùng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) đun nóng, chiếm được 41,25 gam este. Hiệu suất của phản nghịch ứng este hoá là:

A. 62,50%. B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25%.

Bài 7: mang đến 45 gam axit axetic làm phản ứng cùng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) đun nóng, chiếm được 41,25 gam este. Công suất của bội phản ứng este hoá là:

A. 62,50%. B. 50,00%. C. 40,00%. D. 31,25%.

Bài 8: Khi đun cho nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic tất cả H2SO4 đặc làm xúc tác chiếm được 14,08 gam este. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn lượng hỗn hợp đó chiếm được 23,4 g H2O. Tìm thành tỷ lệ mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đầu và năng suất của phản ứng este hoá.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2021, Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2

A. 53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH cùng H = 80%

B. 55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH cùng H = 80%

C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và H = 75%

D. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH cùng H = 60%

Bài 9: phân tách A g axit axetic làm cho 2 phần bởi nhau.

Phần 1 được trung hòa - nhân chính vừa đủ bằng 0,5 lít dd NaOH 0,4M;

Phần 2 tiến hành phản ứng este hóa với ancol etylic chiếm được m g este. Giả sử năng suất phản ứng đạt 100%, quý giá của m là