Phản Ứng Cộng Của Anken

     

Liên kết song C=C gồm một liên kết δ cùng 1 links π. Liên kết π kém bền lâu hơn liên kết δ đề nghị dễ bị phân giảm hơn, tạo nên đặc thù hóa học đặc thù của anken: dễ tham gia phản nghịch ứng cộng tạo thành thành hợp hóa học no tương ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng cộng của anken


1. Cùng H2

$C_nH_2n(anken)+H_2xrightarrowt^o, ext NiC_nH_2n+2(ankan)$

Ví dụ $CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^o, ext NiCH_3-CH_3$


2. Cộng halogen (Br2, Cl2)

CnH2n + Br2 $xrightarrow$ CnH2nBr2

(vàng nâu) (không màu)

Ví dụ: $CH_3-CH=CH_2+Br_2xrightarrowCH_3-CHBr-CH_2Br$

* làm phản ứng dùng làm nhận biết anken


3. Cùng HX (X là OH, Cl, Br,...)

Ví dụ: $CH_2=CH_2+HClxrightarrowCH_3-CH_2Cl$

$CH_2=CH_2+H_2OxrightarrowH^+,t^0CH_3-CH_2OH$

Đối với những anken bất đối xứng khi tham gia phản ứng cộng HX hoàn toàn có thể sinh ra tất cả hổn hợp sản phẩm.

Xem thêm: Thiết Bị Nào Vừa Là Thiết Bị Vào Vừa Là Thiết Bị Ra, Câu 5 Trang 28 Sgk Tin Học 10

Quy tắc cùng Mac-côp-nhi-côp: Trong bội phản ứng cùng HX vào links đôi, nguyên tử H (hay phần tử mang điện dương) hầu hết cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp rộng (có nhiều H hơn), còn nguyên tử hay đội nguyên tử X (phần sở hữu điện tích âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn nữa (có ít h hơn).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Quan Họ Bắc Ninh Là Gì Và Nguồn Gốc, Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Là Gì Và Nguồn Gốc


*

Kết luận:

- Anken đối xứng + tác nhân bất đối xứng => 1 sản phẩm

- Anken bất đối xứng + tác nhân đối xứng => 1 sản phẩm

- Anken bất đối xứng + tác nhân bất đối xứng => 2 sản phẩm


* phương thức giải


1. Phản ứng cộng hợp H2 (Ni, to)

Tổng quát: $(X)left{ egingathered anken hfill \ H_2 hfill \ endgathered ight.xrightarrowxt,t^o(Y)left{ egingathered ankan hfill \ anken hfill \ H_2 hfill \ endgathered ight.$


+ Tùy trực thuộc vào công suất phản ứng mà tổng thích hợp Y bao gồm thành phần không giống nhau.

+ Theo định phương tiện bảo toàn khối lượng: $m_X=m_YRightarrow fracarM_XarM_Y=fracn_Yn_X$

+ nhỗn thích hợp khí sút = $n_H_2$(phản ứng)

+ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y giống hệt như đốt cháy trọn vẹn X


2. Phương pháp bảo toàn liên kết