Oxi Hóa 9.2 Gam Ancol Etylic Bằng Cuo

     Bạn đang xem: Oxi hóa 9.2 gam ancol etylic bằng cuo

Cho m gam ancol đơn chức, no, mạch hở qua bình đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng chất rắn vào bình bớt 0,32 gam. Các thành phần hỗn hợp thu được gồm tỉ khối hơi đối với H2 là 19. Giá trị m là


Oxi hóa 6 gam ancol đối chọi chức A bởi oxi không gian (có xúc tác cùng đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư với nước. Phần trăm A bị lão hóa là


Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số hóa học trong hàng phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là :


Đốt cháy một ancol 1-1 chức, mạch hở X thu được CO2 cùng hơi nước theo tỉ trọng thể tíchVCO2 : VH2O= 4:5CTPT của X là


Đốt cháy hoàn toàn một ancol đối kháng chức X nhận được 4,4 gam CO2 cùng 3,6 gam H2O . Nếu cho lượng X sinh sống trên tách bóc nước chế tác ete (H= 100%) thì số gam ete thu được là :


Hiđrat hóa 2 anken được tất cả hổn hợp Z bao gồm 2 ancol tiếp tục trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 0,53 gam Z rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít hỗn hợp NaOH 0,05M được hỗn hợp T trong những số đó nồng độ của NaOH là 0,025M (Giả sử thể tích dung dịch biến đổi không đáng kể). Công thức cấu tạo của 2 anken là
Xem thêm: Câu Cầu Khiến Là Gì ? Cách Đặt Câu Cầu Khiến

Cho hỗn hợp X tất cả hai ancol nhiều chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn đúng theo X, thu được CO2 với H2O có tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4. Nhị ancol kia là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với na dư nhận được 1,68 lít khí làm việc 0oC; 2atm. Mặt khác cũng đun m gam các thành phần hỗn hợp trên sống 140oC với H2SO4 quánh thu được 12,5gam hỗn hợp 3 ete (H = 100%). Tên gọi của nhì ancol vào X là:


Dẫn khá C2H5OH qua ống đựng CuO nung lạnh được 11,76 gam các thành phần hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nước. Mang đến X tác dụng với mãng cầu dư được 2,24 lít H2 (ở đktc). % ancol bị oxi hoá là


Chia 30,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 ancol đối kháng chức thành 2 phần đều bằng nhau . Bỏ phần 1 tác dụng với mãng cầu dư thu được 3,36 lít H2(đktc) .Phần 2 cho chức năng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao chiếm được hỡn thích hợp Y chứa 2 anđêhit (H=100) .Toàn cỗ lượng Y bội phản ứng không còn với AgNO3 trong NH3 chiếm được 86,4 gam Ag .Tên điện thoại tư vấn 2 ancol vào x là :


Oxi hóa 18,4 gam C2H5OH (H= 100 %) thu được các thành phần hỗn hợp X có anđêhit ,axit và nước .Chia X thành 2 phần đều nhau . Phần 1 tác dụng với AgNO3 trong NH3 nhận được 16,2 gam Ag . Phần 2 tính năng vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 0,5M .Giá trị của V là ?


Đun lạnh 15,2 gam tất cả hổn hợp 2 rượu no đơn , là đồng phân tiếp đến với H2SO4 đặc ở 1400C , nhận được 12,5 gam hỗn hợp 3 ete (H= 100%). Cách làm của 2 rượu là :
Xem thêm: Hướng Sáng Ở Thực Vật - Lý Thuyết Hướng Động Sinh 11

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam