Axr21 #Reading #Compre Over A

     

*

*

*

Read the passage and choose the best option to answer the question or complete the sentence below

Over a period of time, many habitats change with respect khổng lồ the types of plants và animals that live there. This change is known as succession. Succession occurs because plants và animals cause a change in the environment in which they live. The first weeds and grasses that appear on a bare field, for example, change the environment by shielding the soil from the direct sunlight. As these plants spread, the ground surface becomes cooler & moisture, than it was originally. Thus, the environment at the ground surface has been changed. The new surface conditions favor the sprouting of shrubs. As shrubs grow, they kill the grasses by preventing light from reaching them and also build up the soil in the area; in addition, they attract animals that also enhance the shrubs. They are not able lớn shade out oak và hickory seedlings; however, they have found the forest floor suitable. These seedlings grow into large trees that eventually shade out the pines.


*

A.

Bạn đang xem: Axr21 #reading #compre over a

The importance of weeds và grasses

B. How environmental habitats change

C. The success of oak and hickory

D. Animal & plant habitat


Đáp án B

-> B: nhan đề tuyệt nhất đến đoạn văn này là ….A: tầm quan trọng đặc biệt của cỏ dại và cỏ; B: môi trường sống đã thay đổi như gắng nào; C: sự thành công xuất sắc của cây sồi cùng cây mại châu/ hồ đào; D; môi trường thiên nhiên sống của động vật hoang dã và thực vậtĐọc lướt qua cả đoạn văn ta thấy từ xuyên suốt bài là từ bỏ “change” trong nhiều “environmental habitat” -> chọn B


A. Weeds, shrubs, pines, oaks

B. Weeds, pine, shrubs, oaks

C. Oak, pines, shrubs, weeds

D. Shrubs, weeds, pines, oaks


Đáp án A

-> A: đáp án nào đúng về lắp thêm tự của sự nối tiếp/ chuỗi thực đồ (diễn cố gắng thực đồ dùng / diễn cầm cố sinh thái) trong lấy ví dụ như trong bài?Thông tin trong bài bác “The first weeds và grasses that appear on a bare field, for example, change the environment by shielding the soil from the direct sunlight. As these plants spread, the ground surface becomes cooler & moisture, than it was originally. Thus, the environment at the ground surface has been changed. The new surface conditions favor the sprouting of shrubs. As shrubs grow, they kill the grasses by preventing light from reaching them và also build up the soil in the area; in addition, they attract animals that also enhance the shrubs. They are not able khổng lồ shade out oak & hickory seedlings; however, they have found the forest floor suitable. These seedlings grow into large trees that eventually shade out the pines” -> chọn A (chú ý, rất có thể có các bạn sẽ nhầm sản phẩm công nghệ tự của “oak với pines”, tuy vậy ta phải đọc ngôn từ của 2 câu cuối “They are not able khổng lồ shade out oak và hickory seedlings; however, they have found the forest floor suitable. These seedlings grow into large trees that eventually shade out the pines – chúng quan trọng tỏa trơn lên số đông cây sồi và cây thanh mại con, tuy nhiên, bọn chúng cũng tìm được tầng rừng ưng ý hợp. Mọi cây nhỏ này phát triển lên thành cây và sau cùng cho ra hình dáng của đều cây thông” -> thông tại tầng thấp hơn sồi cùng thanh mại)


A. They địa chỉ cửa hàng nutrients lớn it

B.

Xem thêm: Cho 44G Naoh Vào Dung Dịch Chứa 39 2G H3Po4, Cho 44G Naoh Vào Dung Dịch Chứa 39,2G H3Po4

They speed seeds on it

C. They attract animal to it

D. They make it cooler và wetter


Đáp án D

-> D: theo bài đọc, cỏ dại cùng cỏ ảnh hưởng tới đất như vậy nào?Thông tin trong bài xích “The first weeds và grasses that appear on a bare field, for example, change the environment by shielding the soil from the direct sunlight. As these plants spread, the ground surface becomes cooler và moisture, than it was originally” tất cả “moisture (a) ẩm ướt = wet -> chọn D


A. pines và grasses can exist together

B. birds discourage the growth of shrubs

C. oak và hickory trees grow taller than pines

D. weeds & grasses prefer cold climate


Đáp án C

-> C: rất có thể suy ra từ bỏ đoạn văn là ….Như đang nói ngơi nghỉ trên, “sồi và cây thanh mại trở nên tân tiến cao rộng thông”


A. Animals being tamed by children

B. A flood washing away a crop of wheat

C.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường, Đều, Vuông, Cân, Cách Để Tính Diện Tích Hình Tam Giác

A forest cut down to build an airport

D. Wildflowers growing in an unused parking lot


Đáp án D

-> D: đâu là 1 giai đoạn của diễn cố gắng được biểu đạt trong bài?A: động vật được thuần hóa bởi trẻ em (câu này trọn vẹn không có trong bài); B: một trận lụt cuốn mất vụ lúa mì (không tương quan đến bài); C: một khu rừng rậm được chặt hạ để làm sân cất cánh (không liên quan đến bài); D: hoa gàn mọc ở khu đỗ xe không được sử dụngThông tin trong bài “The first weeds & grasses that appear on a bare field – cỏ dại cùng cỏ mở ra ở bên trên những kho bãi đất trống -> vì thế “hoa dại” nằm trong về “weeds & grasses” và 1 bến bãi đỗ xe bỏ hoang chính là 1 ví dụ của “a bare field” -> lựa chọn D


Đáp án B

-> B: dòng gì sau đây khuyến khích cuộc sống đời thường của cồn vật?A: cây thông con; B: cây bụi; C: cỏ; D: cây toThông tin trong bài “they attract animals that also enhance the shrubs – bọn chúng (ở đó là cây bụi) thu hút động vật hoang dã và điều đó cũng làm tăng con số cây bụi” -> B