READ THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER ANSWER TO EACH OF THE QUESTIONS

     

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer answer to each of the questions

One of the most interesting authors of the twentieth century, J.R.R Tolkien, achieved fame through his highly inventive trilogy. The Lord of the Rings. Born in 1892, Tolkien received his education from Oxford and then served in World War I. After the war, he became a professor of Anglo -Saxon & English language and literature at Oxford University.Although published in 1965, the three books that comprise the Lord of the Rings were written in intervals from 1936 to lớn 1949. This was mainly due to lớn Tolkien"s responsibilities as a professor & the outbreak of World War II. By the late 1960s, this fascinating trilogy had become a sociological phenomenon as young people intently studied the mythology và legends created by Tolkien.The trilogy is remarkable not only for its highly developed trương mục of historical fiction but also its success as a modern heroic epic. The main plot describes the struggle between good & evil kingdom as they try to acquire a magic ring that has the power lớn rule the world. The novels, which are set in a time called Middle Earth, describe a detailed fantasy world. Established before humans populated the Earth, Middle Earth was inhabited by good and evil creatures such as hobbits, elves, monsters, wizards, & some humans. The characters & the setting of Middle Earth were modeled after mythological stories from Greece and Northern Europe.Although readers have scrutinized the texts for inner meaning và have tried lớn connect the trilogy with Tolkien"s real life experiences in England during World War II, he denied the connection. He claims that the story began in his years as an undergraduate student and grew out of his desire khổng lồ create mythology and legends about elves & their language.Tolkien was a masterful fantasy novelist who used his extensive knowledge of folklore lớn create a toàn thân of work that is still read & enjoyed throughout the world today.


*

A. Middle Earth was based on European folktales.

B. Middle Earth was a fictional world.

C. The good and evil kingdom fought for the power.

D. People dominated Middle Earth.


Đáp án D

Đáp án D.Chúng ta có thể thừa nhấn rằng điều làm sao KHÔNG ĐÚNG về Trung Địa?A. Trung Địa được dựa trên nền truyện dân gian Châu Âu.B. Trung Địa là một nhân loại giả tưởng lỗi cấu.C. Vua của giới thần tiên và ác quỷ tranh giành quyền lực.D. Nhỏ người giai cấp Trung Địa.Dẫn chứng ở vị trí 3: + Đáp án A-“The characters & the setting of Middle Earth were modeled after mythological stories from Greece và Northern Europe”- (Nhân vật dụng và toàn cảnh trong Trung Địa được mô phỏng theo phần đông câu chuyện thần thoại cổ xưa từ Hy Lạp và Bắc Âu).+ Đáp án B- “The novels, which are mix in a time called Middle Earth, describe a detailed fantasy world” – (Những cuốn tè thuyết, được để trong thời kì được hotline là Trung Địa, biểu đạt một trái đất đầy những chi tiết giả tưởng.).+ Đáp án C: “The main plot describes the struggle between good và evil kingdom as they try khổng lồ acquire a magic ring that has the power to lớn rule the world”- (Cốt truyện bao gồm mô tả cuộc tranh đấu thân vua của giới thần tiên và ma quỷ khi họ nỗ lực tranh giành dòng nhẫn yêu thuật có quyền lực tối cao cai trị cả nỗ lực giới).=> một số loại D.Ngoài ra, D sai do: “Established before humans populated the Earth, Middle Earth was inhabited by good & evil creatures such as hobbits, elves, monsters, wizards, và some humans”- (Được hình thành trước khi có con fan sinh sống trên Trái Đất, Trung Địa gồm có sinh trang bị thẩn tiên và hung thần quỷ ác cư trú như bạn hobbit, yêu thương tinh, quỷ quái vật, pháp sư và một số ít con người).


Đáp án A

Đáp án A.Câu hỏi từ vựng.Scrutinize (v): chu đáo kĩ lưỡng, nghiên cứu cảnh giác = examine (v): kiểm tra, nghiên cứu.Các giải đáp còn lại:B. Deny (v): tự chối.C. Enjoy (v): ưa thích thú, thưởng thức,D. Criticize (v): chỉ trích.


A. J.R.R Tolkien"s work as a professor.

B.

Xem thêm: Chỉ Có Một Trên Đời - Âm Nhạc 6/ Kết Nối Tri Thức

All of J.R.R Tolkien"s fantasy books.

C. J.R.R Tolkien & his trilogy.

D. The popularity of J.R.R Tolkien.


Đáp án C

Đáp án C.Đoạn văn đa số bàn về?A. Quá trình của J.R.R Tolkien như một giáo sư.B. Toàn bộ những cuốn sách đưa tưởng của J.R.R Tolkien.C. J.R.R Tolkien với bộ tía tác phẩm của ông.D. Sự nổi tiếng của J.R.R Tolkien.Câu chủ thể là câu trước tiên của đoạn văn: “One of the most interesting authors of the twentieth century, J.R.R Tolkien, achieved fame through his highly inventive trilogy. The Lord of the Rings ”- (Một một trong những tác giả thú vui nhất của vắt kỉ 20, J.R.R Tolkien, đã chiếm lĩnh được lừng danh qua cỗ 3 tác phẩm rất trí tuệ sáng tạo của mình: Chúa tể của rất nhiều chiếc nhẫn).


Câu 0. According lớn the passage, when did "the Lord of the Rings" trilogy become popular with young people?

Đáp án A

Đáp án A.Theo như đoạn văn, lúc nào bộ vật phẩm Chúa nhẫn sẽ trở nên lừng danh với fan trẻ?A. Cuối trong những năm 1960.B. Sau núm chiến trang bị 2.C. Vào thời điểm năm 1892.D. Thân năm 1936 với 1946Dẫn hội chứng ở câu cuối- đoạn 2: “By the late 1960s, this fascinating trilogy had become a sociological phenomenon as young people intently studied the mythology & legends created by Tolkien”- (Cuối trong những năm 1960, bộ 3 tác phẩm lôi cuốn này đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ xã hội khi những người dân trẻ chú ý vào hồ hết câu chuyện truyền thuyết và thần thoại cổ xưa được tạo nên bởi Tolkien).


Đáp án A

Đáp án A.Khi làm sao Tolkien hợp tác vào viết cỗ tác phẩm này ?A. Khi ông còn là sinh viên.B. Trong suốt ráng chiến trang bị nhất.C. Khi ông là giáo sư.D. Trong suốt nắm chiến lắp thêm 2.Dẫn hội chứng ở câu 2- đoạn 4: “He claims that the story began in his years as an undergraduate student and grew out of his desire to create mythology & legends about elves and their language”- (Ông tuyên tía rằng mẩu truyện đã ban đầu từ trong năm ông còn là 1 trong những sinh viên đại học và nuôi dưỡng khát vọng tạo thành những mẩu chuyện huyền thoại và thần thoại cổ xưa về những hồ ly và ngữ điệu của chúng).


A. A specific type of fantasy novel.

B. A long novel.

C. A group of three literary books.

D. An unrelated group of books.


Đáp án C

Đáp án C.Từ "trilogy" tại đoạn đầu tức là ?A. Một loại tiểu thuyết giả tưởng.B. Một cuốn đái thuyết dài.C. Một tổ 3 quyển sách văn học.D. Một nhóm các cuốn sách không liên quan tới nhau.Trilogy (n):bộ cha tác phẩm = C. Một đội nhóm 3 quyển sách văn học.


Đáp án D

Đáp án D.Đâu là toàn cảnh của bộ 3 thành phầm của Tolkien ?A. Modem – Hy Lạp ngày nay.B. Nước anh vào những năm 1800.C. Đại học tập Oxford.D. Trung Địa.Dẫn chứng ở đoạn 3: “The novels, which are phối in a time called Middle Earth ” – (Những cuốn tiểu thuyết được để trong thời kì được call là Trung Địa).

Xem thêm: Cách Ăn Thịt Người Ở Trung Quốc Ăn Thịt Người Cô Gái, Cach Lam Thit Nguoi Cua Trung Quoc


Đáp án B

Đáp án B.Câu hỏi từ vựng:Fascinating (adj): hấp dẫn, thu hút = B. Extremely interesting: cực kỳ thú vị.Các lời giải còn lại:A. Thrilling (adj): ly kì, hồi hộp.C. Boring (adj): nhàm chán.D. Terrifying (adj): khiếp sợ, tởm hãi.


*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn