Ở MỘT LOÀI THỰC VẬT ALEN A QUY ĐỊNH THÂN CAO

     

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so cùng với a dụng cụ thân thấp, alen B cơ chế hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với b luật pháp hoa vàng. Cho cá thể có đẳng cấp gen Ab/aB từ bỏ thụ phấn. Biết trong quá trình giảm phân sinh ra giao tử, hoán vị gene đã xẩy ra trong quy trình hình thành phân tử phấn với noãn với tần số đều bằng 20%. Xác minh tỉ lệ loại kiểu gene Ab/aB thu được sinh sống F1 ?


P: Ab/aB tự thụ phấn

Có f = 20% ở cả 2 cả 2 quá trình hình thành giao tử

→ G : Ab = aB = 40% cùng AB = ab = 10%

→ vậy tỉ lệ giao diện gen Ab/aB sống F1 là 0,4 x 0,4 x 2 = 0,32 = 32%


*
*
*
*
*
*
*
*

Ở một loài thực vật, ren A phép tắc thân cao trội hoàn toàn so với gen a cơ chế thân thấp, gene B biện pháp hoa đỏ trội trọn vẹn so với ren b giải pháp hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ cùng với cây thân thấp, hoa trắng chiếm được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa white : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết thêm không tất cả đột thay đổi xảy ra. Nhị tính trạng này dt theo quy qui định nào?


Cho cây hoa đỏ trái tròn (P) từ bỏ thụ phấn, fan ta nhận được đời con bao gồm tỉ lệ phân ly kiểu dáng hình là 1530 hoa đỏ, trái tròn : 720 hoa đỏ quả dài : 721 hoa trắng quả tròn : 30 hoa trắng quả dài. Từ kết quả của phép lai này tóm lại nào được đúc rút ở thế p. Là đúng?


Trong quá trình giảm phân, một tế bào sinh tinh ở khung hình có dạng hình genAB/ab đã xảy ra hoán vị thân alen A cùng a. Cho thấy thêm không tất cả đột đổi mới xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng các loại giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân của tế bào bên trên là


Một loại độngvật, biết từng gen cơ chế 1 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai P: ♀(fracABabDd) × ♂(fracaBabDd), chiếm được F1 có đẳng cấp hình A-B-dd chiếm tỷ lệ 11,25%. Khoảng các giữa gen A với gen B là


Quá trình sút phân ở khung người có hình trạng gen $ extAafracBdbD$ xẩy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ xác suất các một số loại giao tử hoạn được tạo ra là


Theo lí thuyết, cơ thể có hình dạng gen (fracABab) bớt phân bình thường tạo giao tử AB chỉ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? biết rằng đã xẩy ra hoán vị ren với tần số 20%.

Bạn đang xem: ở một loài thực vật alen a quy định thân cao


Một cá thể có phong cách gen AB/ab DE/de, biết khoảng cách giữa những gen A cùng gen B là 40cM, D và E là 30cM. Các tế bào sinh tinh của cá thể trên giảm phân thông thường hình thành giao tử. Tính theo lý thuyết, trong các các loại giao tử ra, các loại giao tử Ab DE chỉ chiếm tỷ lệ:


Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có đẳng cấp gen AB/ab triển khai giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu tuyên bố sau đây sai?

I. Giả dụ chỉ có một tế bào xảy ra hoán vị gene thì sẽ tạo nên ra 4 một số loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1.

II. Ví như chỉ gồm 2 tế bào xẩy ra hoán vị ren thì các loại giao tử Ab chỉ chiếm 10%.

III. Nếu chỉ tất cả 3 tế bào xảy ra hoán vị gene thì sẽ tạo nên ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3.

IV. Trường hợp cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gene thì nhiều loại giao tử aB chiếm phần 25%.


Ở loài ruồi giấm, alen A công cụ thân xám, alen a công cụ thân đen; alen B nguyên tắc cánh dài, alen b nguyên lý cánh cụt. Biết rằng chỉ xẩy ra hoán vị ren ở giới cái. Theo lí thuyết, trong số phép lai sau đây, gồm bao nhiêu phép lai đến đời con có 3 loại kiểu hình?


*

Một thành viên có kiểu dáng gen gồm hai cặp alen dị phù hợp nằm bên trên một cặp NST tương đồng, trội lặn trả toàn, đem thành viên trên lai phân tích biết tần số hoán vị gen là 25%, nghỉ ngơi đời nhỏ thu được những kiểu hình với tỉ lệ thành phần bao nhiêu?


Giả sử các gen L và M nằm trên và một nhiễm nhan sắc thể nhưng phương pháp nhau 100 1-1 vị bản đồ. Tỷ lệ con lai$fracLmlm$ từphép lai $fracLMlm imes fraclmlm$ là bao nhiêu?


Ở một loài thực vật, alen A công cụ thân cao trội hoàn toàn so với a điều khoản thân thấp, alen B giải pháp hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với b cơ chế hoa vàng. Cho thành viên có hình trạng gen Ab/aB từ thụ phấn. Biết trong quá trình giảm phân sinh ra giao tử, hoán vị gene đã xảy ra trong quy trình hình thành phân tử phấn với noãn với tần số đều bằng 20%. Xác minh tỉ lệ các loại kiểu ren Ab/aB thu được ở F1 ?


Hai gene A và b cùng nằm trên một nhiễm sắc đẹp thể ở chỗ cách nhau 40cM. Biết mỗi cặp gen điều khoản một cặp tính trạng cùng trội trả toàn. Có thể chấp nhận được lai $frac extAb extaB imes frac extAb extab$, theo lý thuyết, kiểu hình mang cả hai tính trạng trội (A-B-) ngơi nghỉ đời con chiếm tỉ lệ


Ở một loài thực vật, alen A (thân cao) trội trọn vẹn so với alen a (thân thấp); alen B (hoa đỏ) trội hoàn toàn so với alen b (hoa trắng). Cho một cây thân cao, hoa đỏ (P) lai cùng với cây thân cao, hoa white thu được nhỏ lai F1 có 4 một số loại kiểu hình, trong những số ấy có 30% cây cao, hoa trắng. Cho các cây cao, hoa trắng này tự thụ phấn nhận được F2 có tỉ lệ kiểu dáng hình làm sao sau đây? Biết không tồn tại đột trở thành xảy ra.

Xem thêm: Tìm Hiểu Và Khám Phá Nhà Thùng Nước Mắm Phú Quốc Và 5 Trải Nghiệm Thú Vị Có 1


Cho biết mỗi gen quy định tình trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xẩy ra đột đổi mới nhưng xảy ra hoán vị gene ở nhì giới cùng với tần số như nhau.Tiến hành phép lai phường $P:fracABabDd imes fracABabDd$, trong tổng số thành viên thu được ngơi nghỉ F1, số thành viên có vẻ bên ngoài hình trội về bố tính trang trên chiếm tỉ lệ 50.73%. Theo lý thuyết, số cá thể F1 tất cả kiểu hình lặn về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ:


Ở một loại thực vật, alen A mức sử dụng quả tròn trội trọn vẹn so với alen aquy định trái dài; alen B nguyên lý quả chín mau chóng trội hoàn toàn so với alen b phép tắc quả chínmuộn. Lai cây trái tròn chín sớm với cây quả dài chín muộn (P) chiếm được F1gồm 85 cây quảtròn, chín muộn; 84 cây quả lâu năm chín sớm; 23 cây trái tròn chín sớm; 22 cây quả nhiều năm chín muộn.Biết rằng không xẩy ra đột thay đổi P hoàn toàn có thể có hình trạng gen như thế nào sau đây?


cho biết mỗi tính trạng vị một cặp gene quy định. Người ta tiến hành từ thụ phấn cây dị phù hợp về hai cặp gen tất cả kiểu hình cây cao, hạt trong. Ở đời con thu được 542 cây cao, hạt vào : 209 cây cao, hạt đục : 212 cây lùn, hạt trong : 41 cây lùn, hạt đục. Biết rằng mọi diễn biến của quá trình sinh noãn cùng sinh phân tử phấn hồ hết giống nhau. Kiểu dáng gen của cây dị hợp lấy tự thụ phấn với tần số hoán vị gen (f) là:


Ở lúa, gene A dụng cụ hạt gạo đục trội trọn vẹn so với alen a vẻ ngoài hạt gạo trong, alen B cách thức chín mau chóng trội hoàn toàn so cùng với alen b lý lẽ chín muộn. Mang đến cây dị hợp tử về 2 cặp gen trên tự thụ phấn (P), thu được F1 gồm 4 một số loại kiểu hình, trong đó cây hạt trong, chín muộn chiếm phần tỉ lệ 9%. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Ở một loài thực vật, xét một thành viên có loại gen $ extAaBbfracDEde$. Bạn ta triển khai thu hạt phấn của cây này rồi nuôi ghép trong điều kiện thí nghiệm, kế tiếp gây lưỡng bội trở thành công tổng thể các phân tử phấn. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn đã xảy ra hoán vị gene giữa những alen D và d cùng với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ mẫu thuần chiếm được từ quy trình nuôi ghép hạt phấn nói bên trên là:


Ở ruồi giấm, lúc lai (P) hai loại thuần chủng không giống nhau bởi cặp những tính trạng tương phản bội được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Mang lại F1 giao phối tự do thu được F2 gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 67,5% thân xám, cánh nhiều năm : 17,5% thân đen, cánh ngắn : 7,5% thân xám, cánh ngắn : 7,5% thân đen, cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định. Nếu như cho con cháu F1 lai với con đực tất cả kiểu hình thân xám, cánh ngắn nghỉ ngơi F2 thì các loại kiểu hình thân xám, cánh lâu năm ở đời bé chiếm tỉ lệ:


Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao là vì một cặp gene quy định, tính trạng làm nên quả do một cặp gene khác quy định. Mang lại cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P) nhận được F1 100% thân cao quả tròn. Cho những cây F1 từ bỏ thụ phấn, thu được F2 có 4 một số loại kiểu hình, trong các số đó cây thân cao trái tròn chiếm phần trăm 50,64%. Biết rằng trong quy trình phát sinh giao tử đực và dòng đều xảy ra hoán vị gene với tần số như nhau. Vào các tóm lại sau, kết luận nào đúng với phép lai bên trên ?

(1) F2 bao gồm 10 các loại kiểu gen

(2) F2 bao gồm 4 một số loại kiểu ren cùng cách thức kiểu hình mang trong mình 1 tính trạng trội và một tính trạng lặn

(3) Ở F2, số thành viên có phong cách gen không giống với vẻ bên ngoài gen F1 chiếm xác suất 64,72%

(4) F1 xẩy ra hoán vị gene với tần số 8%

(5) Ở F2 , số thành viên có vẻ bên ngoài hình thân thấp, trái tròn chiếm tỷ lệ 24,84%


Ở ruồi giấm, khi nghiên cứu và phân tích về màu sắc cánh người tiến hành các phép lai sau:- Phép lai máy nhất: p. đực cánh xám × chiếc cánh xám → F1 nhận được tỉ lệ 2 ruồi mẫu cánh xám: 1 con ruồi đực cánh xám: 1 ruồi đực cánh trắng.- Phép lai thứ hai: p. đực cánh đỏ × mẫu cánh xám → F1 nhận được tỉ lệ 1 ruồi chiếc cánh đỏ: 1 ruồi cái cánh xám: 1 con ruồi đực cánh xám: 1 ruồi đực cánh trắng.- Phép lai thứ ba: phường đực cánh đỏ × loại cánh đỏ → F1 nhận được tỉ lệ 2 ruồi cái cánh đỏ: 1 ruồi đực cánh đỏ: 1 ruồi đực cánh trắng.Biết màu cánh của ruồi do một ren quy định, không xẩy ra đột biến. Theo kết quả mày gồm bao nhiêu kết luận tiếp sau đây đúng? I. Tính trạng color cánh di truyền link với giới tính. II. Tính trạng cánh đỏ cùng cánh xám trội hoàn toàn so cùng với tính trạng cánh trắng. III. Mang ruồi loại đời p. ở phép lai lắp thêm hai lai với ruồi đực sinh sống phép lai đầu tiên sẽ mang lại tỉ lệ đời con 2 loại cánh xám: 1 đực cánh xám: 1 đực cánh trắng. IV. Mang ruồi cái đời phường ở phép lai đồ vật hai lai với ruồi đực nghỉ ngơi phép lai thứ ba sẽ mang đến tỉ lệ đời con 50% cánh xám: 25% cánh đỏ: 25% cánh trắng.


Đề thi thpt QG – 2021, mã đề 206

Quá trình giảm phân ở khung hình có phong cách gen (fracAbaB) đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong tổng cộng giao tử được sinh sản ra, tần số thiến gen được tính bằng tổng tỉ lệ thành phần % của 2 một số loại giao tử làm sao sau đây?


Ở một loài cồn vật, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu đôi mắt đều do một cặp gen quy định. Cho nhỏ đực (XY) thân đen, đôi mắt trắng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám, đôi mắt đỏ thuần chủng được F1 hàng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F1 có một nửa con mẫu thân xám, đôi mắt đỏ: 20% nhỏ đực thân xám, mắt đỏ: 20% con đực thân đen, đôi mắt trắng: 5% nhỏ đực thân xám, đôi mắt trắng: 5% nhỏ đực thân đen, đôi mắt đỏ. Tần số hoán vị ren ở thành viên cái F1 là


Phép lai P: (fracAbaB imes fracAbaB) nhận được F1. Cho thấy thêm quá trình sút phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có buổi tối đa từng nào loại hình trạng gen?


có thể chấp nhận được lai (AafracBDbd imes AafracBdbd) thu được F1. Cho biết mỗi gen phương pháp một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết nghỉ ngơi F1, số thành viên dị hòa hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ


Xét 3 tế bào sinh tinh của khung người có phong cách gen (fracABabfracDedE) giảm phân sinh sản giao tử. Cho thấy có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen tại một cặp NST; 2 tế bào không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử buổi tối đa được tạo nên là


Trong quá trình giảm phân của tư tế bào sinh tinh gồm kiểu gene (fracABabfracDedE) đều xảy ra hoán vị ren thì số các loại tinh trùng hoàn toàn có thể tạo ra cùng tỉ lệ những loại tinh trùng đó hoàn toàn có thể là

I. 4 loại tinh trùng cùng với tỉ lệ: 1:1:1:1.

II. 8 loại tinh trùng với tỉ lệ: 3:3:3:3:1:1:1:1.

III. 2 một số loại tinh trùng với tỉ lệ: 1:1.

IV. 12 các loại tinh trùng cùng với tỉ lệ: 1:1:1:1:1:1:1:1:2:2:2:2.

Xem thêm: Lời Bài Hát Quả Gì Mà Ngon Ngon Thế Mp3, Quả Gì Mà Ngon Ngon Thế Mp3

Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu trường phù hợp ở trên rất có thể xảy ra?


Ở ruồi giấm, từng gen lao lý một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Chất nhận được lai: P: ♀(fracABabDd imes ) ♂(fracAbaBDd), tần số hoán vị gen bởi 32%. Theo lí thuyết, sinh hoạt đời bé có:


Cơ thể thực vật gồm bộ NST 2n = 14, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Mang sử quy trình giảm phân ở khung người này đã xẩy ra hoán vị gen ở toàn bộ các cặp NST nhưng mà ở từng tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở một cặp NST tại các gen đã xét. Theo lí thuyết, số giao tử về tối đa về những gen đang được xét tạo thành là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.