Ở MẶT THOÁNG CỦA MỘT CHẤT LỎNG CÓ HAI NGUỒN SÓNG KẾT HỢP A VÀ B CÁCH NHAU 12CM

     

M cùng pha với mối cung cấp A bắt buộc MA = d =(được đúc rút từ phương trình sóng trên M với d1= d2= d)

Ta có đk MA > AO = AB/2 nênkλ>AB2

1,6k > 6

k > 3,75

MA nhỏ nhất nên chọn k = 4

MA = 4.1,6 = 6,4 cm
Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp a và b cách nhau 12cm

Ở mặt thoáng của một hóa học lỏng tất cả hai nguồn phối hợp A với B dao động đều hòa thuộc pha với nhau với theo phương trực tiếp đứng. Biết tốc độ truyền sóng không thay đổi trong quy trình lan truyền, bước sóng vì chưng mỗi mối cung cấp trên vạc ra bằng 12cm. Khoảng cách ngắn tốt nhất giữa nhì điểm xê dịch với biên độ cực đai vị trí đoạn trực tiếp AB là


Ở mặt chất lỏng bao gồm hai nguồn sóng A, B biện pháp nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA= uB= acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 1,5m/s. Bên trên đoạn trực tiếp AB, số điểm tất cả biên độ dao động cực lớn và số điểm đứng yên lần lượt là


Trong một phân tích về giao sứt sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ cùng trộn với tần số 30Hz. Trên một điểm M cách những nguồn A, B thứu tự những khoảng tầm d1= 21cm, d2= 25cm, sóng tất cả biên độ cực đại. Thân M và mặt đường trung trực của AB có tía dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là


Tại nhị điểm A với B xung quanh nước xấp xỉ cùng tần số 16Hz, thuộc pha, cùng biên độ. Điểm M xung quanh nước xê dịch với biên độ cực lớn với MA = 30cm, MB = 25,5cm, giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì gia tốc truyền sóng xung quanh nước là


Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại nhị điểm A cùng B cách nhau 20cm tất cả hai mối cung cấp sóng xấp xỉ điều hòa theo phương trực tiếp đứng, cùng pha, thuộc biên độ và thuộc tần số 50Hz. Coi biên độ sóng không thay đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là 3m/s. Bên trên đoạn trực tiếp AB, số điểm xê dịch có biên độ cực to là


Tại mặt hóa học lỏng có hai mối cung cấp phát sóng phối hợp S1và S2dao động theo phương vuông góc cùng với mặt chất lỏng gồm cùng phương trình u=2cos40πt (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Hotline M là điểm trên mặt hóa học lỏng biện pháp S1,S2lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên tới điểm M là không đổi. Bộ phận chất lỏng tại M giao động với biên độ là


Hai nguồn sóng kết hợp A cùng B dao động cùng pha, v = 50cm/s; ƒ = 20Hz cùng AB = 18,8cm. Điểm giao động với biên độ cực lớn trên AB cách A một khoảng lớn số 1 bằng


Tại hai điểm M với N trong một môi trường xung quanh truyền sóng có hai mối cung cấp sóng phối kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, tốc độ của sóng không đổi trong quy trình truyền, tần số của sóng bởi 40Hz và bao gồm sự giao quẹt sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm xê dịch có biên độ cực đại gần nhau nhất giải pháp nhau 1,5cm.Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng
Xem thêm: Chơi Game Giai Cuu Nang - Chơi Game Đưa Cừu Về Nhà

Trên mặt chất lỏng tất cả hai nguồn kết hợp, xê dịch cùng pha theo phương trực tiếp đứng tại nhị điểm A cùng B phương pháp nhau 4cm. Biết bước sóng là 0,2cm. Xét hình vuông ABCD, số điểm tất cả biên độ cực to nằm trên đoạn CD là


Ở mặt thoáng của một chất lỏng bao gồm hai mối cung cấp sóng kết hợp A với B biện pháp nhau 20cm, xê dịch theo phương trực tiếp đứng với phương trình uA= 2cos40pt cùng uB= 2cos(40pt +p) (uAvà uBtính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông vắn AMNB thuộc khía cạnh thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ rất tiểu bên trên đoạn BM (không tính điểm B nếu có) là


Tại hai điểm A cùng B phương pháp nhau 10 centimet trên mặt hóa học lỏng tất cả hai nguồn phát sóng giao động theo phương thẳng đứng với những phương trình theo thứ tự là u1= 0,2cos(50πt) centimet và u2= 0,2cos(50πt + π) cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt hóa học lỏng là v = 0,5 m/s. Khẳng định số điểm gồm biên độ dao động cực to trên đoạn trực tiếp AB (không tính A với B)


Trong phân tích giao thoa xung quanh nước, hai nguồn phối kết hợp A cùng B bao gồm AB = 10cm giao động cùng pha với tần số ƒ = 20Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Một mặt đường tròn gồm tâm trên trung điểm O của AB, phía bên trong mặt phẳng chứa những vân giao thoa, nửa đường kính 3cm. Số điểm dao động cực lớn trên con đường tròn là


Hai mối cung cấp sóng phối hợp A với B dao động cùng pha, v = 45cm/s; ƒ = 30Hz và AB = 17cm. Điểm dao độngvới biên độ rất tiểu trên AB giải pháp B một khoảng gần tuyệt nhất bằng


Dùng một âm thoa tất cả tần số rung ƒ = 100Hz tạo thành tại hai điểm S1, S2trên mặt nước hai nguồn sóng thuộc biên độ, ngược pha. Khoảng cách giữa mối cung cấp S1, S2là 21,5cm. Công dụng tạo ra những gợn sóng dạng hyperbol, khoảng cách ngắn tuyệt nhất giữa nhị gợn lồi thường xuyên là 2cm. Số gợn lồi và lõm xuất hiện giữa nhị điểm S1S2là


Trênmặt nước nằm ngang,tại nhì điểm S1, S2cách nhau 8,2cm, bạn ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao độngđiều hoà theo phương trực tiếp đứng cótần số 15Hz và luôn dao hễ đồng pha.Biết vận tốctruyền sóng trênmặt nước là 30cm/s, coibiênđộ sóng không đổi khi truyền đi. Sốđiểm giao động với biên độ cực to trên đoạn S1S2là
Xem thêm: Văn Học Dân Gian Có Mấy Đặc Trưng Cơ Bản Của Văn Học Dân Gian

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam