Nung Nóng M Gam Hỗn Hợp Gồm Al Và Fe2O3 Trong Điều Kiện Không Có Không Khí

     

Nung rét m gam tất cả hổn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bằng nhau

Phần 1: tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư xuất hiện 3,08 lít khí H2 (ở đktc).

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe2o3 trong điều kiện không có không khí

Phần 2: chức năng với hỗn hợp NaOH dư hình thành 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


+) phần 2 : Bảo toàn e :$3n_Al = 2n_H_2$

+) phần 1 : Bảo toàn e :$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1)$

+) Bảo toàn nguyên tố sắt : $n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2$

+) Bảo toàn thành phần O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3;$

+) Bảo toàn trọng lượng : mtrước bội nghịch ứng = msau phản nghịch ứng = $m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$


Y tính năng với NaOH giải tỏa H2 → tất cả hổn hợp rắn Y gồm Al2O3, Fe cùng Al dư 

Xét phần 2 : Bảo toàn e : $3n_Al = 2n_H_2,, o ,,n_Al = frac23n_H_2,(2) = ,,0,025,,mol$

Xét phần 1 : Bảo toàn e : 

$3n_Al + 2n_Fe = 2n_H_2,(1),, o ,,n_Fe = frac2n_H_2(1) - 3n_Al2 = frac2.0,1375 - 3.0,0252 = 0,1,,mol$

Bảo toàn nguyên tố fe :$n_Fe_2O_3 = fracn_Fe2 = 0,05,,mol$

Bảo toàn nhân tố O :$n_Al_2O_3; = ext n_Fe_2O_3; = ext 0,05 ext mol;$

Bảo toàn cân nặng : mtrước phản ứng = msau bội phản ứng = $m_Al_2O_3 + m_Fe + m_Al$

→ m = (0,05.102 + 0,1.56 + 0,025.27).2 = 22,75 gam


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập bội phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn đúng theo X tất cả Fe2O3và Al bao gồm tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3. Thực hiện phản ứng sức nóng nhôm X (không bao gồm không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp gồm


Trộn 13 gam Al cùng 25 gam Fe2O3rồi cho thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không có không khí, sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được m gam hỗn hợp rắn. Cực hiếm của m là


Dùng m gam Al nhằm khử hoàn toàn một lượng Fe2O3sau bội nghịch ứng thấy trọng lượng oxit giảm 1,16 gam. Quý hiếm của m là


Nung hỗn hợp A có 15,2 gam Cr2O3và m gam Al. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 23,3 gam các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản nghịch ứng cùng với axit HCl dư thoát ra V lít H2(đktc). Quý giá của V là


Tiến hành sức nóng nhôm trọn vẹn 14,49 gam các thành phần hỗn hợp bột Al với Fe3O4 rồi hòa hợp hết tất cả hổn hợp sau phản ứng bởi dung dịch HCl chiếm được 4,032 lít H2(đktc). Khối lượng nhôm trong láo lếu hợp ban đầu là


Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 cho đến khi phản ứng trả toàn, thành phầm sau phản nghịch ứng chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH chế tác 0,672 lít khí (đktc). Tính m?


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp Al và Fe2O3(trong điều kiện không có không khí) cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Phân tách Y thành nhì phần bởi nhau

Phần 1: tác dụng với hỗn hợp H2SO4loãng dư có mặt 3,08 lít khí H2(ở đktc).

Phần 2: tính năng với dung dịch NaOH dư xuất hiện 0,84 lít khí H2(ở đktc).

Giá trị của m là


Nung nóng m gam hỗn hợp bao gồm Al với Fe3O4trong điều kiện không có không khí. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và 3,36 lít khí H2(ở đktc). Sục khí CO2dư vào dung dịch Y, nhận được 39 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Một tất cả hổn hợp X bao gồm Al cùng Fe2O3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn X thu được chất rắn A. A tính năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 3,36 lít H2 (đktc) và chất rắn B. Cho B tính năng với H2SO4 loãng dư có mặt 8,96 lít khí (đktc). Trọng lượng hỗn phù hợp X đã sử dụng là


Hỗn hòa hợp X có Al với Fe2O3.

Nếu cho m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,688 lít khí H2 (đktc).

Nếu nung lạnh m gam tất cả hổn hợp X để triển khai phản ứng sức nóng nhôm trả toàn, thu được chất rắn Y. Tổng hợp hết chất rắn Y với hỗn hợp NaOH dư thu được 0,336 lít H2 (đktc).

Xem thêm: Kể Tên Các Phương Pháp Nhân Giống Vô Tính Có Những Ưu Và Nhược Điểm Nào

Để hòa hợp hết m gam các thành phần hỗn hợp X cần từng nào ml hỗn hợp A chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M ?


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm Al cùng một oxit sắt. Phân chia hỗn hợpA thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1: Cho chức năng với hỗn hợp H2SO4loãng thu được 6,72 lít khí (đktc).

Phần 2: thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn, thu được hỗn hợp B. Cho B chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) và chất rắn C. Cho chất rắn C vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư được 4,032 lít H2(đktc). Công thức của oxit sắt là


Nung m gam tất cả hổn hợp Al, Fe2O3đến bội nghịch ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phân chia Y làm cho 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, hình thành 6,048 lít khí H2ở đktc. Phần 2 tính năng với hỗn hợp NaOH dư, sau bội nghịch ứng ko thấy có khí sinh ra. Giá trị của m là


Khi mang lại 20,7 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 cùng Al2O3 công dụng với dung dịch NaOH đặc dư, sau làm phản ứng thu được hóa học rắn có trọng lượng 8 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bởi phản ứng nhiệt nhôm nên dùng 10,8 gam Al. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Al2O3 trong hỗn hợp X là


Cho m gam hỗn hợp X tất cả Al và FeO (có tỉ lệ thành phần số mol tương ứng là 3 : 2) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 4,928 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch A. Nếu lấy nung m gam hỗn hợp X cho đến lúc phản ứng nhiệt nhôm xong xuôi (giả sử công suất đạt 100%) thu được hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y tính năng với dung dịch HCl dư nhận được V lít khí H2 (đktc). Quý giá của V là


Thực hiện tại phản ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp X tất cả Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) nhận được 92,35 gam hóa học rắn Y. Phối hợp Y trong dung dịch NaOH dư thấy gồm 8,4 lít khí H2 (ở đktc) bay ra và còn sót lại phần không tan Z. Hòa tan một nửa lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, lạnh (dư) thấy tất cả 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) bay ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và cách làm oxit sắt thứu tự là


Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A gồm Al cùng FexOy (trong điều kiện không có không khí) được tất cả hổn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp B rồi chia thành hai phần.

Phần 1 : có trọng lượng 4,83 gam được tổ hợp hết trong hỗn hợp HNO3 dư, đun cho nóng thu được dung dịch C với 1,232 lít NO (sản phẩm khử duy nhất).

Phần 2 : công dụng với dung dịch NaOH dư làm cho nóng thu được 1,008 lít H2 và còn sót lại 7,56 gam hóa học rắn.

Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo sinh sống đktc. Cách làm FexOy là


Một các thành phần hỗn hợp M gồm Fe3O4, CuO cùng Al có khối lượng 5,54 gam. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn (hiệu suất 100%) thu được chất rắn A. Ví như hòa chảy A trong dung dịch HCl nhận được 1,344 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tung A trong dung dịch NaOH dư thì sau bội phản ứng dứt còn lại 2,96 gam chất rắn. Phần trăm trọng lượng của chất có cân nặng phân tử nhỏ nhất trong A là


Thực hiện phản ứng sức nóng nhôm hoàn toàn hỗn hợp tất cả Al cùng m gam nhì oxit sắt trong khí trơ, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, thu được dung dịch Y, hóa học không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan không còn vào dung dịch H2SO4 đặc, lạnh thu được dung dịch đựng 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Lấy 46,95 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe3O4 và Al nung vào môi trường không tồn tại không khí. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp Y. Phân chia Y có tác dụng hai phần không bởi nhau

Phần 1 : Cho tác dụng với NaOH dư chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được 9,408 lít khí H2 (đktc).

Xem thêm: Bài Giảng Hai Đứa Trẻ Thạch Lam Chuẩn, Bài Giảng Môn Ngữ Văn Lớp 11

Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng các hóa học trong hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng X gồm Fe3O4 với Al gồm tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 3 thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm X (không bao gồm không khí) đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.