Nung Nóng A Mol Hỗn Hợp X Gồm C2H2 Và H2

     

Nung lạnh a mol tất cả hổn hợp X tất cả C2H2 cùng H2 vào bình kín đáo có xúc tác thích hợp thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn đúng theo khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong hỗn hợp và còn lại hỗn phù hợp khí T. Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng T nhận được 11,7 gam nước. Quý giá của a là:


+) trong Y tất cả C2H2, tạo nên kết tủa Ag2C2 $Rightarrow n_C_2H_2$

Z làm mất màu hỗn hợp Br2 => Z cất C2H4 $=>n_C_2H_4=n_B extr_2$

Còn lại các thành phần hỗn hợp khí T có C2H6 cùng H2

$n_H_2O=3.n_C_3H_6+n_H_2$ dư

$n_C_2H_2$ bđầu $=n_C_2H_2 ext du+ ext n_C_2H_4+ ext n_C_2H_6$  

$n_H_2$ thuở đầu $=n_H_2 ext du+n_C_2H_4+2.n_C_2H_6$

Cộng 2 vế phương trình ta có:

$~a=n_C_2H_2 ext du+2.n_C_2H_4+3.n_C_2H_6+n_H_2_du~$ => a


Xem lời giải


Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn


C2H2 + 2H2 → C2H6

C2H2 + H2 → C2H4

Trong Y có C2H2, tạo thành kết tủa Ag2C2 => $n_Ag_2C_2=0,1,mol$

$Rightarrow n_C_2H_2(Y)=0,1,mol$

Z làm mất đi màu dung dịch Br2 => Z chứa C2H4

$=>n_C_2H_4=n_B extr_2=0,25,mol$

Còn lại hỗn hợp khí T có C2H6 cùng H2


*

=> $n_H_2O=3.n_C_3H_6+n_H_2$ dư = 0,65 (1)

Bảo toàn yếu tố C ta có: $n_C_2H_2$ bđầu $=n_C_2H_2 ext du+ ext n_C_2H_4+ ext n_C_2H_6$  

$n_H_2$ ban đầu $=n_H_2 ext du+n_C_2H_4+2.n_C_2H_6$

Cộng 2 vế phương trình ta có:

$~a=n_C_2H_2 ext du+2.n_C_2H_4+3.n_C_2H_6+n_H_2_du~$

Thay (1) vào => a = 0,1 + 0,25.2 + 0,65 = 1,25


Đáp án yêu cầu chọn là: d


...

Bạn đang xem: Nung nóng a mol hỗn hợp x gồm c2h2 và h2


Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài tập hiđrocacbon giỏi và cực nhọc Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp X có (axetilen, etan với propilen) chiếm được 0,4 mol nước. Còn mặt khác 0,5 mol X tính năng vừa đủ với dung dịch cất 0,625 mol Br2. Xác suất thể tích của etan trong các thành phần hỗn hợp X là:


Nung nóng a mol tất cả hổn hợp X có C2H2 và H2 vào bình kín đáo có xúc tác phù hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau thời điểm phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa vàhỗn hòa hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất đi màu về tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn phù hợp khí T. Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng T nhận được 11,7 gam nước. Giá trị của a là:


Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được tất cả hổn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch cất 6,4 gam brom, thấy brom bội phản ứng hết và gồm 4,704 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơicủaY so với H2là117/7.Giátrịcủam là:


Hỗn phù hợp X tất cả H2 với hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Mang lại 8,96 lít tất cả hổn hợp X trải qua xúc tác Ni nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dd brom dư thấy trọng lượng bình tăng 1,82 gam và thoát ra 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Z(đktc). Tỉ khối của Z so với H2 là 7,72. Biết tốc độ phản ứng của hai olefin với hiđro là như nhau. Cách làm phân tử và % thể tích của anken bao gồm ít nguyên tử cacbon hơn trong X là:


Một hỗn hợp X bao gồm a mol axetilen; 2a mol etilen và 5a mol H2. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y bao gồm 4 chất. Đặt k là tỉ khối của hỗn hợp Y so với hỗn hợp X. Hãy cho thấy khoảng giá trị của k.

Xem thêm: Bài Tập Về Modal Verbs Lớp 6 Có Đáp Án, Bài Tập Modal Verb (Động Từ Khuyết Thiếu)


Hỗn đúng theo khí X có propilen và H2. Mang đến 6,5 gam các thành phần hỗn hợp X vào trong 1 bình kín đáo có đựng một không nhiều bột niken là xúc tác. Đun nóng bình một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch brom dư thấy tất cả 2,24 lít các thành phần hỗn hợp khí Z bay ra (đktc). Biết tỉ khối hơi của Z đối với metan là 2,225. Công suất phản ứng cùng giữa propilen cùng với hiđro là


Cho hỗn hợp X gồm: etan, propilen, benzen, metylaxetat, axit propanoic. Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bắt buộc dùng 4,592 lít(đktc) khíO2 thu được tất cả hổn hợp sản phẩm.Cho toàn cục sản phẩm cháy vào 100ml dung dịch Ca(OH)21M chiếm được 5gamkết tủa và một muối của canxi.Sau phản bội ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 4,3 gam. Tỷ lệ số mol của tất cả hổn hợp (metyl axetat, axit propanoic) vào X là:


Đốt cháy các thành phần hỗn hợp X cất 1 ankan, 1 anken và 1 ankin, thành phầm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 45,31 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch sút 29,97 gam. Khía cạnh khác, đun nóng hỗn hợp X trên với 0,05 mol H2 (Ni, to) thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ khối đối với He bằng 5,375. Dẫn tổng thể Y theo thứ tự qua bình (1) đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được m1 gam kết tủa, bình (2) đựng Br2 dư thấy trọng lượng bình tăng m2 gam. Khí thoát thoát ra khỏi bình cất 2 hiđrocacbon kế tiếp hoàn toàn có thể tích là 2,688 lít (đktc). Tổng giá trị m1 và mét vuông là


Hỗn đúng theo X tất cả hiđro và một hiđrocacbon A. Nung rét 14,56 lít hỗn hợp X (đktc), bao gồm Ni xúc tác đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp Y có cân nặng 10,8 gam. Biết tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 cùng Y có tác dụng làm mất màu dung dịch brom. Bí quyết phân tử của hiđrocacbon là:


Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 với một ít bột Ni. Nung các thành phần hỗn hợp X thu được các thành phần hỗn hợp Y có 7 hiđrocacbon (không chứa but-1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn thể hỗn phù hợp Y đi qua bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, chiếm được m gam kết tủa tiến thưởng nhạt và 1,792 lít tất cả hổn hợp khí Z thoát thoát khỏi bình. Để có tác dụng no hoàn toàn hỗn hòa hợp Z yêu cầu vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là:


Đốt cháy trọn vẹn 0,25 mol hỗn hợp X tất cả hai hidrocacbon mạch hở bắt buộc dùng đầy đủ 14 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 30 gam kết tủa với một hỗn hợp có trọng lượng giảm 4,3 gam so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Phương diện khác, cho 8,55 gam X trên tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH­3, thu được về tối đa m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10. đem 6,32g X mang lại qua bình đựng hỗn hợp nước Br2 (dư) thấy tất cả 0,12 mol Br2 gia nhập phản ứng. Mặt khác, đốt cháy không còn 2,24 lít khí X (đktc) bắt buộc dùng V lít khí O2 (đktc), sau phản bội ứng thu được 9,68g CO2. Biết những phản ứng trả toàn. Cực hiếm của V là:


Hỗn thích hợp A cất 3 ankin với tổng thể mol là 0,1 mol. Chia A thành 2 phần bởi nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu 2,34g nước . Phần 2 tác dụng với vừa đủ 250 ml hỗn hợp AgNO3 0,12M vào NH3 tạo nên 4,55g kết tủa . Hãy call tên với phần trăm khối lượng của từng hóa học trong tất cả hổn hợp A, hiểu được ankin gồm phân tử khối nhỏ tuổi nhất chiếm phần 40% về số mol.

Xem thêm: Giải Địa Lí 8 Bài 16: Đặc Điểm Kinh Tế Các Nước Đông Nam Á C Nước Đông Nam Á


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X có metan, axetilen, buta-1,3-đien cùng vinyl axetilen chiếm được 24,2 gam CO2 cùng 7,2 gam nước. Biết a mol hỗn hợp X làm mất màu buổi tối đa 112 gam Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X có C3H6, C4H4, C3H4, CxHy thì thu được 25,3 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Bí quyết phân tử của CxHy là


Đốt cháy 12,7 gam hỗn hợp X bao gồm C4H4, C2H2, C3H6 và H2 cần dùng 1,335 mol O2. Phương diện khác, nung nóng 12,7 gam X xuất hiện Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y chỉ gồm các hiđrocacbon có tỉ khối so với He bởi 127/12. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 23,98 gam kết tủa; khí thoát ra khỏi bình được làm no hoàn toàn cần sử dụng 0,11 mol H2 (xúc tác Ni, to) thu được tất cả hổn hợp khí Z hoàn toàn có thể tích là 4,032 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của C2H2 có vào Y là


Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2, Al4C3, Ca vào nước dư thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 khí (trong đó gồm 2 khí có cùng số mol). Mang 8,96 lít tất cả hổn hợp X (đktc) chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau bội nghịch ứng nhận được 24 gam kết tủa. Phần 2 cho qua Ni (đun nóng) thu được hỗn hợp Y. Thể tích O2 (đktc) cần dùng làm đốt cháy trọn vẹn Y là


Đốt cháy 12,0 gam láo lếu hợp có C2H6, C3H4, C3H8 và C4H10 được tất cả hổn hợp X. Dẫn X qua dung dịch H2SO4 đặc, nhận biết bình tăng thêm 21,6 gam. Nếu như đốt cháy hoàn toàn 100 gam tất cả hổn hợp khí bên trên thì thải ra môi trường bao nhiêu lít CO2 (đktc)? (C = 12; H = 1; O = 16)


Nung nóng tất cả hổn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen cùng a mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cùng H2) thu được 0,2 mol các thành phần hỗn hợp Y (gồm các hiđrocacbon) tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,5. Biết 0,2 mol Y phản ứng buổi tối đa cùng với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Hỗn phù hợp khí X gồm etilen và axetilen. Cho 6,8 gam X tác dụng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 24,0 gam kết tủa. Khía cạnh khác, cho 6,8 gam X phản ứng với Br2 trong dung dịch. Số mol Br2 phản ứng tối đa là (Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Br = 80; Ag = 108.)


Cho bố hiđrocacbon X, Y, Z. Nếu đốt cháy 0,2 mol mỗi chất thì thể tích khí CO2thu được không thật 14 lít (đo ở đktc). Thực hiện các thí nghiệm thấy có hiện tượng kỳ lạ như bảng sau:

*

Công thức kết cấu của X, Y, Z là


Hỗn hòa hợp A gồm 3 chất X, Y, Z là 3 hiđrocacbon mạch hở bao gồm cùng công thức dễ dàng và đơn giản nhất (theo sản phẩm tự tăng ngày một nhiều về số nguyên tử cacbon), trong những số đó C chỉ chiếm 92,31% về khối lượng. Lúc đốt cháy 0,01 mol chất Z thu được không thực sự 2,75 gam CO2. Mang lại 3,12 gam các thành phần hỗn hợp A (có số mol những chất bằng nhau) tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được buổi tối đa m gam kết tủa. Giá trị của m là (cho NTK: H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.