NUNG M GAM BỘT SẮT TRONG OXI

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Nung m gam bột fe trong oxi chiếm được 3g tất cả hổn hợp chất rắn X gồm FeO,Fe3O4,Fe2O3.hòa tung hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 0,56l NO sản phẩm khử độc nhất (đktc).Tính m


*

HD:

Coi hh X chỉ bao gồm 2 yếu tắc là sắt (x mol) cùng O (y mol). Ta có: 56x + 16y = 3 (1).

Bạn đang xem: Nung m gam bột sắt trong oxi

Theo đề bài xích ta có:

Fe - 3e = Fe+3.

x 3x

O + 2e = O-2;

y 2y

N+5 +3e = N+2

0,075 0,025 mol

Như vậy ta có: 3x = 2y + 0,075 (2).

Giải hệ (1) với (2) thu được: x = 0,045; y = 0,03 mol.

Như vậy: m = 56.x = 2,52 g.

 


*

Gọi x,y thứu tự là số mol của Fe, OTa có: 56x + 16y = 3 (1)Ta lại có: (Fe^0 ightarrow Fe^+3+3e)O(^0)+2e( ightarrow)O(^-2)N(^+5) + 3e ( ightarrow) N(^+2) Áp dụng định giải pháp bảo toàn e:=> 3x - 2y = 0.025x3 (2)Giải hpt (1),(2) => x = 0.045 (mol); y = 0.03 (mol)m(_Fe) = n.M = 0.045x56 = 2.52g


*

Cho Fe chức năng với Oxi thu được 14,352g hôn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết hôn hợp X này vào một lượng hỗn hợp HNO3 thu được 1,8386 lít khí NO ở đktc(sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch bao gồm chứa 47,1g muối khan. Tính số mol HNO3 phản ứng.

Xem thêm: Hình Ảnh Đẹp Về Vợ Chồng, Gia Đình Khiến Ta Phải Suy Ngẫm, Hình Ảnh Đẹp Về Vợ Chồng


Hòa tan không còn 12,48 gam lếu hợp có Fe, FeO,Fe3O4 và Fe2O3 vào 400 ml dung dịch đựng HCl 1M cùng HNO3 1,2 M, nhận được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Hỗn hợp Y hòa tan về tối đa 7,68 gam Cu. Gía trị của V là 

A.2,688 B.4,48 C.2,8 D.2,016


hòa tan hết m gam các thành phần hỗn hợp rắn tất cả Cu, Fe3O4 với Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,24 mol H2SSO4 loãng, đun nóng. Xong phản ứng thu được hỗn hợp X với 1,344 lít khí NO ( thành phầm khử duy nhất). Nhúng thanh Mg dư vào dung dịch X, thu được 1,792 lít khí H2 với đồng thời cân nặng thnh Mg tăng 2,8 gam. Biết những phản ứng này xảy ra hoàn toàn. Gía trị của m là 

A. 12 B.15,6 C.13 D.14,2 


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả Fe3O4 với Cu trong 800 ml dung dịch HCl 1,25M thu được hỗn hợp X đựng 3 hóa học tan. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào X, nhận được 1,12 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất) cùng m gam kết tủa. Quý giá của m là 


Hòa tan hoàn toàn 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe cùng Cu trong dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp X và 4,48 lút khí NO. Cho 3,96 gam kim loại Mg vào X cho đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 224ml khí NO với m gam chất rắn ko tan. Biết NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Gía trị cảu m là 

A. 6,4 B.12,8 C.9,6 D.4,8


cho một luồng CO trải qua ống áp dụng M gam Fe2O3,nung nóng . Sau 1 thời gian thu được 13,92 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe , FeO Fe3O4 Fe2O3 . Kết hợp hết X bởi HNO3 sệt nóng nhận được 5,824 lít NO2 đktc . Tính m ?


cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 cùng Fe(NO3)3 ( trong các số ấy oxi chiếm 32,626% về khối lượng). Hòa hợp hết 24,52 gam X vào dung dịch cất a mol NaNO3 và 0,64 mol HNO3, xong xuôi phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối cùng 0,12 mol khí NO (sản phẩm khử dúy duy nhất của N+5). Cho 480 ml hỗn hợp NaOH 1,5M vào Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần hỗn hợp nước lọc, sau đó đem nung đến trọng lượng không đổi, chiếm được 57,6 gam rắn khan. Quý giá của a là

cho các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 với Fe(NO3)3 ( trong số ấy oxi chiếm phần 32,626% về khối lượng). Kết hợp hết 24,52 gam X trong dung dịch đựng a mol NaNO3 với 0,64 mol HNO3, hoàn thành phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa những muối cùng 0,12 mol khí NO (sản phẩm khử dúy độc nhất của N+5). Mang đến 480 ml hỗn hợp NaOH 1,5M vào Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần hỗn hợp nước lọc, tiếp đến đem nung đến cân nặng không đổi, nhận được 57,6 gam rắn khan. Cực hiếm của a là


Câu 1. Nung 2,23 gam các thành phần hỗn hợp X gồm những kim một số loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời hạn thu được 2,71 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hòa tan trọn vẹn Y vào dung dịch HNO3 (dư), chiếm được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Tính số mol HNO3 đang phản ứng?Câu 2. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy yêu cầu vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam sắt kẽm kim loại M. Hòa hợp hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Xác định công thức của oxit...

Câu 1. Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm những kim một số loại Fe, Al, Zn, Mg vào oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào hỗn hợp HNO3 (dư), nhận được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính số mol HNO3 sẽ phản ứng?

Câu 2. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đầy đủ 17,92 lít khí co (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Kết hợp hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Xác minh công thức của oxit MxOy?

Câu 3.

Xem thêm: Phép Màu Nhiệm Của Đời - Đề Kiểm Tra Đọc Hiểu Đoạn Trích:

Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X tất cả FexOy và Cu bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư). Sau bội phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) với dung dịch cất 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm cân nặng của Cu vào X?

Câu 4. mang đến 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch có HNO3 0,6 M và H2SO4 0,5 M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn ( thành phầm khử độc nhất vô nhị là NO). Cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối khan nhận được sau bội nghịch ứng là?