Nowadays people are more aware that wildlife all over the world is in

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 khổng lồ 5.

Bạn đang xem: Nowadays people are more aware that wildlife all over the world is in

Nowadays, people are more aware that wildlife all over the world is in (1)_______. Many species of animals are threatened, & could easily become (2)_______ if we bởi not make an effort khổng lồ protect them. There are many reasons for this. In some cases, animals are hunted for their fur or for other valuable parts of their bodies. Some birds, such as parrots, are caught (3)_______ and sold as pets. For many animals và birds, the problem is that their habitat - the place where they live - is disappearing. More land is used for farms, for houses or industry, và there are fewer open spaces than there once were. Farmers use powerful chemicals to lớn help them grow better crops, but these chemicals pollute the environment và (4)_______ the wildlife. The most successful animals on earth - human beings - will soon be the only ones (5)_______ , unless we can solve this problem.


Dịch bàiNgày nay, mọi người đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dã bên trên toàn thế giới đang chạm chán nguy hiểm. Những loài sinh vật đã bị đe dọa và hoàn toàn có thể dễ dàng bị giỏi chủng nếu họ không cố gắng để bảo vệ chúng. Có rất nhiều lý do cho việc này. Trong một số trong những trường hợp, động vật hoang dã bị săn bắt vì chưng lông hoặc các thành phần có giá trị khác trên khung người chúng. Một số loài chim, như vẹt, bị bắt sống và phân phối như đồ nuôi.Đối với khá nhiều động vật với chim, sự việc là môi trường sống của chúng - vị trí mà chúng sinh sống - đã dần thay đổi mất. Những đất đai được sử dụng cho những trang trại, nhà tại hoặc khu vực công nghiệp, và bao gồm ít không khí thoáng đãng hơn trước đây đây. Nông dân sử dụng hóa hóa học mạnh để giúp câ trồng vạc triển xuất sắc hơn, nhưng những hóa chất này gây ô nhiễm và độc hại môi trường và gây sợ cho động vật hoang dã. Loại vật cách tân và phát triển nhất bên trên trái đất - con fan - đã sớm biến đổi những sinh vật duy độc nhất còn lại, trừ khi bạn cũng có thể giải quyết sự việc này.


*

Đáp án C

Đáp án C(to) be in danger: đang chạm chán nguy hiểmDịch nghĩa: Ngày nay, mọi người đều ý thức được rằng động vật hoang dã trên toàn quả đât đang chạm mặt nguy hiểm.

Xem thêm: Đồ Thị Biểu Diễn Sự Biến Thiên Của Vận Tốc Theo Li Độ, Trong Dao Động Điều Hoà Có Hình Dạng Nào


Đáp án C

Đáp án CCâu hỏi từ vựng. A. Disappeared: bặt tăm = B. VanishedC. Extinct: hay chủngD. Empty: trống rỗngDịch nghĩa: nhiều loài sinh vật sẽ bị đe dọa và rất có thể dễ dàng bị xuất xắc chủng nếu bọn họ không nỗ lực để đảm bảo an toàn chúng.


Đáp án B

Đáp án BỞ địa chỉ này ta buộc phải một tính từ. Chỉ tất cả đáp án B cùng C là tính từ. B. Alive (adj): còn sốngC. Lively (adj): sinh sống độngDịch nghĩa: một trong những loài chim, như vẹt, bị tóm gọn sống và buôn bán như trang bị nuôi.

Xem thêm: Bài Toán Về Cuộn Dây Không Thuần Cảm, Cộng Hưởng Điện, Mạch Rlc Nối Tiếp Cuộn Dây Không Thuần Cảm


Đáp án D

Đáp án DCâu hỏi tự vựng. A. Spoil (v): có tác dụng hỏngB. Wound (v): làm cho bị thươngC. Wrong (+ somebody) (v): có tác dụng hại, làm thiệt hạiD. Harm (v): tạo hạiDịch nghĩa: Nông dân sử dụng hóa hóa học mạnh để giúp đỡ câ trồng phạt triển xuất sắc hơn, nhưng những hóa hóa học này gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho động vật hoang dã.


Đáp án A

Đáp án AA. Left: còn lạiB. Over: quaC. Staying: sinh hoạt lạiD. Survive: sinh sống sótDịch nghĩa: một số loại vật phát triển nhất trên trái khu đất - con bạn - đang sớm biến chuyển những sinh vật duy nhất còn lại, trừ khi bạn cũng có thể giải quyết sự việc này.


*

*


Liên hệ

nangngucnoisoi.vn