Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều

     

Nối hai rất của một sản phẩm công nghệ phát năng lượng điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB có điện trở thuần R mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần. Làm lơ điện trở những cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay phần đông với vận tốc n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của dòng sản phẩm quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong khúc mạch là (sqrt 3 )A. Nếu như roto của máy quay đều với vận tốc 2n vòng/phút thì cảm phòng của đoạn mạch AB là

 
Bạn đang xem: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều

Khi roto của sản phẩm quay rất nhiều với tốc độ n vòng/phút

 (U = 1sqrt R^2 + Z_L^2 ) (1)

Khi roto của dòng sản phẩm quay phần lớn với tốc độ 3n vòng/phút 

(3U = sqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 ) (2)

Từ (1) với (2) ( o fracsqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 sqrt R^2 + Z_L^2 = frac3UU o Z_L = fracRsqrt 3 )

Nếu roto của máy quay gần như với vận tốc 2n vòng/phút thì:

(Z_L_0 = 2Z_L = frac2Rsqrt 3 )


*
*
*
*
*
*
*
*

Rôto của một vật dụng phát điện xoay chiều gồm 5 cặp cực, cù với vận tốc 720 vòng/phút. Tần số của suất điện rượu cồn là:
Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Toán Chuyển Động Toán Lớp 5, Các Bài Toán Về Chuyển Động Có Lời Giải

Rôto của máy phát điện xoay chiều gồm 5 cặp cực, tần số của cái điện phạt ra là 50Hz. Vận tốc quay của rôto là:


Một vật dụng phát điện xoay chiều với khung dây gồm 500 vòng, từ thông cực to qua mỗi vòng dây là 0,2mWb, vận tốc góc của size dây là 3000 vòng/phút. Biên độ của suất điện động là:
Xem thêm: Các Từ Khóa Liên Quan: Cách Pha Cà Phê Nâu Lắc Ngon Ít Người Biết

Một máy phát năng lượng điện xoay chiều cùng với một form dây gồm 1000 vòng, quay đầy đủ trong từ trường đều phải sở hữu B = 0,11T, diện tích s mỗi vòng dây là 90cm2, suất điện động chạm màn hình trong khung có giá trị hiệu dụng là 220V. Chu kì của suất điện động là:


Hai sản phẩm phát năng lượng điện xoay chiều một pha: máy trước tiên có 2 cặp cực, rôto con quay với vận tốc 1600 vòng/phút. Sản phẩm công nghệ thứ hai có 4 cặp cực. Để tần số vì hai sản phẩm công nghệ phát ra như nhau thì rôto máy thứ nhì quay với tốc độ là bao nhiêu?