Những chất tham gia phản ứng tráng gương

     
*

Khái niệm phản ứng tráng gương là gì

Phản ứng tráng gương là một bội nghịch ứng hóa học quánh trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… cùng với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn gàng là AgNO3/NH3. Bội nghịch ứng tạo ra thành sắt kẽm kim loại bạc. Chính vì thế, phản bội ứng này mang tên gọi không giống là bội nghịch ứng tráng bạc.

Bạn đang xem: Những chất tham gia phản ứng tráng gương

Đặc điểm của làm phản ứng tráng gương

– bội nghịch ứng tráng gương là bội phản ứng của những chất cơ học với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ phiên bản của các chất gia nhập phản ứng tráng gương các chất chứa gốc -CHO

Các hóa học hữu cơ thường chạm mặt là anđehit, glucozơ, este, axit fomic…Hỗn đúng theo của kim loại Ag là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NH3 . Hỗn hợp AgNO3/NH3 là thuốc demo Tollens.

– Đây là một trong những phản ứng thoái hóa khử. Sản phẩm của phản ứng tráng gương là Ag kim loại.

Phản ứng tráng gương của các hợp chất

 Phản ứng tráng gương của anđehit

– khi dẫn khí Amoniac (NH3) qua dung dịch AgNO3) sinh sản với phức hóa học tan bạc amoniac. Anđehit khử được ion Ag+ trong phức bạc tình amoniac (OH) chế tác thành Ag kim loại. Đây là 1 phản ứng lão hóa khử. Với bội nghịch ứng này, anđehit vào vai trò là chất tất cả tính khử. Phản nghịch ứng tráng bội bạc là phản nghịch ứng đặc trưng dùng để nhận biết các anđehit.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

– Phương trình tổng quát cho anđehit:

R–(CH=O)n + 2nOH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

– khi n=1 thì ta gồm anđehit đối chọi chức, nên tất cả phương trình dễ dàng như sau:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Ví dụ: CH3CHO + 2OH (t°) → CH3COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Đối cùng với anđehit fomic: Đây là trường hợp quan trọng của anđehit vày nó tất cả 2 nhóm –CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xẩy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Sau đó HCOONH4 tiếp tục bội nghịch ứng cùng với AgNO3/NH3 giống hệt như este:

HCOONH4 + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ sở hữu được phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

– Đặc điểm bội nghịch ứng tráng gương của anđehit:

– trường hợp nAg = 2nAnđehit → Anđehit là 1-1 chức, không hẳn HCHO.

– trường hợp nAg = 4nAnđehit → Anđehit là 2 chức hoặc HCHO.

Xem thêm: Al + Hno3 Loãng Dư - Al + Hno3 → Al(No3)3 + N2O + H2O

– giả dụ nAg > 2nhỗn thích hợp Anđehit solo chức → tất cả hổn hợp anđehit 1-1 chức này có HCHO.

– Số nhóm –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu láo lếu hợp không có HCHO).

Phản ứng tráng gương của Axit fomic cùng este

– Este tất cả dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR hoàn toàn có thể phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun nóng, xuất hiện kết tủa Ag kim loại. Một vài hợp chất este đến phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số trong những hợp hóa học ít gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một trong những phương trình hóa học điển hình nổi bật phản ứng tráng gương của este:

– với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

– muối bột của (NH4)2CO3 là muối của axit yếu, đề xuất không bền dễ dàng phân diệt thành NH3 theo phương trình: HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

– Phức bạc đãi amoniac oxi hóa glucozơ tạo nên amoni gluconat tung vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

*

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy vậy fructozơ không có nhóm –CH=O bắt buộc không xẩy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện ánh sáng phòng. Cơ mà khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho nên có làm phản ứng tráng gương của fructozơ.

Xem thêm: Một Số Virus Máy Tính Thường Gặp Phải Hiện Nay? Và Tác Virus (Máy Tính)

– Đối cùng với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Mặc dù nhiên, khi nấu nóng trong môi trường xung quanh axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch có tính khử bao gồm glucozơ với fructozơ. Sau đó, glucozơ đang tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân bỏ như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: phần lớn phản ứng công dụng với ddAgNO3/NH3 tuy nhiên không hotline là phản bội ứng tráng gương

Phản ứng của Ank-1-in

– Nguyên tử H vào ankin–1–in này chứa link ba ( ≡ ) linh động. Chính vì thế Ankin–1–in cũng có thể tham gia bội nghịch ứng tráng gương. Đây là phản bội ứng gắng nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu đá quý nhạt, sau chuyển sang color xám. Đây cũng chính là phản ứng để phân biệt các ankin có links ba sinh sống đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu tiến thưởng nhạt) + 2NH3 + H2O

– Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản bội ứng với hỗn hợp AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu kim cương nhạt) + 4NH3 + 2H2O

– các chất thường chạm chán là: C2H2: etin (hay còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)