Nguyên tử khối của nhôm

     

Ta có : 1đvC = 1,6605.10-24g ? Al = 4,483.10-23gNTKAl = (dfrac4,483cdot10^-231,6605cdot10^-24) =26,9 đvCVậy NTKAl = 27 đvC


*

a) Theo giá bán trị trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon mang lại trong bài học, hãy tính coi một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C tốt D?

A. 5,324.10-23g.Bạn đã xem: Nguyên tử khối của nhôm là

B. 6,023.10-23g.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của nhôm

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.

a) Ta có khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bởi 12 đvC

⇒ khối lượng của 1 đơn vị cacbon là


*

b) Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm cùng với số gam tương xứng của một đơn vị cacbon

MAl = 27x 1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g.

Đáp án C.

Biết 1 nguyên tử C nặng nề 1,9926.10-23g. Cân nặng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g

Các cao tăng giải hộ em vs ạ ! em cảm ơn trc!!!!!!!!!! 

Biết 1 nguyên tử C nặng nề 1,9926.10-23g. Khối lượng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g

Cho biết nhôm bao gồm 13p, 13e và 14n.a) Tính trọng lượng của nguyên tử nhôm theo gam. b) Tính trọng lượng của nguyên tử nhôm theo u 

a) me (=) 9,1094.10-28 ( imes) 13 (=) 1,184.10-26 gmp (=) 1,6726.10-24 ( imes) 13 (=) 2,174-23 gmn (=) 1,6748.10-24 ( imes) 14 (=) 2,345-23 gmAl (=) 1,184.10-26 (+) 2,174-23 (+) 2,345-23 (=) 2,057.10-8 gb) me (=) 0,00055 ( imes) 13 (=) 7,15.10-3 ump (=) 1 ( imes) 13 (=) 13 umn (=) 1 ( imes) 14 (=) 14 umAl (=) 7,15.10-3 (+) 13 (+) 14 (=) 27,00715 u

*

Cho biết số Avogađro N = 6,022. 10 23

cho biết hạt nhân nguyên tử nhôm gồm 13p và 14n. A) số lượng electron sinh hoạt lớp vỏ là bao nhiêu? b) tính trọng lượng của nguyên tử nhôm ( theo gam)?c) Tính tỉ số trọng lượng của electron vào nguyên tử nhôm so với cân nặng của toàn nguyên tử. Trường đoản cú kếu trái đó hoàn toàn có thể coi khối lượng nguyên tử thực tế bằng khối lương hạt nhân được không?

Khối lượng của nguyên tử nhôm Al 13 27 là 26,9803u. Trọng lượng của nguyên tử H 1 một là 1,007825u, khối lượng của prôtôn là 1,00728u và khối lượng của nơtron là 1,00866u. Độ hụt khối của phân tử nhân nhôm là

A. 0,242665u

B. 0,23558u

C. 0,23548u

D. 0,23544u

Bài 4 : Nguyên tử nhôm có điện tích hạt nhân là 13+. Trong nguyên tử nhôm, số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Cho thấy thêm số khối (khối lượng nguyên tử( của nhôm .

Xem thêm: Nonstop Vietmix - Quần Áo Trẻ Em Việt Nam

Giúp mk với ...........

Ta bao gồm điện tích phân tử nhân là 13+ , tức p. = 13 (1)Ta lại có (p+e) – n = 12Mà p. = e Suy ra 2 phường – n = 12 (2)Thế (1) vào (2) ta được: 2 . 13 – n = 12Suy ra n = 26 - 12 = 14Số khối A = p. + n = 13 + 14 = 27.

Vậy số khối của nhôm là 27.

1) xác định cách làm hóa học tập của nhôm oxit, biết tỉ lệ trọng lượng của 2 thành phần nhôm và oxit bằng 9 : 8.

2) Một oxít của lưu hoàng trong đó có oxi chỉ chiếm 60 xác suất về khối lượng. Tìm phương pháp phân tử của oxit đó?

3) đến 11,2 gam fe vào 200 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Hãy:

a) Tính lượng khí H2 tạo thành ra ở đktc ?

b) chất nào còn dư sau phản ứng với lượng dư là bao nhiêu ?

c) Tính nồng độ của các chất sau làm phản ứng ?

1.(dfracm_Alm_O=dfrac98)

(Al_xO_y)

(x:y=dfrac927:dfrac816=dfrac13:dfrac12=2:3)

Vậy CTHH là (Al_2O_3)

2.( ightarrow\%S=100-60=40\%)

(S_xO_y)

(x:y=dfrac4032:dfrac6016=1,25:3,75=1:3)Vậy CTHH là (SO_3)

3.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Thành Nhà Hồ ❤️️18 Bài Văn Mẫu Hay Nhất, Thành Nhà Hồ

(n_Fe=dfrac11,256=0,2mol)

(n_H_2SO_4=2.0,2=0,4mol)

(Fe+H_2SO_4 ightarrow FeSO_4+H_2)

0,2 (V_H_2=0,2.22,4=4,48l)

Chất dư là H2SO4

(m_H_2SO_4left(dư ight)=left(0,4-0,2 ight).98=19,6g)

c.Nồng độ gì chúng ta nhỉ?

Đúng 1
phản hồi (1)

Bài 13: Một oxit được tạo do 2 yếu tắc nhôm cùng oxi trong những số ấy tỉ lệ trọng lượng của hai nguyên tố nhôm với oxi bằng 4,5 : 4. Tìm phương pháp phân tử của oxit đó.

Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 2 0 giữ hộ Hủy

CTPT: AlxOy

Có: (dfracm_Alm_O=dfrac27x16y=dfrac4,54)

=> (dfracxy=dfrac23)

=> CTPT: Al2O3

Đúng 3
phản hồi (0)

Gọi CTHH là (Al_xO_y)

(x:y=dfracm_Al27:dfracm_O16=dfrac4,527:dfrac416=dfrac16:dfrac14=1:dfrac32=2:3)

(Rightarrowleft{eginmatrixx=2\y=3endmatrix ight.Rightarrow Al_2O_3)