Nguyên Tử Của Nguyên Tố X Có Electron Ở Mức Năng Lượng Cao Nhất Là 3P

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguyên tử của yếu tố X tất cả electron ở mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của yếu tắc Y cũng có electron ở mức tích điện 3p và có một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X và Y tất cả số electron hơn yếu nhau là 2. Nguyên tố X, Y theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

sắt kẽm kim loại và kim loại.

B. phi kim cùng kim loại.

C. kim nhiều loại và khí hiếm.

D. khí hiếm với kim loại.


*

Đáp án: B

Y có electron sống mức năng lượng 3p và gồm một electron ở lớp bên ngoài cùng → cấu hình electron của Y là 1s22s22p63s23p64s1 → Y là kim loại.X bao gồm electron ở tại mức năng lượng tối đa là 3p theo bài bác ra thì nó chỉ rất có thể kém Y 2 electron → thông số kỹ thuật electron của X là 1s22s22p63s23p5 → X là phi kim.→ lựa chọn B.Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm electron tại mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của yếu tố Y cũng có thể có electron làm việc mức tích điện 3p và tất cả một electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y gồm số electron hơn yếu nhau là 2. Thành phần X, Y thứu tự là :

A. khí hiếm với kim loại.

B. phi kim và kim loại.

C. kim loại và khí hiếm.

D. kim một số loại và kim loại.

Xem thêm: Top 21 Bài Văn Tả Cảnh Biển Nha Trang Lớp 5 ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Điểm 10


Nguyên tử của nguyên tố X gồm electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của yếu tố Y cũng có electron nghỉ ngơi mức tích điện 3p và bao gồm một electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X và Y bao gồm số electron hơn hèn nhau là 2. Yếu tố X, Y theo lần lượt là

A. Kim loại và kim loại. 

B. Kim loại và khí hiếm.

C. Phi kim với kim loại.

D. Khí hiếm cùng kim loại. 


 Nguyên tử yếu tố X gồm số hiệu nguyên tử là 17.

a) Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X cùng X là kim loại, phi kim xuất xắc khí thảng hoặc ? vì sao ?


Nguyên tố A nghỉ ngơi chu kì 4, nhóm IA, nhân tố B có cấu hình electron phần ngoài cùng là 4p5

a) Viết thông số kỹ thuật electron của A,B?

b) Xác định cấu tạo nguyên tử, địa điểm của nhân tố B?

c) điện thoại tư vấn tên A, B và cho thấy thêm A, B là kim loại, phi kim giỏi khí hiếm?

d) đối chiếu độ âm điện của A với B


: Viết cấu hình electron nguyên tử trong số trường hòa hợp sau và xác minh chúng là nguyên tử của yếu tố kim loại, phi kim tuyệt khí hi hữu ?

a) Nguyên tử X tất cả 23 electron

b) Nguyên tử R bao gồm electron cuối cùng điền vào phân lớp 4p3.


Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử trong số trường vừa lòng sau và khẳng định chúng là nguyên tử của thành phần kim loại, phi kim xuất xắc khí hiếm ? 

 a) Nguyên tử X tất cả điện tích phân tử nhân là 29+.

b) Nguyên tử R tất cả electron ở đầu cuối điền vào phân lớp 3p5 .


X không hẳn là khí hiếm, nguyên tử nhân tố X tất cả phân lớp electron quanh đó cùng là 3p. Nguyên tử yếu tắc Y bao gồm phân lớp electron ngoài cùng là 3s. Tổng số electron ở nhị phân lớp bên ngoài cùng của X và Y là 7. Khẳng định số hiệu nguyên tử của X cùng Y

A. X (Z = 18); Y (Z = 10).

B. X (Z = 17); Y (Z = 11).

C. X (Z = 17); Y (Z = 12).

D.

Xem thêm: Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý Lớp 6, Bài Giảng Môn Vật Lí

 X (Z = 15); Y (Z = 13).


X chưa hẳn là khí hiếm, nguyên tử nguyên tố X bao gồm phân lớp electron bên cạnh cùng là 3p. Nguyên tử yếu tố Y có phân lớp electron quanh đó cùng là 3s. Tổng cộng electron ở nhị phân lớp ngoài cùng của X cùng Y là 7. Xác minh số hiệu nguyên tử của X cùng Y