NẾU TỐC ĐỘ QUAY CỦA ROTO TĂNG THÊM 60 VÒNG

     

Câu hỏi :

Nếu tốc độ quay của rôto tạo thêm 60 vòng/phút thì tần số của đòng năng lượng điện xoay chiều do máy phân phát ra tăng tự 50 Hz đển 60 Hz cùng suất điện đụng hiệu dụng của máy thay đổi 40 V đối với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi ấy do trang bị phát ra là


*