Nếu phân tử adn có cấu trúc quá bền vững

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Nếu phân tử adn có cấu trúc quá bền vững

*Xem thêm: Cách Làm Sốt Tiêu Đen Cho Bò Bít Tết Sốt Tiêu Đen Chuẩn Vị Âu

Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá chắc chắn cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì nhân loại sinh vật rất có thể vật đa dạng như thời buổi này không


Xem thêm: Cách Làm Tôm Rang Muối Kiểu Hồng Kông, Lạ Miệng Với Cách Làm Tôm Rang Muối Hồng Kông

Bài 6: Axit nuclêic

Bài 2 (trang 30 sgk Sinh học tập 10): giả dụ phân tử ADN có cấu tạo quá bền bỉ cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xẩy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật hoàn toàn có thể vật nhiều chủng loại như ngày này không?

Lời giải:


Nếu phân tử ADN quá bền chắc thì trong bớt phân rất khó xẩy ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc đẹp tử ko chị em, khó xảy ra sự hoán vị gen tương ứng, siêu khó tạo ra các phát triển thành dị tổng hợp để hỗ trợ nguyên liệu phong phú và đa dạng cho tinh lọc tự nhiên.

Nếu quá trình truyền đạt tin tức di truyền không xảy ra sai sót gì thì không tạo thành được các đột biến cung ứng nguyên liệu cho tinh lọc tự nhiên.