Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi

     

Nếu cấu tạo bậc 1 của protein bị vắt đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein tất cả bị đổi khác không? Giải thích.Bạn vẫn xem: Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị cố đổi

Mn góp e bài này cùng với ạ.E đang đề nghị gấp ạ.

Bạn đang xem: Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi


*

Tham khảo:

 

Nếu kết cấu bậc 1 của prôtêin bị cầm đổi, lấy một ví dụ axit amin này bởi axit amin khác thì chức năng của prôtêin bị nỗ lực đổi, vì:

- cấu tạo bậc 1 của prôtêin là trình tự thu xếp đặc thù của các axit amin vào chuỗi pôlipeptit.

- lúc axit amin của cấu tạo bậc 1 bị đổi khác thì nó đang làm biến hóa cấu trúc bậc 2, bậc 3 và bậc 4.

- Khi cấu tạo không gian 3 chiều đặc trưng của prôtêin ở cấu tạo bậc 3 bị chuyển đổi thì prôtêin đó sẽ mất đi hoạt tính hoặc biến hóa hoạt tính, mất hoặc đổi khác chức năng sinh học của prôtêin.

Đúng 1 phản hồi (1) Các câu hỏi tương tự
*

Nếu kết cấu bậc 1 của protein bị ráng đổi, lấy ví dụ như axit amin này bởi axit amin không giống thì chức năng của protein tất cả bị chuyển đổi không? Giải thích.

Lớp 10 Sinh học 1 0

1.Axit amin không sửa chữa thay thế là gì? Ở người, mọi axit amin không sửa chữa thay thế gồm những một số loại nào? bọn chúng có trong số loại hoa màu nào?

Mn góp e giải bài bác này cùng với ạ.E đang phải gấp ạ.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Chất Béo X, Chứa Tristearin Tripanmi

 

Lớp 10 Sinh học tập 0 0

Ở người, mọi axit amin không sửa chữa gồm những một số loại nào? bọn chúng có trong các loại hoa màu nào?

Mn trả lời giúp e câu này với ạ.E đang nên gấp ạ.

Lớp 10 Sinh học 0 0

Ở người, mọi axit amin không thay thế gồm những các loại nào? bọn chúng có trong các loại thực phẩm nào?

Mn trả lời giúp e câu này với ạ.E đang bắt buộc gấp ạ.

Lớp 10 Sinh học tập 0 0

Cho các ý sau:

(1) Phân tử protein có cấu trúc bậc 4 khi có từ 2 chuỗi pôlipeptit trở lên

(2) Protein trong cơ thể luôn được phân hủy và luôn được tổng hợp mới

(3) bệnh dịch thiếu ngày tiết hồng ước hình liềm ở người do xô lệch trong quá trình tự sắp xếp của một axit amin trong chuỗi β của phân tử hêmoglobin

(4) Protein được kết cấu từ axit amin không thay thế sửa chữa và axit amin cố kỉnh thế

(5) Thức ăn động vật có giá trị bồi bổ cao vì đựng được nhiều loại axit amin không thy thế

(6) Protein gia nhập vào quá trình truyền đạt thông tin di truyền của tế bào

Trong các ý trên, gồm mấy ý đúng?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lớp 10 Sinh học tập 1 0

Cho các nhận định sau về protein, gồm bao nhiêu đánh giá đúng?

(1) Đơn phân của protein là axit amin.

(2) Protein bao gồm tối nhiều 4 bậc cấu trúc khác nhau tuy thế trong khung người chỉ gồm tối nhiều đến cấu trúc bậc 3.

(3) kết cấu bậc 1 của protein được đặc thù bởi trình tự quánh thù của các loại axit amin trong chuỗi polipeptit.

Xem thêm: Công Thức Tính Từ Thông Qua Khung Dây Kín, Công Thức Tính Từ Thông, Cảm Ứng Điện Từ Lớp 11

Lớp 10 Sinh học 1 0

Ở cấu tạo không gian bậc 2 của protein, các axit amin liên kết với nhau bằng các

A. Link glicozit

B. Link ion

C. Liên kết peptit

D. Link hidro

Lớp 10 Sinh học tập 1 0

Cho những nhận định sau:

(1) kết cấu bậc 1 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit

(2) cấu tạo bậc 2 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit sinh sống dạng teo xoắn hoặc cấp nếp

(3) cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi pôlipeptit làm việc dạng xoắn hoăc vội vàng nếp thường xuyên co xoắn

(4) cấu tạo không gian bậc 4 của phân tử protein có hai hay những chuỗi pôlipeptit kết phù hợp với nhau

(5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không triển khai được tác dụng sinh học

Có mấy nhận định và đánh giá đúng với các bậc cấu tạo của phân tử protein?

B. 3

C. 4.

D. 5

Lớp 10 Sinh học tập 1 0

Câu 1. Phân biệt các bậc cấu tạo của prôtêin. Theo em, bậc kết cấu nào quan trọng đặc biệt nhất, bậc kết cấu nào ra quyết định hoạt tính sinh học tập của prôtêin?

Câu 2. Axit amin không sửa chữa là gì? Ở người, đều axit amin không thay thế gồm những các loại nào? chúng có trong các loại lương thực nào?

Câu 3. Núm nào là hiện tượng lạ biến tính prôtêin?

Lớp 10 Sinh học 1 0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)