NAOH + AL2(SO4)3 HIỆN TƯỢNG

     


*

Trang nhà » GIẢI BÀI TẬP HÓA 12 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG VI – BÀI 29: Luyện tập: tính chất của nhôm cùng hợp chất của nhôm


Bài 29: Luyện tập: đặc điểm của nhôm với hợp hóa học của nhôm

Bài 1 (trang 134 SGK Hóa 12):

Nhôm bền trong môi trường xung quanh không khí cùng nước là do

A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.

Bạn đang xem: Naoh + al2(so4)3 hiện tượng

B. Bao gồm màng oxit Al2O3 bền vững vàng bảo vệ.

C. Bao gồm màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

D. Nhôm tất cả tính tiêu cực với ko khí với nước.

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Bài 2 (trang 134 SGK Hóa 12):

Nhôm ko tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl.

B. H2SO4.

C. NaHSO4.

D. NH3.

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Bài 3 (trang 134 SGK Hóa 12):’

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al cùng Al2O3 tác dụng hết với hỗn hợp NaOH dư nhận được 13,44 lít H2 ở đktc. Trọng lượng từng chất trong hỗn hợp lúc đầu lần lượt là

A. 16,2 gam và 15 gam.

B. 10,8 gam với 20,4 gam.

C. 6,4 gam cùng 24,8 gam.

D. 11,2 gam và trăng tròn gam.

Lời giải:

Chọn B.

nH2 = 13,44 / 22,4 = 0,6 (mol).

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑ 0,4

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

nAl = 2/3 nH2 = 0,4 mol.

=> mAl = 27.0,4 = 10,8 (gam); mAl2O3 = 31,2 -10,8 = 20,4 (gam).

Bài 4 (trang 134 SGK Hóa 12):

Chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy phân biệt những chất giữa những dãy sau và viết phương trình hóa học nhằm giải thích.

Xem thêm: Muốn Mở Quán Cơm Cần Bao Nhiêu Vốn ? 5 Loại Chi Phí Cần Thiết Để Mở Quán Cơm Bình Dân

a) những kim loại: Al, Ca, Na.

b) các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.

c) những chất bột: CaO, MgO, Al2O3.

Lời giải:

a) dùng H2O: na tan trong nước chế tạo thành hỗn hợp trong suốt; Ca tan trong nước sinh sản dung dịch vẩn đục; Mg, Al ko tan. Cho dung dịch NaOH vào Mg, Al, kim loại tan là Al, còn sót lại là Mg.

b) sử dụng dung dịch NaOH: dung dịch nào thấy chế tạo ra kết tủa vẩn đục là dung dịch CaCl2; tạo ra kết tủa white keo tiếp đến tan khi mang đến dư NaOH là hỗn hợp AlCl3; sót lại là dung dịch NaCl.

c) dùng nước: CaO rã trong nước tạo ra dung dịch vẩn đục, lọc quăng quật kết tủa và cho dung dịch Ca(OH)2 vào 2 hóa học còn lại, chất nào tan là Al2O3; không tan là MgO.

Bài 5 (trang 134 SGK Hóa 12):

Viết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xẩy ra khi.

a) mang đến dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

b) mang đến từ từ dung dịch NaOH mang lại dư vào dung dịch AlCl3.

c) mang lại từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH với ngược lại.

d) Sục tự từ cho dư khi CO2 vào dung dịch NaAlO2.

e) cho từ từ mang đến dư dung dịch HCl vào hỗn hợp NaAlO2.

Lời giải:

a. Mang lại dd NH3 dư vào dd AlCl3 xuất hiện kết tủa trắng keo dán Al(OH)3

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

b.Cho thong thả dd NaOH mang lại dư vào hỗn hợp AlCl3 ban đầu mở ra kết tủa trắng keo dán giấy Al(OH)3, tiếp nối kết tủa rã ra dung dịch quay lại trong suốt

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

c.Cho nhàn hạ dd Al2(SO4)3 vào hỗn hợp NaOH và trái lại nếu cho từ từ hỗn hợp Al2(SO4)3 vào hỗn hợp NaOH xuất hiện thêm kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa rã ngay.

Ngược lại cho từ từ hỗn hợp NaOH vào dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu sẽ có kết tủa trắng keo dán Al(OH)3, sau đó khi dư NaOH thì kết tủa tan ra.

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

d. Sục khoan thai khí CO2 vào hỗn hợp Na.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Lý Thuyết Hóa Học Có Đáp Án Ôn Thi Thpt Quốc Gia

Xuất hiện tại kết tủa trắng keo Al(OH)3

NaAlO2 + 2H2O + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3↓

e.Cho trường đoản cú từ cho dư dung dịch HCl vào dd Na.

Ban đầu lộ diện kết tủa trắng keo dán giấy của Al(OH)3 sau đó khi HCl dư thì kết tủa tung ra

NaAlO2 + HCl → NaCl + Al(OH)3↓ + H2O

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Post navigation


⟵GIẢI BÀI TẬP HÓA 12 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG VI – BÀI 28: Luyện tập: đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúng
GIẢI BÀI TẬP HÓA 12 SÁCH GIÁO KHOA CHƯƠNG VI – BÀI 30: Thực hành: đặc thù của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng⟶