Năng Lượng Liên Kết Của Hạt Nhân

     

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn nhỏ tuổi hơn tổng khối lượng của những nuclôn sản xuất thành hạt nhân đó)
Bạn đang xem: Năng lượng liên kết của hạt nhân

2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Năng lượng liên kết của một phân tử nhân là năng lượng tối thiểu quan trọng phải hỗ trợ để tách các nuclon; nó được tính bằng tích của độ hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

( mW_lk = left< Zm_p + left( A - Z ight)m_n - m_X ight>c^2 = Delta mc^2)


*

Các phân tử nhân chắc chắn có (dfrac mW_lkA) lớn nhất vào kích cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là phần đa hạt nhân nằm khoảng giữa của bảng tuần trả ứng cùng với 50 3. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

Mức độ bền vững của một phân tử nhân tùy ở trong vào tích điện liên kết riêng

(varepsilon = dfrac mW_lkA)
Xem thêm: Máy Dệt Chạy Bằng Sức Nước, Việc Chế Tạo Thành Công Có Tác Dụng Gì*Xem thêm: Tác Phẩm Mùa Xuân Của Tôi Vũ Bằng, Mùa Xuân Của Tôi


6. NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- năng lượng của làm phản ứng phân tử nhân

(eginarraylDelta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 = left( sum mW_ md_ msau - sum mW_d_trc ight)\ = left( sum Delta m_sau - sum Delta m_trc ight)c^2 = sum left( mW_lk ight)_sau - sum left( mW_lk ight)_trc endarray)

 Nếu:

(Delta E m > m 0) : thì lan nhiệt(Delta E m

Nếu bội phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì tích điện tỏa ra bên dưới dạng đụng năng của các hạt thành phầm và năng lượng photon γ. Tích điện tỏa ra đó thường được gọi là năng lượng hạt nhân.

Năng lượng do 1 phản ứng phân tử nhân tỏa ra là:

(Delta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 > 0)

Năng lượng bởi N phản nghịch ứng là:

Nếu cứ 1 làm phản ứng bao gồm k phân tử thì số phản nghịch ứng : (N = frac1kN_X = frac1kfracm_XA_XN_A)

*** Photon thâm nhập phản ứng:

Giả sử phân tử nhân A đứng yên kêt nạp photon gây ra phản ứng phân tử nhân:

(gamma + A o B + C)

Áp dụng định qui định bảo toàn năng lượng toàn phần:

(varepsilon + m_Ac^2 = left( m_B + m_C ight)c^2 + left( mW_B + mW_C ight)) cùng với (varepsilon = hf = frachclambda )