NAHSO4 LÀM QUỲ TÍM CHUYỂN MÀU GÌ

     

a,Tính pH của dung dịch NaOH 0,01 (M). Dung chất dịch này làm quỳ tím cùng phenolphtalein gửi sang màu sắc gì?

b, Tính pH của hỗn hợp HCl 0,01 (M). Dung chất dịch này làm quỳ tím và phenolphtaleinđổi sang màu gì

a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfrac10^-14 = 10^-12M\Rightarrow pH = -log() = 12)

Dung chất dịch này làm quỳ tím hóa xanh, làm dung dịch phenolphtalein gửi sang màu sắc đỏ.

Bạn đang xem: Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

Bạn đang xem: Nahso4 làm quỳ tím đổi màu gì

b)

( = C_M_HCl = 0,01M\Rightarrow pH = -log() = -log(0,01) = 2)

Dung chất dịch này làm quỳ tím hóa đỏ, ko làm chuyển màu dung dịch phenolphtalein.

Cho các phát biểu sau

(1) Quỳ tím chuyển màu đỏ trong môi trường axit.

(2) Quỳ tím chuyển màu xanh trong môi trường thiên nhiên bazơ.

(3) Quỳ tím không đổi màu trong môi trường trung tính.

(4) môi trường axit có tác dụng quỳ tím đưa sang màu sắc đỏ.

(5) môi trường xung quanh bazơ làm quỳ tím đưa sang màu xanh.

(6) môi trường xung quanh trung tính không làm cho quỳ tím đưa màu.

Số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

HCl khô khi chạm mặt quỳ tím thì làm quỳ tím:

A. đưa sang color đỏ

B. Chuyển sang màu sắc xanh

C. Không chuyển màu

D chuyển không màu

Cho các dung dịch sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch khiến cho quỳ tím đổi greed color là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D. NaHSO4 ; Na2CO3

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch tạo nên quỳ tím đổi blue color là

A. NaOH; Na2SO4; Na2CO3

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C. NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D.

Xem thêm: Em Hay Tưởng Tượng Được Gặp Người Cháu Trong Bếp Lửa Của Bằng Việt

NaHSO4; NaOH; NaHCO3

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 và Na2CO3. Số hỗn hợp làm chuyển màu quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5


D. 7

Chọn A

Cho các dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím:

+ Đổi thành xanh: NaOH, Na2CO3

+ Đổi thành xanh rồi mất màu: NaClO

+ Đổi thành đỏ: NaHSO4

Cho những dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 va Na2CO3. Tất cả bao nhiêu hỗn hợp làm thay đổi màu sắc quỳ tím


Chỉ được dùng thêm quỳ tím hãy chỉ rõ cách thức nhận ra các dd bị mất nhãn sau:

a,NaHSO4,Na2CO3,Na2SO3,BaCl2,Na2S

b,HCl,H2SO4,CaCl2,Na2SO4,Ba(OH)2,KOH

(1)BaCl2 cùng Na2CO3 (2) Ba(OH)2 và H2SO4 (3) NaOH và AlCl3

(7)Fe(NO3)2 cùng HCl (8) BaCl2 và NaHCO3 (9) FeCl2 cùng H2S


cho các dung dịch sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch làm cho quỳ tím đổi greed color là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D. NaHSO4 ; Na2CO3

cho những dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch khiến cho quỳ tím đổi greed color là

A. NaOH; Na2SO4; Na2CO3

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C. NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D. NaHSO4; NaOH; NaHCO3


Khi đến quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì:

A. Đỏ

B. Xanh

C. Tím

D. Không màu

cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 và Na2CO3. Số hỗn hợp làm thay đổi màu sắc quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7


Tất ᴄả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

a,Tính pH ᴄủa dung dịᴄh NaOH 0,01 (M). Dung dịᴄh nàу làm quỳ tím ᴠà phenolphtalein ᴄhuуển ѕang color gì?

b, Tính pH ᴄủa dung dịᴄh HCl 0,01 (M). Dung dịᴄh nàу làm cho quỳ tím ᴠà phenolphtaleinđổi ѕang color gì


*

a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfraᴄ10^-14 = 10^-12M\Rightarroᴡ pH = -log() = 12)

Dung dịᴄh nàу có tác dụng quỳ tím hóa хanh, làm dung dịᴄh phenolphtalein ᴄhuуển ѕang màu sắc đỏ.

Bạn đã хem: Chỉ bởi quì tím, nhận biết: na2ᴄo3, na2ѕo4, nahѕo4 làm cho quỳ tím ᴄhuуển màu gì,


toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

a,Tính pH của hỗn hợp NaOH 0,01 (M). Dung dịch nàу làm quỳ tím ᴠà phenolphtalein chuуển ѕang color gì?

b, Tính pH của hỗn hợp HCl 0,01 (M). Hỗn hợp nàу làm quỳ tím ᴠà phenolphtaleinđổi ѕang color gì


*

a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfrac10^-14 = 10^-12M\Rightarroᴡ pH = -log() = 12)

Dung dịch nàу làm cho quỳ tím hóa хanh, làm cho dung dịch phenolphtalein chuуển ѕang màu đỏ.

Bạn sẽ хem: Nahѕo4 có tác dụng quỳ tím chuуển màu sắc gì


a,Tính pH của dung dịch NaOH 0,01 (M). Dung dịch này làm quỳ tím với phenolphtalein gửi sang màu gì?

b, Tính pH của dung dịch HCl 0,01 (M). Dung nhờn này làm quỳ tím với phenolphtaleinđổi sang color gì


*

a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfrac10^-14 = 10^-12M\Rightarrow pH = -log() = 12)

Dung dịch này làm quỳ tím hóa xanh, làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang color đỏ.Bạn đang xem: Nahso4 làm quỳ tím thay đổi màu sắc gì


b)

( = C_M_HCl = 0,01M\Rightarrow pH = -log() = -log(0,01) = 2)

Dung dịch này làm quỳ tím hóa đỏ, ko làm thay đổi màu dung dịch phenolphtalein.

Bạn vẫn xem: Nahso4 có tác dụng quỳ tím đổi màu gì


HCl khô khi gặp gỡ quỳ tím thì có tác dụng quỳ tím:

A. Gửi sang color đỏ

B. đưa sang color xanh

C. Không đưa màu

D gửi không màu

Cho các dung dịch sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch tạo cho quỳ tím đổi màu xanh da trời là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D.

NaHSO4 ; Na2CO3

Cho những dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch khiến cho quỳ tím đổi màu xanh lá cây là

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C. NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D.

Xem thêm: Các Phong Tục Tập Quán Của Người Việt Nam, Các Phong Tục, Tập Quán Và Lễ Hội

NaHSO4; NaOH; NaHCO3

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 với Na2CO3. Số dung dịch làm thay đổi màu quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Chọn A

Cho các dung dịch làm chuyển màu quỳ tím:

+ Đổi thành xanh: NaOH, Na2CO3

+ Đổi thành xanh rồi mất màu: NaClO

+ Đổi thành đỏ: NaHSO4

Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 va Na2CO3. Gồm bao nhiêu dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

Đáp án A.

Các hỗn hợp làm chuyển màu quỳ tím

Làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Na2CO3

làm quỳ tím hóa đò: NaHSO4

làm cho quỳ tím hóa xanh tiếp đến mất màu: NaClO

Dung dịch X làm cho quỳ tím thay đổi màu xanh, còn hỗn hợp Y không làm cho quỳ tím đổi màu. Trộn X vả Y nhận được kết tủa. X, Y theo lần lượt là: