Mức Phản Ứng Của Kiểu Gen

     

A.Là tập hợp các kiểu hình của thuộc một kiểu ren tương ứng với những điều kiện môi trường khác nhau

B.Là giới hạn phản ứng của kiểu gene trong điều kiện môi trường khác nhau.

Bạn đang xem: Mức phản ứng của kiểu gen

C.Là giới hạn phản ứng của kiểu hình vào điều kiện môi trường khác nhau.

D.Là những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Lời giải:

Đáp án đúng:A -Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu ren tương ứng với những điều kiện môi trường không giống nhau

Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gene tương ứng với những điều kiện môi trường không giống nhau

Giải thích:

Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của thuộc một kiểu gene tương ứng với các điều kiện môi trường không giống nhau

Trong ngànhdi truyền học, thuật ngữmức phản ứngcó nghĩa là tập hợp cáckiểu hìnhcủa mộtkiểu gentương ứng với cácmôi trườngkhác nhau.

Sự phản ứng thành những kiểu hình không giống nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác biệt được gọi là sự mềm dẻo kiểu hình. Sự mềm dẻo này có được là do có sự tự điều chỉnh vào cơ thể nhưng về bản chất là sự tự điều chỉnh của kiểu gene giúp sinh vật yêu thích nghi với sự gắng đổi của điều kiện môi trường. Mỗi kiểu ren chỉ tất cả thể điều chỉnh kiểu hình của bản thân trong một phạm vi nhất định. Độ mềm dẻo của một kiểu gen được xác định bằng số kiểu hình gồm thể gồm của kiểu gen đó. Để kiểm tra mức phản ứng của một kiểu gen, người ta có thể tạo ra các cá thể tất cả kiểu hình không giống nhau từ một kiểu gene ban đầu.

Ví dụ: Giống lúa DR2 được tạo ra từ dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, chỉ đạt 4,5-5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường.

*

Kiến thức mở rộng:

Mức phản ứng của kiểu gen

1. Khái niệm mức phản ứng của một kiểu gen:

Tập hợp các kiểu hình của thuộc 1 kiểu gene tương ứng với những môi trường không giống nhau gọi là mức phản ứng của một kiểu gen.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Tả Cảnh Thiên Nhiên, Viết Đoạn Văn Về Cảnh Đẹp Thiên Nhiên Nước Ta

Ví dụ: Tập hợp những kiểu hình của một bé tắc kè tương ứng với những chế độ môi trường được gọi là mức phản ứng

- Kiểu hìnhlà tập hợp tất cả những đặc điểm (thường gọi làtính trạng) có thể quan ngay cạnh được của một sinh vật.

Vì mỗi sinh vật tất cả rất nhiều tính trạng, đề nghị trong thực tế khi nói về kiểu hình của sinh vật thì người ta chỉ nói về một hoặc vài ba tính trạng của sinh vật đó đang được xét đến.Ví dụ như khi nói về color mắt của người, ta có thể nói anh X có kiểu hình mắt đen, chị Y có kiểu hình mắt nâu, bà Z tất cả kiểu hình mắt xanh, v.v.

Kiểu hình là biểu hiện ra bên phía ngoài của kiểu gen. Gồm thể bao gồm những đặc điểm hình hài học, đặc điểm phân phát triển, những tính chất sinh hóa hoặc sinh lý bao gồm thể đo đạc cùng kiểm nghiệm,hành viv.v vị kiểu gen đưa ra phối thuộc với tác động của môi trường. Khi một tính trạng có nhiều biểu hiện ra phía bên ngoài rất khác nhau, nghĩa là kiểu hình rất phong phú, thì tính trạng đó bao gồm thể được gọi là loại tính trạngđa hình

2. Đặc điểm của mức phản ứng

- Mức phản ứng vị gen quy định, trong cùng 1 kilogam mỗi gen có mức phản ứng riêng.- có 2 loại mức phản ứng:+ Mức phản ứng rộng : thường là những tính trạng về số lượng như: năng suất sữa, khối lượng, tốc độ sinh trưởng, sản lượng trứng, sữa.+ Mức phản ứng hẹp : là những tính trạng chất lượng như: tỉ lệ bơ sữa...* Mức phản ứng càng rộng sinh vật càng dễ mê thích nghi.- Di truyền được vì vị KG quy định- ráng đổi theo từng loại tính trạng.Kiểu gene quy định mức phản ứng, khả năng về năng suất của giống. Kỹ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của một giống.Như vậy để cải thiện năng suất cần gồm kỹ thuật chăm sóc cao đồng thời với việc làm gắng đổi vốn gen (cải tạo giống).

* Phương phápxác định mức phản ứng:Để xác định mức phản ứng của 1 kg cần phải tạo ra những cá thể sinh vật có cùng 1 KG, với cây sinh sản sinh dưỡng tất cả thể xác định mức phản ứng bằng cách cắt đồng loạt cành của cùng 1 cây đem trồng và theo dõi đặc điểm của chúng

3. Sự mềm dẻo về kiểu hình

Hiện tượng một kiểu gen bao gồm thể ráng đổi kiểu hình trước những điều kiện môi trường không giống nhau gọi là sự mềm dẻo về kiểu hình (hay còn gọi là thường biến).

4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu mức phản ứng

Tìm được kiểu hình ước ao muốn từ kiểu gen, tất cả biện pháp chăm sóc say đắm hợp để tăng năng suất.

Xem thêm: Saccarozo Chỉ Có Cấu Tạo Mạch Vòng

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu ren nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật tất cả cùng một kiểu gene rồi cho việc đó sống ở các môi trường không giống nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc phân chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.