Một Vệ Tinh Nhân Tạo Bay Quanh Trái Đất Ở Độ Cao H=6400Km

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn sẽ xem: Một vệ tinh tự tạo bay xung quanh trái đất ở chiều cao h=6400km


Bạn đang xem: Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất ở độ cao h=6400km

*

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h=6400km.Tốc độ dài của vệ tinh nhân tạo là? mang lại bán kính của Trái Đất R = 6400km. Lấy g = 10 m/s2


*

Ở độ cao bằng một nửa bán kính Trái Đất có một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự vì ở mặt đất là 10 m / s 2 và bán kính Trái Đất là 6400 km. Tốc độ dài của vệ tinh là

A. 6732 m/s

B. 6000 m/s

C. 6532 m/s

D. 5824 m/s


*

Ở độ cao bằng 7/9 bán kính Trái Đất có một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều bao bọc Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự bởi ở mặt đất là 10 m / s 2 và bán kính Trái Đất là 6400 km. Tốc độ dài và chu kì chuyển động của vệ tinh lần lượt là

A. 7300 m/s ; 4,3 giờ

B. 7300 m/s ; 3,3 giờ

C. 6000 m/s ; 3,3 giờ

D. 6000 m/s ; 4,3 giờ

Chọn C.
Xem thêm: Phân Tích Hình Ảnh Chuyến Tàu Đêm Trong Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam

*

*

Một vệ tinh có khối lượng 600 kilogam đang cất cánh trên quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Lấy g = 10 m / s 2 . Lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh là

A. 1700 N

B. 1600 N

C. 1500 N

D. 1800 N

Chọn C.

Lực hấp dẫn (trọng lực) đóng vai trò lực hướng tâm:


Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh cất cánh ở độ cao 320km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc của vệ tinh có giá trị gần nhất là

A. 7795m/s

B. 7651m/s

C. 6800m/s

D. 7902m/s

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất, mỗi vòng hết 90 phút. Vệ tinh bay ở độ cao 320 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất là 6380 km. Vận tốc và gia tốc hướng trọng điểm của vệ tinh là:


Follow Us


Có gì mới
Xem thêm: Kinh Thánh Giản Lược: Thánh Thư Quan Trọng Với Lời Bài Hát Tình Phủ

Trending