Một vật nhỏ có khối lượng m 2kg trượt xuống

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một vật bé dại khối lượng m = 2 k g trượt xuống 1 mặt đường dốc trực tiếp nhẵn tại một thời điểm khẳng định có tốc độ 3m/s, tiếp đến 4s thiết bị có vận tốc 7m/s, tiếp ngay tiếp nối 3s vật bao gồm động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s
Bạn đang xem: Một vật nhỏ có khối lượng m 2kg trượt xuống

*

+ a = v 2 − v 1 Δ t 1 = v 3 − v 2 Δ t 2 ⇒ 7 − 3 4 = v 3 − 7 3 ⇒ v 3 = 10 m / s

+ Động lượng: p = m . V = 2.10 = đôi mươi k g . M / s

Chọn lời giải B

Một vật nhỏ dại khối lượng m=2kg trượt xuống 1 đường dốc trực tiếp

nhẵn tại một thời điểm khẳng định có vận tốc 3m/s, sau đó 4s đồ vật có gia tốc

7m/s, tiếp ngay tiếp đến 3s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s

Một vật nhỏ tuổi khối lượng m = 2 kg trượt xuống 1 mặt đường dốc trực tiếp nhẵn tại một thời điểm xác minh có tốc độ 3 m/s, tiếp nối 4s thứ có vận tốc 7 m/s, tiếp ngay sau đó 3s vật tất cả động lượng (kg.m/s) là:

A. 28kg.m/s

B. 20kg.m/s

C. 10kg.m/s

D. 6kg.m/s

Một vật nhỏ khối lượng m=2kg trượt xuống dốc trực tiếp nhẵn tại một thời điển xát định có tốc độ 3m/s tiếp nối 4s gia tốc 7m/s tiếp ngay tiếp nối 3s vật tất cả động lượng là

Một vật nhỏ dại khối lượng m = 2 kg trượt xuống một mặt đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, tiếp nối 4 s có gia tốc 7 m/s tiếp ngay tiếp đến 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6 ; B. 10

C. đôi mươi ; D. 28

Một vật bé dại khối lượng m = 2 kg trượt xuống một con đường dốc trực tiếp nhẵn tại 1 thời điểm khẳng định có gia tốc 3 m/s, tiếp nối 4 s có gia tốc 7 m/s, tiếp ngay tiếp nối 3 s vật có động lượng là 

A. 30 kg.m/s

B. 70 kg.m/s

C.

Xem thêm: Download Sách Thế Giới Diệu Kỳ Tập 80, Thế Giới Diệu Kỳ


Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 7 Chọn Lọc, Văn Mẫu Lớp 7


20 kg.m/s

D. 40 kg.m/s

một viên gạch cân nặng 2 kg trượt xuống một khía cạnh phẳng nghiêng, tại 1 thời điểm xác minh có vận tốc là 3m/s, tiếp nối 4s có gia tốc là 7m/s, tiếp ngay kế tiếp 3s vật bao gồm động lượng là?

Cho một hệ bao gồm 2 vật gửi động. Trang bị 1 có cân nặng 2 kg có gia tốc có độ bự 4 m/s. đồ vật 2 có khối lượng 3 kg tất cả vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi v2→ thuộc hướng với v1→.A15 (kg.m/s)B14 (kg.m/s)C12 (kg.m/s)D16 (kg.m/s)

 

 

Một trang bị có trọng lượng 900g được đặt trên một đỉnh dốc nhiều năm 75cm và cao 45cm. đến trượt không thiết bị tốc lúc đầu từ đỉnh dốc. Mang g = 10 ( m / s 2 )

1. Sử dụng định phương pháp bảo toàn cơ năng tìm:

a. Xác định vận tốc của thiết bị ở cuối chân dốc ?

b. Xác định vị trí nhằm W d = 2 W t và vận tốc của trang bị khi đó. Tính thay năng cua trang bị ?

2. Thực hiện định lý hễ năng tìm:

a. Xác minh vận tốc của thứ của thiết bị tại vị trí biện pháp chân dốc 27cm.Bạn đang xem: Một vật nhỏ có cân nặng m 2kg trượt xuống

b. Khẳng định quãng con đường của trang bị khi đồ gia dụng đạt được vận tốc 1,2 m/s

Một đồ có cân nặng 2kg trượt qua A với gia tốc 2m/s down nghiêng AB dài 2m, cao 1m. Biết thông số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là µ = 1 3 . đem g = 10ms-2.

c. Tại chân dốc B vật tiếp tục hoạt động trên mặt phẳng nằm ngang BC lâu năm 2m thì dừng lại. Xác minh hệ số ma gần kề trên phần đường BC này.