Một Tụ Điện Có Điện Dung 10

     

Một tụ điện bao gồm điện dung (10mu F) được tích điện mang đến một hiệu điện nắm xác định. Kế tiếp nối hai phiên bản tụ này vào một trong những cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ bỏ cảm 1H. Làm lơ điện trở của những dây nối, đem (pi ^2 = 10). Sau khoảng thời gian ngắn độc nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) năng lượng điện trên tụ có giá trị bởi một nửa cực hiếm ban đầu?
Bạn đang xem: Một tụ điện có điện dung 10

Kể từ dịp nối (pha của q là 0) cho đến khi điện tích bên trên tụ có giá trị bởi một nửa giá bán trị ban đầu (pha của q là (fracpi 3)) => thời gian ngắn tuyệt nhất là:

(t = dfracT6 = frac2pi sqrt LC 6 = dfrac2pi sqrt 10.10^ - 6.1 6 = dfrac1300s)


*
*
*
*
*
*
*
*

Phương trình giao động của năng lượng điện trong mạch giao động LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của mẫu điện vào mạch là:


Phương trình giao động của điện tích trong mạch xấp xỉ LC là (q = Q_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của hiệu điện thay trong mạch là:


Biểu thức của cường độ mẫu điện trong mạch dao động LC là (i = I_0cos (omega t + varphi )). Biểu thức của điện tích trong mạch là:


Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung (C = 10 pF) và cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm (L = 0,25 mH), cường độ cái điện cực to là (50 mA). Tại thời điểm ban đầu cường độ chiếc điện qua mạch bằng không. Biểu thức của điện tích trên tụ là:


Cho mạch xê dịch điện từ tự do gồm tụ điện gồm điện dung C = 1μF. Biết biểu thức cường độ cái điện trong mạch là i = 20cos(1000t + π/2) mA. Biểu thức năng lượng điện áp thân hai phiên bản tụ điện gồm dạng:


Một mạch xấp xỉ LC bao gồm điện áp 2 bạn dạng tụ là u = 5cos(104t) V, năng lượng điện dung C = 0,4 μF. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Mạch xấp xỉ gồm tụ điện gồm điện dung (C = 10nF)và cuộn dây thuần cảm có thông số tử cảm (L = 10_mH). Tụ năng lượng điện được tích điện đến hiệu điện chũm 12V. Kế tiếp cho tụ phóng năng lượng điện trong mạch. Lấy (pi ^2 = 10)và gốc thời hạn là thời gian tụ ban đầu phóng điện. Biểu thức của loại điện vào cuộn cảm là :


Mạch giao động LC gồm cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm (L = 2mH)và tụ điện gồm điện dung (C = 5pF)Tụ được tích điện đến hiệu điện cố kỉnh 10V, tiếp đến người ta khiến cho tụ phóng điện trong mạch. Nếu lọc gốc thời gian là thời điểm tụ bước đầu phóng năng lượng điện thì biểu thức của năng lượng điện trên bản tụ năng lượng điện là:


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $C = 500 pF$, $L = 0,2mH$, $E = 1,5 V$. Mang $π^2= 10$. Tại thời gian $t = 0$, khóa K chuyển từ là một sang 2. Cấu hình thiết lập phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của điện tích trên tụ năng lượng điện C theo thời gian?


*

Một mạch giao động lí tưởng đang sẵn có dao rượu cồn điện từtựdo cùng với chu kì xấp xỉ T. Tạithời điểm t = 0, năng lượng điện trên một phiên bản tụ năng lượng điện đạt cực hiếm cực đại. Điện tích trên bản tụ này bởi 0 sinh hoạt thời điểm đầu tiên (kể trường đoản cú t = 0) là:
Xem thêm: Tìm M Để Đường Thẳng Cắt Đồ Thị Tại 2 Điểm Phân Biệt Khi Và Chỉ Khi

Một mạch xê dịch điện tự LC lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần bao gồm độtựcảm 1 H và tụ điện gồm điệndung 10 μF. Mang π2= 10. Thời gian đầu, điện tích trên một bạn dạng tụ năng lượng điện đạt quý hiếm cực đại. Điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá chỉ trị lúc đầu sau khoảng thời hạn ngắn nhất là:


Một mạch xê dịch điện tự LC lí tưởng có cuộn cảm thuần tất cả độtựcảm 5μH và tụ điện gồm điện dung 5 μF. Trong mạch có giao động điện từ bỏ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần thường xuyên mà năng lượng điện trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là


Một mạch dao động điện từlí tưởng đang xuất hiện dao hễ điện từtựdo. Tại thời khắc t = 0, điện tích trên một bạn dạng tụ điện rất đại. Sau khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị Δt thì điện tích trên bạn dạng tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì xấp xỉ riêng của mạch dao động này là:


Một mạch xê dịch điện từ lí tưởng đang sẵn có dao đụng điện từtựdo. Biết điện tích cực lớn trên một bản tụ điện là (4sqrt 2 mu C)và cường độ mẫu điện cực đại trong mạch là (0,5sqrt 2 pi A)Thời gian ngắn nhất nhằm điện tích trên một bạn dạng tụ sút từ q0đến (fracq_0sqrt 2 )là:


Một mạch dao động điện từlí tưởng đang sẵn có dao động điện từtựdo, thời điểm lúc đầu điện tíchtrên tụ năng lượng điện đạt giá trị cực đại q0= 10-8C. Thời gian ngắn nhất nhằm tụ phóng hết năng lượng điện là 2 μs. độ mạnh hiệu dụng của loại điện trong mạch là:


Một mạch giao động điện từ bỏ LC lí tưởng đang sẵn có dao đụng điện từtựdo. Biết năng lượng điện tíchcực đại bên trên một bản tụ năng lượng điện là q0= 1μC và cường độ cái điện cực đại trong mạch là I0= 3π mA. Tính từ thời khắc điện tích trên tụ là q0, khoảng thời hạn ngắn độc nhất để dòng điện vào mạch bao gồm độ lớn bằng I0là:


Khi điện tích trên tụ tăng trường đoản cú $0$ lên $0,5 m left( mu C ight)$ thì đôi khi cường độ dòng điện trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng giảm từ $3pi left( mA ight)$ xuống (dfrac3sqrt 3 pi 2mA) . Khoảng thời gian xảy ra sự biến đổi thiên này là:


Trong mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao rượu cồn điện từtựdo. Biết thời gian để cường độdòng điện trong mạch bớt từ giá trị cực to I0= 2,22 A xuống còn một ít là τ = 8/3 (μs). Ở những thời điểm cường độ cái điện trong mạch bởi không thì năng lượng điện trên tụ bằng:


Trong mạch dao động lí tưởng đang sẵn có dao hễ điện từ tự do với chu kỳ luân hồi T. Biết tụ điện có điện dung (2nF) và cuộn cảm tất cả độ từ bỏ cảm (8mH). Tại thời điểm t1, cường độ loại điện vào mạch gồm độ to (5 mA). Tại thời khắc t2 = t1 + 2π.10-6(s) năng lượng điện áp giữa hai bạn dạng tụ có độ lớn


Một mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần tất cả độ tư cảm (L) cùng tụ điện bao gồm điện dung (C) đang có dao rượu cồn điện tự tự do. Ở thời khắc (t), chiếc điện qua cuộn dây tất cả cường độ bằng (0) thì ở thời điểm (t + dfracpi sqrt LC 2)


Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L với tụ điện gồm điện dung C đang sẵn có dao hễ điện tự tự do. Điện tích bên trên một bạn dạng tụ ở thời gian t tất cả dạng biểu thức (q = q_0cosleft( omega t + fracpi 2 ight)left( C ight)) (t tính bởi giây). Kể từ thời điểm ban đầu (t = 0), sau khoảng thời hạn ngắn tốt nhất (10^ - 6s) thì năng lượng điện trên bạn dạng tụ bởi 0. Tần số giao động của mạch này là


Cường độ loại điện ngay tắp lự trong một mạch xấp xỉ là (i = 0,05cos 100pi t) (A). Thông số tự cảm của cuộn dây là 2mH. Rước (pi ^2 = 10). Điện dung cùng biểu thức điện tích của tụ điện có giá trị làm sao sau đây?


Trong mạch xê dịch LC lý tưởng, đại lượng như thế nào không vừa lòng phương trình vi phân dạng (x"" - omega ^2x = 0), với (omega = dfrac1sqrt LC ).
Xem thêm: Những Bài Văn Hay Lớp 3 Tuyển Chọn Dành Cho Các Bạn Học Sinh Và Thầy Cô

Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng cùng với (q) là điện tích trên tụ, (i) thuộc dòng điện ngay thức thì trong mạch. Đồ thị mô tả sự nhờ vào của (q^2)vào (i^2)như hình vẽ. Cách sóng mà mạch thu được trong bầu không khí là

*


Một tụ điện gồm điện dung (C = 0,202mu mF) được tích điện cho hiệu điện cố kỉnh (U_0). Lúc (t = 0), hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây tất cả độ từ bỏ cảm bởi (0,5H). Bỏ qua mất điện trở thuần của cuộn dây với của dây nối. Lần trang bị hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích thuở đầu là ở thời khắc nào?