Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn Là

     
Hãy nhập câu hỏi của bạn, nangngucnoisoi.vn đang tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Trường hợp không thỏa mãn với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.Bạn đã xem: Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy béo 120m đáy bé xíu bằng 2/3 đáy to và bằng 4/3 chiều cao

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy mập 120m,đáybé bằng2/3 đáy bự . Đáybé dài hơn chiều cao 5m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 64,5kg thóc . Hỏi trên thửa rộng lớn thu hoạch được từng nào tạ thóc.

Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kilogam thóc

=48,375 tạ thóc

Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

120:3x2=80(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

80-5=75(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(80+120)x75:2=7500(m2)

TRên thửa ruộng đó thu hoạch được:

7500:100x64,5=4837,5 kilogam thóc

=48,375 tạ thóc

Ai bên trên 10 điểm hỏi đáp thì bản thân nha bản thân đang nên gấp chỉ với 99 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình vẫn đền bù xứng đáng

tích nha


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là

*

*

*Xem thêm: Hệ Thần Kinh Dạng Lưới, Hệ Thần Kinh Dạng Chuỗi Hạch Và Hệ Thần Kinh Dạng Ống ?

*

*Xem thêm: Xem Phim Gái Già Xì Tin Tap 7 Thói Quen Tạo Gia Đình Hạnh Phúc

= 7500 (cm2)

7500cm2thì đối với 100cm2thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng đó là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

1 thửa ruộng hình thang gồm đáy bự 120m, đáy bé xíu bằng 2/3 lòng lớn. Đáy nhỏ nhắn dài hơn độ cao 5m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 64,5kg thóc. Tính số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng đó?

Đọc tiếp...

đáy bé là : 120x2/3=80 m

chieu cao là :80-5=75 m

dien h thua trận ruong hình thang là : (120+80)x75:2=7500m²

7500m² gấp 100m² số lần là ; 7500:100=75(lần)

số thóc thu hoạch tren thua ruộng là : 64.5 x 75 = 4837.5 kg

ủng hộ mình nha

Đáy bé xíu là : 120 x(frac23)= 80 (m)

Chiều cao là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : ( 120 + 80 ) x 75 = 15 000 ( m2)

Số thóc thu hoạcđược bên trên thửa ruộng là : 15 000 : 100 x 64,5 = 9675 ( kg)

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy béo 120m, đáy nhỏ bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m^2 thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Đọc tiếp...

Đáybé của thửa ruộng là : 120 x 2/3 = 80 (m)

Chiều cao thửa ruộng là : 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là : (120+ 80) x 75 : 2 = 7500 (m2)

7500m2 vội 100m2 tần số là : 7500 : 100 = 75 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là : 64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số : 4837,5kg thóc

Đáp số :

đáy bé thửa ruộng hình thang là

120 : 3 x 2 = 80m

chiều cao thửaruộng là

80 - 5 =75m

diện tích thửa ruộng là

( 120 + 80 ) x 75 : 2 = 7500m2

thửa ruộng đó thu hoạch được

7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 kilogam thóc

Đáy nhỏ nhắn là:

120:x2:3=80(m)​

Chiều cao là:

80-5=75(m)

diện tích thửa ruộng hình thang là:

(120+80)x75:2=7500(m2)

1m2thu hoạch được số thóc là:

100:64,5=0,645(m)

Số kilogam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là:

7500x0,645=4837,5 kilogam thóc

Đ/S:4837,5 kilogam thóc

soát sổ Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp giờ Anh lớp 5αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗Chuyên mục: Tổng hợp