Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f 20cm

     

Vật AB là đoạn trực tiếp sáng nhỏ dại vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho hình ảnh cao bằng 0,5 lần thiết bị và biện pháp vật 60cm. Đầu A của vật nằm ở vị trí trục thiết yếu của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần cực hiếm nào độc nhất sau đây:
Bạn đang xem: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f 20cm

Một thiết bị sáng phẳng nhỏ tuổi AB đặt vuông góc với trục thiết yếu của thấu kính phân kì, A ngơi nghỉ trên trục chính, cho hình ảnh A1B1. Duy trì vật nắm định, dịch chuyến thấu kính một đoạn 10 cm dọc theo trục chính, ra xa vật thì cho hình ảnh A2B2. BiếtA2B2=2A1B1/3và cáchA1B1một đoạn 25/3 cm. Tìm kiếm tiêu cự của thấu kính.


Vật sáng sủa AB được đặt tuy vậy song với màn và phương pháp màn một khoảng cố định L. Một thấu kính hội tụ có xấu đi f tất cả trục chủ yếu qua điểm A và vuông góc cùng với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Tín đồ ta phân biệt chỉ có 1 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ đường nét của thứ trên màn. Lựa chọn hệ thức đúng


Đăt đồ gia dụng sáng bé dại AB vuông góc trọc chính cua thấu kính tất cả tiêu cạ 16 cm, cho ảnh cao bởi nửa vật khoảng cách giũa thiết bị vả hình ảnh là


Đặt một đồ dùng phẳng nhỏ dại AB trước một thấu kính vuông góc với trục chính của thấu kính. Bên trên màn vuông góc với trục thiết yếu ở vùng phía đằng sau thấu kính thu được một ảnh rõ nét to hơn vật, cao 4 mm. Giữ vật vắt định, dịch chuyển thấu kính dọc từ trục thiết yếu 5 centimet về phía màn thì màn phải di chuyển màn 35 cm bắt đầu lại thu được ảnh rõ đường nét cao 2 mm. Xấu đi thấu kính là


Vật sáng bé dại AB để vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có xấu đi 20cm choảnh rõ nét trên màn với số phóng đai hình ảnh k1. Giữ lại vật rứa định, dịch thấu kính lại gần vật dụng thêm một đoạn 4cm thì bắt buộc dịch màn hình ảnh một đoạn 316cm, new thu được hình ảnh thật trên màn. Quý hiếm của k1 gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây?


Một đồ gia dụng phẳng nhỏ tuổi AB đặt tuy vậy song với cùng một màn ảnh và biện pháp màn 3m. Một thấu kính hội tụ sắp xếp sao cho trục chính trải qua A, vuông góc với AB thì hình ảnh A’B’ cao vội vàng 4 lần vật, thể hiện rõ nét trên màn. Khi dịch chuyển vật xa màn thêm 60cm thì hình ảnh cách màn một khoảng


Vật AB là đoạn trực tiếp sáng nhỏ dại đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của một thấu kính cho hình ảnh ảo cao bằng 5 lần vật với cvachs đồ gia dụng 60cm. Đầu A của vật nằm tại vị trí trục bao gồm của thấu kính. Tiêu cực của thấu kính gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây?
Xem thêm: Địa Điểm Ăn Chơi Quận 1 - Địa Điểm Vui Chơi Quận 1

Một vật sáng nhỏ dại AB đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính hội tụ cho hình ảnh A1B1 bên trên màn ảnh đặt vuông góc cùng với trục chính. Giữ thắt chặt và cố định dịch thấu kính xa thiết bị một đoạn 45cm thì yêu cầu dịch màn một quãng 27cm mới thu được hình ảnh A2B2 bên trên màm và hình ảnh mới nhỏ tuổi hơn hình ảnh cũ 10 lần. Vừa đủ cộng những giá trị hoàn toàn có thể có của tiêu cự của thấu kính gần quý giá nào độc nhất vô nhị sau đây?


Một thấu kính hội tụ tiêu rất f. Đặt thấu kính này giữa đồ gia dụng AB với màn (song tuy vậy với vật) sao cho hình ảnh cảu AB hiện rõ nết bên trên màn và gấp rất nhiều lần lần vật. Để hình ảnh rõ nét của trang bị trên màn gấp ba lần vật, buộc phải tăng khoảng cách vật và màn thêm 10cm. Xấu đi của thấu kính bằng?


Vật sáng sủa AB cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật cùng màn ảnh, ta đặt một thấu kinh hội tụ O (tiêu cự f) coi như song song với thiết bị AB. Dịch rời O dọc từ trục chỉnh, ta thấy có hai vị tri của O để hình ảnh hiện rõ trên màn cùng với sổ phóng đại ảnh lần lượt là k1 và k2. Nhì vị tri này cách nhau 30 cm. Cực hiếm của biểu thức k1+k2f gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?


Vật sáng sủa AB đặt song song với màn và bí quyết màn một khoảng thắt chặt và cố định L. Một thấu kính có tiêu cực f tất cả trục chủ yếu qua điểm A với vuông góc với màn, được dịch chuyển giữa vật và màn. Fan ta nhận thấy có 2 địa chỉ của thấu kính cho hình ảnh rõ nét của vật dụng trên màn. Hai địa điểm này giải pháp nhau một khoảng chừng B. Chọn hệ thức đúng


Một thấu kính phân kì tất cả độ tụ −5 dp. Nếu vật sáng phăng để vuông góc vói trục thiết yếu và phương pháp thấu kính 30 cm thỉ ảnh cách đồ gia dụng một khoảng là L vói số phóng dại hình ảnh là k. Chọn giải pháp đúng


Cho một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10 cm. Ban đầu (t = 0), điểm sáng S bên trên trục bao gồm và phương pháp thấu kính 12 cm, tiếp nối cho thấu kính dịch rời ra sa S với vận tốc không thay đổi v = 1 cm/s theo phương dọc trục chính. Vận tốc của hình ảnh S’ so với đồ vật S đạt giá bán trị nhỏ tuổi nhất sống thời điểm
Xem thêm: 19 Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức Và Chứng Minh Bất Đẳng Thức

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam