Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có một đầu cố định

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một sợi đây lũ hồi lâu năm 90 cm gồm một đầu cố định và thắt chặt và một đầu trường đoản cú do đang xuất hiện sóng dừng. Tất cả đầu dây cầm cố định, bên trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thởi gian thân 6 lần thường xuyên sợi dây choãi thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A.

Bạn đang xem: Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có một đầu cố định

1,2 m/s

B. 2,9 m/s

C. 2,4 m/s

D. 2,6 m/s


*

*


Một sợi đây bầy hồi nhiều năm 90 cm bao gồm một đầu cố định và một đầu từ do đang sẵn có sóng dừng. Của cả đầu dây cố gắng định, trên dây tất cả 8 nút. Biết rằng khoảng thởi gian thân 6 lần liên tục sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. 1,2 m/s.

B. 2,9 m/s.

C. 2,4 m/s.

D. 2,6 m/s.


Một gai đây bầy hồi nhiều năm 90 cm tất cả một đầu cố định và thắt chặt và một đầu từ bỏ do đang xuất hiện sóng dừng. Của cả đầu dây vậy định, trên dây tất cả 8 nút. Biết rằng khoảng thời hạn giữa 6 lần liên tiếp sợi dây chạng thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 1,2 m/s.

B. 2,9 m/s

C. 2,4 m/s.

D. 2,6 m/s


Một sợi dây đàn hồi nhiều năm 90 cm gồm một đầu cố định và thắt chặt và một đầu trường đoản cú do đang sẵn có sóng dừng. Bao gồm cả đầu dây vậy định, bên trên dây tất cả 8 nút sóng. Hiểu được khoảng thời hạn giữa 6 lần thường xuyên sợi dây choạc thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 1,2 m/s

B. 2,4 m/s

C. 2,6 m/s

D. 2,9 m/s


Một gai dây lũ hồi dài 90cm gồm một đầu cố định và một đầu từ do đang có sóng dừng. Kể cả đầu dây cầm cố định, bên trên dây có 8 nút. Hiểu được khoảng thời hạn giữa 6 lần tiếp tục sợi dây chạng thẳng là 0,25s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 1,2 m/s

B. 2,9 m/s

C.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 7.2 Gam Kim Loại M

2,4 m/s

D. 2,6 m/s


Một tua dây đàn hồi dài 9cm có một đầu thắt chặt và cố định và một đầu trường đoản cú do đang xuất hiện sóng dừng. Bao gồm cả đầu dây nuốm định, bên trên dây bao gồm 8 nút. Hiểu được khoảng thời hạn giữa 6 lần tiếp tục sợi dây choạc thẳng là 0,25s. Tốc độ truyền sóng trên dây l

A. 1,2(m/s)

B. 2,9(m/s)

C. 2,4(m/s)

D. 2,6(m/s)


Trên một sợi dây bầy hồi nhiều năm 0,8 m nhị đầu cố định và thắt chặt đang gồm sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Biết khoảng thời gian giữa hai lần tiếp tục mà phần đông điểm bên trên dây đều sở hữu cùng li độ bằng 0,1 s. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng

A. 4,0 m/s.

B. 1,6 m/s.

C. 1,0 m/s

D. 2,0 m/s


Trong phân tích về sóng dừng, trên một tua dây bầy hồi lâu năm 1,2 m với nhị đầu thay định, tín đồ ta quan giáp thấy ngoài hai đầu dây cố định còn gồm hai điểm không giống trên dây ko dao động. Biết khoảng thời hạn giữa nhì lần tiếp tục với sợi dây doãi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây l

A. 8 m/s.

B. 4 m/s.

C. 12 m/s.

D.

Xem thêm: Lời Bài Thơ Khi Mẹ Vắng Nhà " Của Nhà Thơ Trần Đăng Khoa, Bài Thơ Khi Mẹ Vắng Nhà (Trần Đăng Khoa) (1967)

 16 m/s.


Trong nghiên cứu về sóng dừng, bên trên một gai dây bầy hồi dài 1,2 m với nhì đầu nuốm định, bạn ta quan ngay cạnh thấy kế bên hai đầu dây cố định còn gồm hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa nhì lần liên tục với sợi dây choãi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là