Một Sợi Dây Căng Giữa 2 Điểm Cố Định Cách Nhau 75Cm

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một gai dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Tín đồ ta tạo ra sóng dừng trên dây. Hai tần số ngay sát nhau tuyệt nhất cùng tạo nên sóng giới hạn trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Gia tốc truyền sóng trên dây kia bằng:

A.Bạn đã xem: Một sợi dây căng giữa hai điểm thắt chặt và cố định cách nhau 75cm 75 m/s.

Bạn đang xem: Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75cm

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.

Một sợi dây căng thân hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo nên sóng giới hạn trên dây. Hai tần số ngay gần nhau duy nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Vận tốc truyền sóng bên trên dây kia bằng:

A. 75 m/s.

B.300 m/s.

C. 225 m/s.

D.7,5 m/s.


*

Đáp án A

+ nhị tần số liên tục trên dây mang đến sóng dừng, tương xứng với sóng dừng hình thành trên dây với n cùng n+1bó sóng. Ta có:


*

Một gai dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Tín đồ ta tạo thành sóng dừng trên dây. Nhì tần số sát nhau tuyệt nhất cùng tạo thành sóng dừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây đó bằng:

A. 75 m/s.

B. 300 m/s.

C. 225 m/s.

D. 7,5 m/s.

Đáp án A

+ nhì tần số liên tục trên dây mang lại sóng dừng, tương ứng với sóng dừng hình thành trên dây với n với n+1bó sóng. Ta có:

l = n v 2 f n l = ( n + 1 ) v 2 f n + 1 ⇒ f n = n v 2 l f n + 1 = ( n + 1 ) v 2 l

⇒ f n + 1 - f n = v 2 l = f 0 = 200 - 150 = 50 Hz ⇒ v = 75 m / s .

vớif0là tần số nhỏ nhất gây ra sóng dừng trên dây (tương ứng với một bó sóng).

Người ta chế tác sóng giới hạn trên một gai dây căng thân hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Nhị tần số sát nhau duy nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

B.

Xem thêm: Khi Em Đã Lớn Tập 16

300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s

Người ta sinh sản sóng dừng trên một sợi dây căng thân hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 cm. Nhị tần số gần nhau độc nhất cùng tạo thành sóng dừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 225 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 50 m/s

Đáp án C

Sóng ngừng trên dây tất cả hai đầu cố định và thắt chặt có tần số f = n v 21

Theo bài xích ra ta gồm ( n + 1 ) v 21 - n v 21 = 200 - 150 → v 21 = 50

→ tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50.2l = 50.2.0,75 = 75 m/s.

Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng giữa hai điểm thắt chặt và cố định cách nhau 75 cm. Hai tần số ngay gần nhau nhất cùng tạo thành sóng ngừng trên dây là 150 Hz với 200 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s

B. 300 m/s

C. 75 m/s

D. 225 m/s

Người ta tạo nên sóng dừng trên một tua dây căng thân 2 điểm vậy định. Nhị tần số ngay sát nhau độc nhất cùng tạo nên sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng ngừng trên dây kia là

A. 50 Hz

B.125 Hz

C.75 Hz

D.100 Hz

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Fan ta tạo nên sóng ngừng trên dây. Hai tần số gần nhau tốt nhất cùng tạo thành sóng ngừng trên dây là 150Hz cùng 200Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây đó bằng.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C. 225 m/s

D. 5 m/s

Một gai dây căng thân hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Người ta tạo nên sóng dừng trên dây. Nhì tần số gần nhau tuyệt nhất cùng tạo nên sóng ngừng trên dây là 150Hz với 200Hz. Vận tốc truyền sóng bên trên dây đó bằng.

A. 75 m/s

B. 300 m/s

C.

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Của Crom, Tính Chất Hóa Học Của Crom Và Bài Tập Vận Dụng

225 m/s

D. 5 m/s

Người ta tạo ra sóng ngừng trên một tua dây căng giữa 2 điểm cụ định. Hai tần số gần nhau độc nhất cùng tạo nên sóng giới hạn trên dây là 525 Hz với 600 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng ngừng trên dây đó là