MỘT QUẢ CẦU NHỎ KHỐI LƯỢNG 3 06.10

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Một trái cầu nhỏ dại khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18C ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song ở ngang, nhiễm điện trái dấu, giải pháp nhau 2cm. Rước g=10m/s2. Hiệu điện nuốm giữa nhì tấm sắt kẽm kim loại bằng A. 255V B. 127,5V C. 63,75V D....

Bạn đang xem: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 06.10


Một quả cầu nhỏ tuổi khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18C ở lơ lửng thân hai tấm kim loại song song ở ngang, nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau 2cm. Rước g=10m/s2. Hiệu điện chũm giữa hai tấm kim loại bằng

A. 255V

B. 127,5V

C. 63,75V

D. 734,4V


*

*

Một hạt bụi khối lượng 3 , 6.10 − 15 k g mang điện tích q = 4 , 8.10 − 18 C ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngnag phương pháp nhau 2cm và nhiễm năng lượng điện trái dấu. Mang g = 10 m / s 2 , tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại: A. 25V B. 50V C. 75V D....

Một phân tử bụi trọng lượng 3 , 6.10 − 15 k g sở hữu điện tích q = 4 , 8.10 − 18 C nằm lơ lửng thân hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng tuy vậy song ở ngnag cách nhau 2cm cùng nhiễm điện trái dấu. đem g = 10 m / s 2 , tính hiệu điện ráng giữa nhì tấm kim loại:

A. 25V

B. 50V

C. 75V

D. 100V


Một phân tử bụi trọng lượng 3 , 6.10 − 15 k g sở hữu điện tích q = 4 , 8.10 − 18 C nằm lở lửng thân hai tấm sắt kẽm kim loại phẳng tuy vậy song nằm ngang giải pháp nhau 2cm và nhiễm điện trái dấu. Lấy g = 10 m / s 2 , tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại: A. 25V. B. 50V. C. 75V. D....

Một hạt bụi trọng lượng 3 , 6.10 − 15 k g sở hữu điện tích q = 4 , 8.10 − 18 C ở lở lửng thân hai tấm kim loại phẳng song song ở ngang phương pháp nhau 2cm với nhiễm điện trái dấu. Rước g = 10 m / s 2 , tính hiệu điện cầm giữa nhị tấm kim loại:

A. 25V.

B. 50V.

C. 75V.

D. 100V.


Một trái cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Mang g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện cụ đặt vào nhì tấm sắt kẽm kim loại đó là A. 250,00 V B. 127,50 V C. 63,75 V D. 734,40...

Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng 2 (cm). đem g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện cụ đặt vào nhị tấm sắt kẽm kim loại đó là

A. 250,00 V

B. 127,50 V

C. 63,75 V

D. 734,40 V


Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , ở lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, cách nhau một khoảng tầm 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện cụ đặt vào hai tấm kim loại...

Một trái cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng tầm 2 (cm). đem g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện cố đặt vào nhị tấm sắt kẽm kim loại đó là

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


Một quả cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại tuy vậy song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, bí quyết nhau một khoảng 2 (cm). đem g = 10 (m/ s 2 ). Hiệu điện thay đặt vào nhì tấm sắt kẽm kim loại đó là: A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V)....

Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), với điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng chừng 2 (cm). Mang g = 10 (m/ s 2 ). Hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị tấm sắt kẽm kim loại đó là:

A. U = 255,0 (V).

Xem thêm: Chủ Động Hay Bị Động Trong Tình Cảm, Là Con Gái Có Nên Chủ Động Trong Tình Yêu Không

B. U = 127,5 (V).

C. U = 63,75 (V).

D. U = 734,4 (V).


Chọn: B

Hướng dẫn:

lúc quả mong nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, thì quả ước chịu tác dụng của 2 lực: trọng lực P = mg hướng xuống dưới, lực điện F = qE phía lên trên. Nhị lực này thăng bằng nhau, chúng gồm cùng độ lớn p. = F ↔ mg = qE, cùng với m = 3 , 06 . 10 - 15 (kg),q = 4 , 8 . 10 - 18 (C) cùng g = 10 (m/ s 2 ) ta tính được E. áp dụng công thức U = Ed cùng với E tính được sinh sống trên cùng d = 2 (cm) = 0,20 (m) ta tính được U = 127,5 (V).


Một trái cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , ở lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, bí quyết nhau một khoảng 2 (cm). đem g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện ráng đặt vào nhị tấm sắt kẽm kim loại đó...

Một trái cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 ( k g ) , sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 ( C ) , ở lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng tầm 2 (cm). Lấy g = 10 ( m / s 2 ) . Hiệu điện chũm đặt vào hai tấm sắt kẽm kim loại đó là

A. 250,00 V.

B. 127,50 V.

C. 63,75 V.

D. 734,40 V.


Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), ở lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, phương pháp nhau một khoảng tầm 2 (cm). Rước g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện cầm cố đặt vào hai tấm kim loại đó là A. U = 255,0 (V) B. U = 127,5 (V) C. U = 63,75 (V) D. U = 734,4...

Một trái cầu nhỏ tuổi khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), với điện tích 4 , 8 . 10 - 18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng chừng 2 (cm). Mang g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện vậy đặt vào hai tấm sắt kẽm kim loại đó là

A. U = 255,0 (V)

B. U = 127,5 (V)

C. U = 63,75 (V)

D. U = 734,4 (V)


Một trái cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), sở hữu điện tích 4 , 8 . 10 – 18 (C), nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy nhiên song nằm theo chiều ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, giải pháp nhau một khoảng tầm 2 (cm). đem g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện nỗ lực đặt vào hai tấm kim loại đó là A. 127,50 V B. 63,75 V C. 734,40 V D. 250,00...

Một quả cầu bé dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 (kg), có điện tích 4 , 8 . 10 – 18 (C), nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm theo chiều ngang nhiễm điện trái dấu, phương pháp nhau một khoảng chừng 2 (cm). đem g = 10 ( m / s 2 ). Hiệu điện chũm đặt vào hai tấm sắt kẽm kim loại đó là

A. 127,50 V

B. 63,75 V

C. 734,40 V

D. 250,00 V


Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kg, với điện tích 4 , 8 . 10 - 18 C, ở lơ lửng giữa hai tấm kim loại tuy vậy song nằm ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 cm. đem g = 10 m / s 2 .Hiệu điện cố kỉnh đặt vào hai tấm kim loại đó là A. U = 63,75 V B. U = 255,0 V C. U = 127,5 V D. U = 734,4...

Một quả cầu nhỏ dại khối lượng 3 , 06 . 10 - 15 kg, mang điện tích 4 , 8 . 10 - 18 C, nằm lơ lửng thân hai tấm kim loại tuy vậy song nằm hướng ngang nhiễm năng lượng điện trái dấu, biện pháp nhau một khoảng 2 cm. Rước g = 10 m / s 2 .Hiệu điện rứa đặt vào nhị tấm kim loại đó là

A. U = 63,75 V

B. U = 255,0 V

C.

Xem thêm: Cho Dãy Các Hợp Chất Thơm : P, Câu Hỏi Cho Dãy Các Hợp Chất Thơm: P

U = 127,5 V

D. U = 734,4 V


toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái